Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!
Ліквідаційна вартість основних засобів: визначення і відображення в програмі IS-pro 27-02-2020

Ліквідаційна вартість основних засобів: визначення і відображення в програмі IS-pro

УВАГА!!! Перед будь-якими діями щодо внесення змін у програмі створіть, будь-ласка, резервну копію.   Порядок визначення і відображення в обліку ліквідаційної вартості основних засобів регулює «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (далі НП(С)БОДС 121), затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.15 р № 11». Ліквідаційною вартістю є сума грошових коштів або вартість інших активів, яку суб'єкт державного сектору очікує отримати від реалізації/ліквідації необоротних активів після закінчення строку їх корисного  використання/експлуатації, за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем/лік...

Читати повністю

Популярні cтатті