Автоматизія майбутнього. Блог про ISpro
ГК Інтелектуальний Сервіс
Автоматизація майбутнього. Блог про ISpro


Секретні можливості модулю "Облік заробітної плати", або що таке "спецфункція"

12-12-2018 | 364
Секретні можливості модулю "Облік заробітної плати",  або що таке "спецфункція"

Дуже часто в роботі з програмою виникають ситуації, коли рішення стандартними інструментами неможливе, стають в нагоді спеціальні функції, але...

 

Увага!!! Перед використанням спец функції, необхідно створити резервну копію.
Увага!!! Інформація в статті є інформативною, рекомендуємо перед використанням зазначених спеціальних функцій проконсультуватися з нашими спеціалістами по супроводженню програми.

1. Спеціальні функції в модулі "Налаштування"

«Спецфункція» призначена для коригування методів розрахунку і параметрів налаштувань. Виклик функції в модулі налаштування, відбувається за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Shift+S; за допомогою Ctrl+Shift+G активується підтвердження процесу (натискання клавіші ОК). При цьому, курсор повинен знаходитися на правій стороні вікна, на одному з полів.

Заміна ключових реквізитів видів оплат і фондів: дозволяє в налаштуванні, коригувати методи розрахунку і параметри налаштування

Конвертація таблиці входження: змінює налаштування таблиці входження (бажано не використовувати цей пункт змін)
Заповнити посилання на структурні одиниці в картотеках і документах та заповнити структурні одиниці для яких є доступ до ВО – ці налаштування призначенні для централізованого обліку з певними налаштуваннями у програмі.

2. Спеціальні функції в реєстрі особових рахунків.

Викликаються в реєстрі особових рахунків за допомогою прихованих комбінацій клавіш Ctrl+Shift+F і Ctrl+Shift+G (для підтвердження процесу).

Нормалізація призначень/переміщень: виконується, якщо данні по працівнику не застосувались.

Заповнення номерів особових карток по табельному номеру: якщо потрібно щоб особовий номер співпадав із табельним.

Нормалізація записів ШПЗ: функція приводить у відповідність суму масиву ШПЗ з сумою записи виду оплати.

Нормалізація записів донарахування/зняття податків: проводиться з метою проставлення в записах податку ознаки Донарахування/Зняття в імпортованому архіві, якщо імпортувалися такі записи. Другий випадок застосування цієї функції, якщо утримання призначалися спочатку в Налаштуванні по підприємству, а потім змінювалися призначення працівникові в Особових рахунках на закладці Утримання (або навпаки, спочатку утримання призначалося в Особових рахунках, а потім в Налаштуванні).

Нормалізація записів податків, утриманих за неповний місяць: корегує податки утримані за неповний місяць.

Нормалізація стажів: перераховує і оновлює дату початку стажу.

Формування записів внутрішніх сумісників: функція використовується, якщо в поточному місяці на картці основного працівника був створений внутрішній сумісник і є необхідність пов'язати ці картки по архіву.

Відновлення сум Нараховано/Утримано/Сальдо: функція проходить по записах розрахункового листа (поточного і архівного періоду) і відновлює суми Нараховано / Утримано / Сальдо. В поле Вихідний період встановлюється місяць початку для відновлення сум.

Відновлення архіву фондів: ця функція виконується після зміни настройки фонду, коли виникає необхідність переписати фонди архівного періоду з поточними коригуваннями настройки фонду.

Відновлення архіву проводок: ця функція виконується після зміни налаштувань проводок, коли виникає необхідність переписати проводки архівного періоду з поточними коригуваннями налаштування проводок.

В поле Кількість місяців відновлення архіву фондів і проводок проставляється число (кількість місяців). Вказувати кількість місяців можна тільки при одночасно включених параметрах Відновлення архіву фондів і Відновлення архіву проводок

Відновлення архіву розрахункових листів на дату: в поле Аналіз виплат з періоду встановлюється місяць початку відновлення. З зазначеного періоду в архіві розрахункових листів проставляється фіктивна дата створення запису в розрахунковому листі. Використовується підприємствами, які формують звіти на дату, щоб записи архіву не підтягувалися до звітів.

Вирівнювання суми виплати заробітної плати для погашення заборгованості до зазначеного періоду:  ця функція порівнює суму виплати з вихідним сальдо даного місяця. Якщо сума виплати за цей місяць не дорівнює сумі сальдо, програма дораховує/віднімає суму виплати за даний період, приводячи її до суми сальдо, і, віднімає/додає ту ж суму в іншому періоді, в якому була переплата/недоплата. Тобто вирівнює суми виплат після некоректного погашення заборгованості. В поле зі значком вибору вибирається період (можливо поточний період).

Видалення перерахувань, проводок, без документа-підстави: функція видаляє «завислі» (помилкові) перерахування і проводки на дату.

Установка ознаки індексації для наказів: функція проходить за наказами і встановлює в наказах на зміну окладу/тарифу параметр «Індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/тарифу».

Перерахунок архівних планових сум утримань: в архівних місцях в записах утримання прописується базова сума, з якої розрахована сума утримання. Використовується для імпортованих архівів або заведених вручну, а також, якщо був використаний доступ до архіву і проведене ручне коректування сум утримання в архіві.

Перерахунок архівних планових сум утримання по безробіттю 2009: на 2018 рік функція не актуальна.

Фізичне видалення особових рахунків і особистих карток: повністю видаляє особові рахунки з програми (відновленню не підлягає!).

Вилучення надбавки: видаляє вибрану надбавку зі списку постійних нарахувань.
Видалення архіву розрахункових листів до періоду: функція фізично видаляє архів розрахункових листів(відновленню не підлягає!).

Заповнення планової тривалості відпустки: корегування даних відпустки в особовому рахунку.

Коригування місця точки сум в архіві розрахункових листів із зазначенням періоду та коефіцієнта: після імпорту даних при невірному налаштуванні точності валюти може виникнути невірна точність остаточних сум. Наприклад, точність остаточних сум збільшена в 100 разів. В такому випадку, при запуску цієї функції коефіцієнт має бути 0.01.

Заповнення даних для виплати за замовчуванням: використовується для автоматичного заповнення в архіві неявних виплат – обчислюється, як різниця між сумою Нараховано і Утримано в розрахунковому листі. Отримана сума вводиться як виплата заробітної плати.

Заповнення базового окладу з надбавки: вибирається вид оплати – надбавки.

Створення запису пільги ПДФО: вибирається вид пільги. Можливе масове створення запису пільги по виділеним співробітникам в Реєстрі особових рахунків.

Лікарняні: включити признак продовження: якщо другий лікарняний не продовжує перший.

Заповнити маску днів для архівних записів розрахункового листа; Проставити аналітику в постійних нарахуваннях; Розібрати строку адреси за частинами; Відмінити розборку строки адреси по частинам: ці функції використовуються при певних(додаткових) налаштуваннях. Без цих налаштувань, спецфункція не працює.

Провідмінювати ПІБ робітників: результат виконання – заповнення полів ПІБ у відповідних відмінках на 3-й сторінці загальних відомостей по працівнику. Можна виконати по всім працівникам або за позначеними записами.

Будьте уважні при користуванні "спецфункціями"!

Якщо виникнуть якісь запитання, відповіді можна отримати у кваліфікованих спеціалістів за номерами телефону (095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04.
 


Поділитися статтею з друзями!


Отримуйте сповіщення про нові статті

Популярні статті