Тарифна система оплати праці в ISpro: все про тарифну сітку та тарифну ставку

Тарифна система оплати праці в ISpro: все про тарифну сітку та тарифну ставку 29-06-2019

 

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник використовується для визначення кількості розрядів за кожною професією (спеціальністю), складності робіт (їх тарифної групи), кваліфікаційних розрядів робітникам; забезпечення єдності в оплаті праці робітників, які мають однакову кваліфікацію; складання програм з підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Належність виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам здійснюється власником або уповноваженим ним органом згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 

Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед робітникам, які успішно виконують установлені норми праці й сумлінно ставляться до своїх трудових обов'язків. Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно виконують роботи вищого розряду не менш як протягом трьох місяців і склали екзамен. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. Поновлення розряду здійснюється в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження. Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. 

Тарифна сітка як важливий елемент тарифної системи слугує для визначення співвідношення в оплаті праці робітників, які виконують роботи різної складності. Вона містить певну кількість розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. Тарифний розряд відображає рівень кваліфікації робітника, тобто у робітника вищої кваліфікації – вищий розряд тарифної сітки. Тарифні коефіцієнти показують, у скільки разів оплата праці кожного розряду кваліфікаційних робітників вишу від оплати праці робітника 1-го розряду. Співвідношення тарифних коефіцієнтів крайніх розрядів є діапазоном тарифної сітки. Тарифні коефіцієнти повинні заохочувати робітника до підвищення кваліфікації, якості праці.

Тарифна ставка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи. Важливою проблемою є встановлення таких розмірів тарифних ставок, які б гарантували безперервне відновлення й підтримування фізичних сил і розумових здібностей людини, а також забезпечення постійного відновлення й підвищення її трудової кваліфікації, зростання загальноосвітнього і професійного рівня працівників. Тарифна частина заробітної плати має виконувати мотивуючу і стимулюючу функцію, оскільки стимулює виконання робіт більшої складності, відповідальності, інтенсивності. 
Тепер розглянемо налаштування та використання тарифної сітки в програмі ISpro. Спочатку необхідно заповнити довідник тарифних сіток: Облік персоналу - Облік праці й заробітної плати - Параметри - Довідник тарифних сіток.

Довідник тарифних сіток розділений на дві частини. У лівій частині знаходиться список сформованих тарифних сіток, а в правій частині відображається інформація про поточну тарифну сітку. 
Для створення нової тарифної сітки, курсор встановлюється в ліву частину довідника. Згідно з позицією меню Реєстр - Створити з'являється поле для створення нової тарифної сітки. У правій частині вікна заповнюються поля Код і Найменування тарифної сітки, а також поля Розряд, Ставка. На підставі введеної інформації про тарифні розряди і ставки автоматично розраховуються Тарифні коефіцієнти як відношення тарифної ставки певного розряду до тарифної ставки найменшого розряду і діапазон тарифної сітки.

При редагуванні значень в довіднику тарифних сіток, задіяних в особових рахунках працівників, задається пункт меню Реєстр - Коригування особових рахунків працівників. У вікні Коригування особових рахунків пропонується вибрати спосіб коригування особових рахунків працівників:

  • Створити новий наказ на зміну Особового рахунку
  • Коригувати наявні накази

Другий варіант рекомендується використовувати в разі необхідності виправлення помилок, допущених при заповненні довідника. Створення нового наказу дозволяє зафіксувати дату початку дії нової тарифної ставки у полі Введення в дію. За потреби вносяться дані про наказ (дата, номер і найменування), на підставі якого вносяться зміни. Також в наказі визначаються параметри:· Індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/тарифу; місяць є базовим для визначення відсотка індексації доходу - вказується місяць, який є базовим для визначення відсотка індексації доходу.
В особовому рахунку повинні бути заповнені поля Розряд і Тарифна сітка. Оклад зміниться згідно довідника тарифних сіток 

Тепер розглянемо роботу з тарифними ставками. Для цього необхідно налаштувати довідник тарифних ставок: Облік персоналу - Облік праці й заробітної плати - Параметри - Довідник тарифних ставок. У довіднику тарифних ставок для кожної професії по певному підрозділу формується окрема шкала тарифних ставок. Вибір певного підрозділу здійснюється по клавіші F3 у відповідному полі Підрозділ

Вікно Довідник тарифних ставок розділено на дві частини. У лівій частині задається список професій, що мають відношення до заданої підрозділу, а в правій частині вводяться тарифні ставки для кожної професії.

Зверніть увагу! Для використання тарифних ставок, в особовому рахунку потрібно заповнювати поле професія замість посада.

Вибравши певний підрозділ, курсор встановлюється в лівій частині вікна. По клавіші F3 відкривається вікно Довідник професій, в якому вибирається професія. Пропонований перелік професій містить дані, введені в довіднику професій підсистеми Загальні довідники. Потім в правій частині вікна вводиться шкала тарифних ставок з урахуванням розрядів робітників даної професії.

При заповненні особового рахунку на підставі зазначеного підрозділу, професії і розряду працівника видається додатковий запит, в якому вказується передбачувана ставка працівника даного розряду згідно з довідником тарифних ставок. При підтвердженні цей результат автоматично переноситься у поле Оклад - Тариф пункту Загальні відомості модуля Особові рахунки працівників. У разі відмови дане поле заповнюється довільним значенням.

Згідно з позицією меню Реєстр - Коригування ОР вносяться зміни в довідник тарифних ставок, задіяних в особових рахунках працівників. Заповнення вікна Коригування Особових рахунків аналогічне заповненню подібного вікна модуля Довідник тарифних сіток.

На цьому розгляд налаштувань тарифних сіток і ставок та реалізація їх в особових рахунках завершено. Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для Вас.

Якщо залишилися запитання по роботі в системі будемо раді Вам допомогти на нашій лінії консультації куди Ви зможете звернутися за телефонами: (095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04.

Автор: Гончар Віктор


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті