Новинка! Особливості ведення кошторисів та планів асигнувань за допомогою комплексу ISpro

Новинка! Особливості ведення кошторисів та планів асигнувань за допомогою комплексу ISpro 26-06-2018

Інформація в даному модулі розподілена на закладки: 
•    Мережа організацій. На закладці формується мережа розпорядників бюджетних коштів для казначейства, вносяться зміни в дані цих організацій; 
•    Реєстр кошторисів. На закладці вносяться планові суми кошторису та плану асигнувань, є можливість ведення реєстру довідок змін до них протягом бюджетного року; 
•    Реєстр розподілів. На закладці формується розподіл відкритих асигнувань бюджетних коштів для казначейства. 

Тепер детальніше про кожен підмодуль.

Мережа організацій 

Для початку роботи в модулі необхідно створити мережу розпорядників бюджетних коштів. 
Це можна зробити двома способами: 
•    провести введення вручну; 
•    провести експорт/імпорт мережі підзвітних організацій з транспортного файлу для казначейства, сформованого в казначейській або будь-якій іншій прикладній програмі. 
 
Розберемо введення мережі організацій вручнуУ модулі Кошторис та план асигнувань, на закладці Мережа установ створюють власну організацію і далі відбувається робота з системою. 
Якщо ведеться централізований облік, то необхідно створити ієрархічну структуру. Можна це зробити 2 способами - в ручну або імпортувати з інших програм. 
В ручному режимі необхідно заповнити основні реквізити на закладці Підприємство. Вибір в полях Рівень розпорядника коштів, Область, і Територіальне казначейство виконується з довідників, крім поля Код структурної одиниці (визначається автоматично з довідника структурних одиниць при використанні централізованого обліку), і поля Найменування контрагента (заповнення не обов'язково, вибирається з довідника контрагентів).

Створення запису про заснування 

У картці підприємства заповнюються данні в інші закладки КПКВ, КДБ, КВВ, на закладці Рахунки відображаються розрахункові рахунки. 

Реєстр кошторисів

Реєстр кошторисів можна створити з нуля в системі ISpro або провести імпорт з інших програм. 
Інформація за кошторисом розташовується в двох таблицях Реєстр кошторисів і Реєстр змін до них. 

Закладка Реєстр кошторисів 

У верхній частині вводяться/відображаються дані первісного річного кошторису і плану асигнувань, або дані поточного стану кошторисів з усіма змінами. Необхідний варіант можна вибрати за допомогою пунктів меню Вид/ Початковий кошторис або Кошторис зі змінами

Вид кошторису

А теперь детальніше про створення відомостей річного кошторису і плану асигнувань. В поле Рік вибирається бюджетний рік. У таблиці Реєстр кошторисів створюється новий запис. Заповнюються всі поля і встановлюються необхідні позначки. 

У вікні створення відомості задаються її параметри в полях:
•    Найменування - довільне, вводиться вручну;
•    Деталізація - вибирається рік для кошторису або місяць для плану асигнувань;
•    Тип коштів - вибором зі списку: Асигнування (для кошторису і плану асигнувань) або План використання;
•    Фонд - вибором і з списку: загальний або спеціальний;
•    Бюджет - вибором зі списку: державний або місцевий;
•    Статус - вибором зі списку: Чернетка або Затверджено.

Вказується параметр для основного плану на рік (Головний план) або для тимчасового Початковий план. Якщо не вказана ні одна з цих ознак план вважається попереднім - чернеткою, дані по ньому не виводяться в друковані форми і транспортні файли для казначейства. 
В останньому розділі встановлюється деталізація кошторисів за КЕКВ: 
•    по детальним КЕК витрат; 
•    по Скороченим КЕКВ; 
•    по КЕК кредитів. 
План з параметром Головний план може бути тільки один. 

Приклад.
Якщо в модулі Налаштування на закладці Параметри встановлена ознака «Річний кошторис в розрізі детальних КЕКВ, план асигнувань в розрізі скорочених КЕКВ», то для властивостей відомостей треба визначити так: 

1) Для річного кошторису загального фонду державного бюджету:

2) Для помісячного Плану асигнувань загального фонду державного бюджету 

Потім необхідно відкрити створений кошторис і рознести по всіх організаціях дані. Таким чином створюється необхідна кількість кошторисів і планів асигнувань. 

Далі заповнюємо відомості кошторисів. Відкриваємо відомість Річний кошторис загального фонду. В полі КПК (ТКРМБ) вибирається з довідника Код програмної класифікації видатків державного бюджету (КПКВ ) або Код тимчасового класифікатора витрат місцевого бюджету ( ТКРМБ ). 
Для кошторису спеціального фонду бюджету в полі Доходи вибирається код бюджетної класифікації доходів.

Річний кошторис

 Суми затверджені на рік кошторисів вводяться вручну в колонці За рік.

Приклад введення сум річного кошторису

Користувач визначає вид реєстру і може накласти фільтр на реєстр рядків кошторису в полях КЕКВ і Установа
На малюнку нижче відібрані рядки по КЕКВ - «2111», і встановлено вид реєстру - «1 Деталізація (Організації/КЕКВ)». 

Приклад деталізації  річного кошторису

При заповненні плану асигнувань суми вводяться в колонки по місячно (див. нижче). У колонці Разом відображаються загальна сума по рядку, введена користувачем. А в колонці За рік - сума з річного кошторису. 

Приклад введення сум місячного кошторису

При збереженні плану асигнувань проводиться перевірка на відповідність сум річного кошторису і плану асигнувань. У разі їх незбігів виводиться Попередження про помилку.
У модулі є можливість зробити експорт даних кошторису з будь-якої програми, також можливо виконати операцію з імпорту кошторису. 

Приклад звітної форми зведеного кошторису

Приклад звітної форми плану асигнувань

Для того, щоб внести зміни до кошторису треба на закладці Реєстр кошторисів/Зміни створюємо зміни кошторису та заповнюємо поля: 
•    Тип довідки (по довідці Мінфіну, за довідкою головного розпорядника коштів, для обласного рівня); 
•    № довідки змін; 
•    № реєстру; 
•    дата змін; 
•    заснування; 
•    коментар; 
•    вид коштів. 

Створення зміни кошторису 

Потім відкриваємо створену зміну кошторису і вводимо дані щодо зміни кошторису в колонку Відхилення відповідного місяця. 

Реєстр розподілів 

У модулі на закладці Реєстр розподілів також є можливість створювати розподіли і заносити необхідні дані. Також існує можливість зробити експорт або імпорт розподілів. 

 

З питань придбання, індивідуальної демонстрації або роботи модуля  "Кошторис і план асигнувань бюджетної організації", будь-ласка, зверніться до нашого контакт-центру за багатоканальними номерами телефону +38 (095) 0364004; +38 (098) 0364004; +38 (073) 0364004 і ми з радістю відповімо на всі Ваші питання.

Дякуємо за увагу! Поширюйте цю статтю через мережу Facebook.

 

 

 


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті