Автоматизія майбутнього. Блог про ISpro
ГК Інтелектуальний Сервіс
Автоматизація майбутнього. Блог про ISpro


ISpro: суміщення посад - нюанси оформлення та скасування

27-02-2019 | 1397
ISpro: суміщення посад - нюанси оформлення та скасування

Суміщення посад - це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою), і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи допускаються на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення.

 

На відміну від сумісництва, суміщення посад або професій здійснюється за одним трудовим договором, завжди на одному підприємстві та в межах встановленої тривалості робочого дня. Як правило, суміщення посад застосовується у разі тимчасової відсутності працівника на робочому місці: через хворобу, відпустку, відрядження тощо. 

Тобто суміщення професій (посад) допускається в тих випадках, коли працівник за своєю кваліфікацією може забезпечити якісне виконання як основної роботи, так і суміщеної (додаткової) роботи. Існують також інші обмеження на роботу за суміщенням, встановлені, зокрема, ч.3 ст.22 КЗпП, де передбачено, що законодавством можуть бути встановлені вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника, і ст.25-1 КЗпП, якою встановлено обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.

Постанова №1145 обмежує розмір доплат за суміщення професій (посад) 50% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, незалежно від числа осіб, між якими розподіляються ці доплати. Однак аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що роботодавець не обмежений цією цифрою за визначенні розміру доплат за суміщення професій (посад).

У ч. 1 ст. 21 КЗпП йдеться, що виконувана робота визначається угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно з ч. 2 ст. 105 КЗпП, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити питання доплат із профспілковим органом, який представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає – з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Потрібно пам’ятати, що суміщення посад є істотною зміною умов праці, про що працівника слід попередити за два місяці (ч. 2 ст. 32 КЗпП). Так само йому треба повідомити про припинення суміщення, якщо воно було встановлено на невизначений термін. Також роботодавець повинен звернути увагу на те, що суміщення професій і посад можливо тільки за згоди працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний термін або без зазначення такого строку. Згідно з Інструкцією оформляється суміщення посад наказом. У наказі про суміщення потрібно обов’язково вказати суміщену посаду, а також розмір доплати за це. Працівника, який суміщатиме посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку.  

Скасування суміщення посад також оформляється наказом. Внесення в трудову книжку відомостей про суміщення Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України №58 від 29 липня 1993 р., не передбачено, але прямо не забороняється. Тому в деяких випадках у трудову книжку можна внести запис про суміщення професій (посад), якщо працівник, наприклад, працює за суміщенням на такій професії (посаді), що дає йому право на пенсію зі віком на пільгових умовах.

Слід пам’ятати, що зменшення чисельності працівників внаслідок суміщення професій (посад) не може бути підставою для зміни встановленого підприємствам, установам та організаціям ліміту чисельності та затвердженого штатного розкладу, скасування підрозділів тощо. Більше того, за відсутності відповідної штатної одиниці у штатному розписі немає підстав для суміщення цієї посади і встановлення за це доплати.

В програмі  ISpro реалізовано два методи розрахунку для цього виду оплати. Для налаштування, потрібно перейти Облік праці й заробітної плати - Параметри - Налаштування - Види оплат - Надбавки і доплати, тиснемо Реєстр - Створити (insert).

 

У властивостях налаштовуємо згідно чого проводиться розрахунок (пропорційно часу, що не перевищує план за місяць від планового заробітку працівника), та відпрацьований час (загальне за місяць).

У Вихідну суму налаштовуємо види оплат (від яких нараховується) та Оплачуваний час налаштовуємо вид оплати по плановому часу(оклад та ін.).

Увага!!! В програмі  IS-pro, метод розрахунку 216 Доплата за суміщення, не можна розрахувати без штатного розкладу.

216 Доплата за суміщення на відміну від 8 Доплата за заміщення передбачає наявність інформації про посади яку працівник поєднує. Ця інформація (оклад та ін.) використовується в розрахунку доплати. Працівник суміщає посаду яка вакантна (інакше це заміщення, а не поєднання). Тому про неї немає інформації в реєстрі особових рахунків працівників. У штатному розкладі зберігається інформація про посади, в тому числі і вакантних. Тому інформацію про посади для розрахунку суміщення програма отримує із Штатного розкладу.

Якщо в програмі  ISpro, не налаштовано штатний розклад, то потрібно використовувати метод розрахунку 8 Доплата за заміщення. Щоб налаштувати надбавку, переходимо Облік праці й заробітної плати - Параметри - Налаштування - Види оплат - Надбавки і доплати, тиснемо Реєстр - Створити (insert).

У властивостях ставимо позначку, згідно чого розраховується (різниця від заробітку/відсоток від заробітку відсутнього або заміщаючого працівника). В оплачуваний час налаштовуємо нарахування за час відпрацьований по видам оплат.

Заробіток заміщуючого та заробіток відсутнього налаштовуємо відповідно.

В універсальному документі (Облік праці й заробітної плати - Документи - Універсальний документ - Реєстр - Створити) створюємо документ.

У правій частині, вказуємо працівника що заміщує, та заміщається. Програма автоматично розрахує вихідну суму згідно налаштування виду оплат. Можемо відкоригувати фактично відпрацьовані дні або години.

Закриваємо документ як завжди і проводимо його до розрахункового листа співробітника.

Ось і все, сподіваємось все було зрозуміло. Якщо вам сподобалась стаття - поділіться нею з друзями у Facebook.


Поділитися статтею з друзями!


Отримуйте сповіщення про нові статті

Популярні статті