Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Новинка! Особливості ведення кошторисів та планів асигнувань за допомогою комплексу ISpro

Новинка! Особливості ведення кошторисів та планів асигнувань за допомогою комплексу ISpro 26-06-2018

Інформація в даному модулі розподілена на закладки: 
•    Мережа організацій. На закладці формується мережа розпорядників бюджетних коштів для казначейства, вносяться зміни в дані цих організацій; 
•    Реєстр кошторисів. На закладці вносяться планові суми кошторису та плану асигнувань, є можливість ведення реєстру довідок змін до них протягом бюджетного року; 
•    Реєстр розподілів. На закладці формується розподіл відкритих асигнувань бюджетних коштів для казначейства. 

Тепер детальніше про кожен підмодуль.

Мережа організацій 

Для початку роботи в модулі необхідно створити мережу розпорядників бюджетних коштів. 
Це можна зробити двома способами: 
•    провести введення вручну; 
•    провести експорт/імпорт мережі підзвітних організацій з транспортного файлу для казначейства, сформованого в казначейській або будь-якій іншій прикладній програмі. 
 
Розберемо введення мережі організацій вручнуУ модулі Кошторис та план асигнувань, на закладці Мережа установ створюють власну організацію і далі відбувається робота з системою. 
Якщо ведеться централізований облік, то необхідно створити ієрархічну структуру. Можна це зробити 2 способами - в ручну або імпортувати з інших програм. 
В ручному режимі необхідно заповнити основні реквізити на закладці Підприємство. Вибір в полях Рівень розпорядника коштів, Область, і Територіальне казначейство виконується з довідників, крім поля Код структурної одиниці (визначається автоматично з довідника структурних одиниць при використанні централізованого обліку), і поля Найменування контрагента (заповнення не обов'язково, вибирається з довідника контрагентів).

Створення запису про заснування 

У картці підприємства заповнюються данні в інші закладки КПКВ, КДБ, КВВ, на закладці Рахунки відображаються розрахункові рахунки. 

Реєстр кошторисів

Реєстр кошторисів можна створити з нуля в системі ISpro або провести імпорт з інших програм. 
Інформація за кошторисом розташовується в двох таблицях Реєстр кошторисів і Реєстр змін до них. 

Закладка Реєстр кошторисів 

У верхній частині вводяться/відображаються дані первісного річного кошторису і плану асигнувань, або дані поточного стану кошторисів з усіма змінами. Необхідний варіант можна вибрати за допомогою пунктів меню Вид/ Початковий кошторис або Кошторис зі змінами

Вид кошторису

А теперь детальніше про створення відомостей річного кошторису і плану асигнувань. В поле Рік вибирається бюджетний рік. У таблиці Реєстр кошторисів створюється новий запис. Заповнюються всі поля і встановлюються необхідні позначки. 

У вікні створення відомості задаються її параметри в полях:
•    Найменування - довільне, вводиться вручну;
•    Деталізація - вибирається рік для кошторису або місяць для плану асигнувань;
•    Тип коштів - вибором зі списку: Асигнування (для кошторису і плану асигнувань) або План використання;
•    Фонд - вибором і з списку: загальний або спеціальний;
•    Бюджет - вибором зі списку: державний або місцевий;
•    Статус - вибором зі списку: Чернетка або Затверджено.

Вказується параметр для основного плану на рік (Головний план) або для тимчасового Початковий план. Якщо не вказана ні одна з цих ознак план вважається попереднім - чернеткою, дані по ньому не виводяться в друковані форми і транспортні файли для казначейства. 
В останньому розділі встановлюється деталізація кошторисів за КЕКВ: 
•    по детальним КЕК витрат; 
•    по Скороченим КЕКВ; 
•    по КЕК кредитів. 
План з параметром Головний план може бути тільки один. 

Приклад.
Якщо в модулі Налаштування на закладці Параметри встановлена ознака «Річний кошторис в розрізі детальних КЕКВ, план асигнувань в розрізі скорочених КЕКВ», то для властивостей відомостей треба визначити так: 

1) Для річного кошторису загального фонду державного бюджету:

2) Для помісячного Плану асигнувань загального фонду державного бюджету 

Потім необхідно відкрити створений кошторис і рознести по всіх організаціях дані. Таким чином створюється необхідна кількість кошторисів і планів асигнувань. 

Далі заповнюємо відомості кошторисів. Відкриваємо відомість Річний кошторис загального фонду. В полі КПК (ТКРМБ) вибирається з довідника Код програмної класифікації видатків державного бюджету (КПКВ ) або Код тимчасового класифікатора витрат місцевого бюджету ( ТКРМБ ). 
Для кошторису спеціального фонду бюджету в полі Доходи вибирається код бюджетної класифікації доходів.

Річний кошторис

 Суми затверджені на рік кошторисів вводяться вручну в колонці За рік.

Приклад введення сум річного кошторису

Користувач визначає вид реєстру і може накласти фільтр на реєстр рядків кошторису в полях КЕКВ і Установа
На малюнку нижче відібрані рядки по КЕКВ - «2111», і встановлено вид реєстру - «1 Деталізація (Організації/КЕКВ)». 

Приклад деталізації  річного кошторису

При заповненні плану асигнувань суми вводяться в колонки по місячно (див. нижче). У колонці Разом відображаються загальна сума по рядку, введена користувачем. А в колонці За рік - сума з річного кошторису. 

Приклад введення сум місячного кошторису

При збереженні плану асигнувань проводиться перевірка на відповідність сум річного кошторису і плану асигнувань. У разі їх незбігів виводиться Попередження про помилку.
У модулі є можливість зробити експорт даних кошторису з будь-якої програми, також можливо виконати операцію з імпорту кошторису. 

Приклад звітної форми зведеного кошторису

Приклад звітної форми плану асигнувань

Для того, щоб внести зміни до кошторису треба на закладці Реєстр кошторисів/Зміни створюємо зміни кошторису та заповнюємо поля: 
•    Тип довідки (по довідці Мінфіну, за довідкою головного розпорядника коштів, для обласного рівня); 
•    № довідки змін; 
•    № реєстру; 
•    дата змін; 
•    заснування; 
•    коментар; 
•    вид коштів. 

Створення зміни кошторису 

Потім відкриваємо створену зміну кошторису і вводимо дані щодо зміни кошторису в колонку Відхилення відповідного місяця. 

Реєстр розподілів 

У модулі на закладці Реєстр розподілів також є можливість створювати розподіли і заносити необхідні дані. Також існує можливість зробити експорт або імпорт розподілів. 

 

З питань придбання, індивідуальної демонстрації або роботи модуля  "Кошторис і план асигнувань бюджетної організації", будь-ласка, зверніться до нашого контакт-центру за багатоканальними номерами телефону +38 (095) 0364004; +38 (098) 0364004; +38 (073) 0364004 і ми з радістю відповімо на всі Ваші питання.

Дякуємо за увагу! Поширюйте цю статтю через мережу Facebook.

 

 

 


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті