Документи руху основних засобів – обліковуємо легко та зручно з ISpro

Документи руху основних засобів – обліковуємо легко та зручно з ISpro 29-05-2019

 

Вимоги до документального оформлення господарських операцій на підприємствах усіх галузей народного господарства України регламентуються "Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженим Міністерством фінансів України 24 травня 1995 р. № 88 з подальшими змінами і доповненнями.
Для ведення руху основних засобів в програмі ISpro реалізовано Модуль Документи руху основних засобів, який знаходиться в підсистемі Облік основних засобів.

Документи руху ОЗ вводяться по кожному виду руху в окремому реєстрі первинних документів. Вибір реєстру первинних документів відбувається в розділі Операції.

Вибір журналу відбувається в полі Журнал. Якщо в полі Журнал обрано Всі журнали,  то створити первинний документ буде не можливо. Будьте уважні та оберайте потрібний Вам журнал.
Для відображення операцій надходження обраємо в полі Операції пункт Надходження та через клавішу Insert створюємо первинний документ.

Обираємо зі списку, що з’явився перший пункт Картка обліку ОЗ. Після чого в нас з’явиться можливість створення нової картки основного засобу. Якщо одночасно з придбанням основний засіб вводиться в експлуатацію, то на закладці основні дані необхідно вказати параметр використання В експлуатації. Якщо в документі надходження не зроблено одночасне введення в експлуатацію, то оформляється окремий документ руху. Крім цього документ введення в експлуатацію основних фондів оформляється в разі, якщо інвентарний об'єкт повертається з оренди або запасу.

По комбінації клавіш Alt+N в поле Номер документа виконується пошук значення доступного інвентарного номера, наступного за заданим.

Для оформлення внутрішнього переміщення основного засобу всередині підприємства використовують вид операції Внутрішнє переміщення. При внутрішньому переміщенні змінюється МВО, підрозділ, центр відповідальності, центр витрат, рахунок обліку, рахунок зносу і рахунок витрат, а також аналітика за цими рахунками, якщо на них відкритий аналітичний облік. Для роботи з реєстром документів внутрішнього переміщення використовуються ті ж операції, що і для документів надходження. У правій частині заголовка вводяться тільки ті поля, які змінюються при внутрішньому переміщенні у даного об'єкта або групи об'єктів. І, відповідно, при збереженні документа в архів змін потрапить задана кількість змін, породжена цим документом. Балансова вартість об'єктів податкового обліку не змінюється.

Операція Списання призначена для формування документів списання основних засобів, яке відбувається в результаті морального або фізичного зносу, ліквідації після аварій або стихійних лих. Створюється документ по клавіші Ins

Балансова вартість об'єкта податкового обліку приймає значення: не змінюється, зменшується. Якщо балансова вартість об'єкта податкового обліку зменшується, то відбувається автоматичне формування запису в історії картки по зменшенню Податкової первісної вартості і зносу всього до нуля.

Операції часткове списання застосовуються тільки для кількісних карток ОЗ. В результаті формування цього документа змінюються кількість і пропорційно цій зміні, первісна вартість та нарахований знос. Документ руху часткового списання створюється для конкретного об'єкта обліку. Створюється документ по клавіші Ins
У табличній частині вікна по Ins додаються об'єкти обліку. Вони  обираються з картотеки.

Кількість, вартість одиниці, Балансова вартість і знос до списання заповнюється автоматично. Кількість Списано заноситься вручну, списані суми зносу і вартості од. розраховуються автоматично в залежності від списаної кількості. 

Зміна вартості основних засобів використовується для оформлення документів, пов'язаних зі зміною первісної вартості і зносу основного засобу. Створюється документ по клавіші Ins

Основними причинами зміни вартості є реконструкція, часткове списання, часткове надходження та інші дії над об'єктом ОЗ, що змінюють його первісну вартість і знос. Документом підставою є: Акт Списання, Прибутковий складський ордер, Акт виконаних робіт. Документ руху зміни вартості створюється для конкретного об'єкта обліку. Введення нового документа руху здійснюється у вікні Зміна вартості.

При збереженні документа зміни кількості, балансової вартості, зносу відображаються в картці основного засобу і потрапляють в архів змін. Причому весь змінений нарахований знос після збереження документа потрапляє в поле вхідного зносу картки. А на закладці Зміни картки основного засобу з'явиться запис тільки по вхідному зносу, аналогічно документу зміни вартості.

Інші операції руху запасів створюються та заповнюються аналогічно тим, що були розглянуті вище. 

В Модулі Документи руху основних засобів є можливість формування Відомостей. На панелі інструментів Обираємо звіт - Формування звіту та формуємо необхідний Звіт. Для налаштування меню звітів необхідно натиснути Реєстр - Налаштування меню звітів  та обравши відповідний звіт скопіювати його.

Скопіювавши обраний звіт закриваємо вікно Налаштування та формуємо відповідний звіт.
На цьому формування документів руху основного засобу в програмі ISpro завершено. 

Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для Вас.
Якщо залишилися запитання по роботі в системі будемо раді Вам допомогти на нашій лінії консультації куди Ви зможете звернутися за телефонами: (095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04.

УВАГА!!! Перед будь-якими діями щодо внесення змін у программі створіть, будь ласка, резервну копію. Даний матеріал несе рекомендаційний та інформаційний характер.

 


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті