Методи оцінки запасів! Налаштовуємо розрахунок собівартості в програмному комплексі «ISpro»

Методи оцінки запасів! Налаштовуємо розрахунок собівартості в програмному комплексі «ISpro» 27-08-2020

Багато наших Клієнтів користується модулем «Логістика», одним з ключових моментів  якого є налаштування методів оцінки запасів. Пропонуємо Вашій увазі дану статтю, де розглянемо методи оцінки, як їх налаштувати в програмному комплексі та провести розрахунок собівартості  в програмному комплексі «ISpro».

Для початку розглянемо, які ж все таки є методи оцінки запасів. Відповідно до п.16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 (надалі П(С)БО 9) розрізняють наступні методи:

  1. ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  2. середньозваженої собівартості;
  3. собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
  4. нормативних затрат; 
  5. ціни продажу.

Читати також:

Я обираю ISpro! А чому?

Галузеве рішення для організацій бюджетної сфери. Все просто з ISpro

Налаштування карток аналітичного обліку касових і фактичних видатків в «ISpro»

Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь

з будь-якими питаннями до Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!


Розглянемо детальніше: 

Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів (або за собівартістю кожної одиниці)  може застосовуватись у випадку виконання спеціальних замовлень, проектів, а також при не великій номенклатурі товарів. Цей метод передбачає облік фактичної собівартості по кожній конкретній одиниці товару. Його зручно застосовувати до товарів з великою кількістю. 

Метод середньозваженої собівартості проводиться щодо  кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів, тобто розраховується середня собівартість всіх залишків виходячи з кількості та різної вартості одиниці.

Метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) передбачає списання запасів в тій послідовності, в якій вони були отримані на підприємство. Тобто, при вибутті запасів спочатку будуть списуватися запаси, які надійшли раніше (по тій вартості, по якій вони надійшли і рахуються в обліку). 

Метод нормативних витрат полягає у використанні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і цін, що діють.

Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних норми витрат ціни треба регулярно перевіряти і переглядати. Періодичність перегляду та внесення відповідних коригувань доцільно визначити у розпорядчому документі про облікову політику підприємства, наприклад оцінка фактичних і нормативних витрат після складання проміжної фінансової звітності для застосування у наступному кварталі.

Метод ціни продажу засновано на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торговельної націнки. Середній відсоток торговельної націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів. 

В програмному комплексі «ISpro» для розрахунку собівартості використовуються найбільш поширені та зручні для розрахунку методи, а саме: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). 

Налаштування методу собівартості проводиться на вкладці «Налаштування» (Мал. 1) основного модулю «Логістика» в підсистемі «Облік запасів». При відкритті розділу «Налаштування» переходимо до вкладки «Об'єкти обліку», та в правій частині вікна обираємо метод оцінки, обравши необхідне поле та натиснувши клавішу F3, або відкривши довідник методів та обравши зі списку:

 

Мал. 1

Якщо в програмному комплексі облік запасів ведеться по декількох об'єктах обліку, то метод оцінки можна налаштувати для кожного об'єкту виходячи з його специфіки.

Розглянемо яким чином та при яких операціях буде спрацьовувати метод оцінки собівартості, який був визначений у налаштуваннях на прикладі руху товарно-матеріальної одиниці  (надалі ТМЦ) від оприбуткування до списання. 

Оприбутковуємо ТМЦ  у підсистемі «Облік закупок» через «Прибуткові товарні накладні». По даному питанню Ви завжди можете переглянути інформацію на нашому сайті по минулих публікаціях: https://intelserv.net.ua/blog-ispro/material/id/25 

Переміщення запасів проводимо через розділ «Документи обліку руху запасів». Для цього заходимо в модуль «Логістика» – «Облік запасів» – «Запаси на складах» – «Документи обліку руху запасів».

Натиснувши меню «Вид» - «Вибір складу», обираємо потрібний склад. В реєстрі відобразиться перелік матеріалів на складі. Далі натискаємо (Мал. 2) «Реєстр» – «Створити» –  та обираємо «Видатковий ордер».

 

Мал. 2

У сформованому документі (Мал. 3) заповнюємо поля: №, дата, в полі «Контрагент» обираємо склад з довідника. Нижню частину документу заповнити необхідними для переміщення позиціями (при виборі номенклатур потрібно заповнити лише поле кількість, ціну за одиницю і суму програма заповне сама). Зберегти документ.

 

Мал. 3

Списання запасів відбувається за аналогічними діями, з тією різницею, що необхідно обрати при формуванні інший тип документу, а саме «Акт списання» (Мал. 4)

 

Мал. 4

Щомісяця після занесення всіх первинних документів щодо руху ТМЦ необхідно провести розрахунок собівартості запасів. Такого порядку необхідно дотримуватися аби вирівняти собівартість запасів, оскільки при використанні методу «за собівартістю кожної одиниці» іноді виникає необхідність округлення по операції останнього списання по картці ТМЦ. 

Отож, заходимо в підсистему «Облік запасів» та відкриваємо «Розрахунок собівартості запасів». Розрахунок собівартості за замовчуванню проводиться за поточний місяць. Якщо Ви бажаєте змінити це і обирати дату розрахунку собівартості самостійно, необхідно зайти в налаштування підсистеми «Облік запасів» (Мал. 5) та зняти відмітку «Щомісячний розрахунок собівартості».  

Мал.5

Відкривши розділ «Розрахунок собівартості запасів» та натиснувши клавішу «Insert» або кнопку «Створити» (Мал. 6) відбувається формування відомості розрахунку собівартості запасів з можливістю обрання дати, на яку необхідно таку відомість сформувати:

 

Мал. 6

Після створення документу його статус «Відкрита» (Мал. 7)

 

Мал. 7

Далі відкриваємо документ та через меню «Реєстр» (Мал. 8) виконуємо послідовно перші чотири пункти меню:

 

Мал. 8

Відомість сформована та розрахована, а завдяки виконанню четвертого пункту «Виправлення сум в документах руху (по СКЕ)» за умови використання методу «За собівартістю кожної одиниці» ще й виправлено суму собівартості.   

Як бачите з «ISpro» все просто та легко.  Але якщо у Вас виникли додаткові питання або Ви бажаєте придбати модуль «Логістика», звертайтеся до нас за телефонами лінії підтримки користувачів: +38 (095) 0364004; +38 (098) 0364004; +38 (073) 364004 набравши в тоновому режимі «8» і наші фахівці нададуть Вам відповіді на Ваші запитання.

 

Придбати ISpro

 

Автор: Олександр Науменко, кваліфікований спеціаліст ГК «Інтелектуальний сервіс», провідний спеціаліст по системі «ISpro» 

 

Долучайтесь до нас в Instagramfacebook та Telegram на Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh
 


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті