Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Доплати за шкідливі умови праці для робітників закладів охорони здоров’я та соціального захисту

Доплати за шкідливі умови праці для робітників закладів охорони здоров’я та соціального захисту 07-05-2019

 

У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до Закону України «Про оплату праці», але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. Держава регулює питання оплати праці на підприємствах усіх форм власності і господарювання шляхом установлення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, умов та розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній та комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету. Також хочемо зауважити, що на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, згідно зі статтею 100 Кодексу законів про працю України, встановлюється підвищена оплата праці.

Відповідно до норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016 доплату передбачено встановлювати в таких розмірах: за роботу у важких та шкідливих умовах праці – 4, 8, 12 % тарифної ставки (посадового окладу), за роботу у особливо важких та особливо шкідливих умовах праці – 16, 20, 24 % тарифної ставки (посадового окладу).

Слід зазначити, що у закладах охорони здоров’я, які за організаційно-правовою формою функціонують як комунальні некомерційні підприємства, умови оплати праці визначаються з урахуванням статті 97 Кодексу законів про працю України, статті 15 Закону України «Про оплату праці», а саме:

Умови і розміри оплати праці визначаються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати. 


Отже, у випадку, коли працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлено доплату в розмірі до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки), то така доплата має бути нарахована понад розмір мінімальної заробітної плати.

Всі інші складові заробітної плати, які не перелічені в частині другій статті 3-1 Закону України «Про оплату праці», мають враховуватись при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Посадові оклади (тарифні ставки) працівників закладів та структурних підрозділів, перелік яких наведено у додатку 3 до Умов, підвищуються на 60, 30, 25 та 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці. Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом у залежності від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників за роботу в певних типах закладів, підрозділах та посадах, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15 відсотків у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці, враховується при обчисленні розміру нарахованої заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру, встановленого законом.

Для того, щоб налаштувати доплату за шкідливі умови праці в програмному комплексі ISpro необхідно перш за все перевірити налаштування. Для цього переходимо в налаштування по шляху Управління персоналом – Облік праці та заробітної плати – Параметри – Налаштування. В налаштуваннях переходимо у Види оплат – Надбавки та доплати. Якщо у Вас немає попередньо створеного виду оплати За шкідливі умови праці, то його необхідно створити по команді Реєстр – Створити. У вікні, що відриється обрати метод розрахунку 070 Надбавка за шкідливість. Також перед використання необхідно перевірити, щоб в даному виді оплат на закладці вихідна сума та оплачуваний час були відмічені такі види оплат, як Оклад або Посадовий оклад.

Для коректного нарахування даного виду оплати необхідно перейти в Картотеку особових рахунків і в особовому рахунку працівника на закладці Постійні нарахування створити новий запис для нарахування надбавки. При створенні запису необхідно вказувати дату початку нарахування, відсоток виплати. 

Після виконання даних налаштувань в розрахунковому листі працівника можна перевірити коректність розрахунку та ознайомитися з роз’ясненням розрахунку.

Також даний вид оплати можна нараховувати за допомогою Універсального документа. Для цього необхідно перейти в підмодуль Універсальні документи та створити новий документ. При створенні документу необхідно вказати Вид оплати, Найменування буде заповнено автоматично та натиснути кнопку ОК.

Після цього відкриваємо документ та заносимо працівників, яким будемо нараховувати дану надбавку. Це можна зробити через натиснення кнопки Insert на клавіатурі для вибору одного працівника або через Реєстр – Вибір працівників за списком для вибору декількох співробітників. Також необіхдно вказати відсоток виплати, щоб програма могла автоматично провести розрахунок. Після цього перевіряємо розрахунок. Якщо все розраховано вірно, то необхідно закрити документ через операцію Реєстр – Закрити документ

Після виконання даних дій відбудеться перенесення нарахувань з документа в розрахунковий лист працівника. 
Таким чином, розрахунок за допомогою програмного комплексу ISpro чіткий, має роз'яснення і відповідає при дотриманні відповідних правил налаштування чинному законодавству.

Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для Вас.
Якщо залишилися запитання по роботі в системі будемо раді Вам допомогти на нашій лінії консультації куди ви зможете звернутися за телефонами:(095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04

 


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті