Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Чисельність працюючих збільшилася до 8 і більше осіб - зареєструйтеся до 1 лютого у Фонді соцзахисту інвалідів

Чисельність працюючих збільшилася до 8 і більше осіб - зареєструйтеся до 1 лютого у Фонді соцзахисту інвалідів 11-01-2019

Шановні Колеги!

Розглянемо хто з роботодавців має обов’язково зареєструватися в Фонді інвалідів та чи потрібно при цьому подавати якісь документи. 

Хто має зареєструватися у Фонді інвалідів?

Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р № 70, новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, в тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працюючих.

 Як зареєструватися?

На сьогодні це можна зробити особисто у відділенні Фонду або поштою.

Реєстрація провадиться безоплатно. Але в електронному вигляді подати документи до Фонду, на жаль, поки що не вийде.

Для цього роботодавцям слід подати такі документи:

  • заяву за формою, затвердженою Наказом № 98;
  • копію довідки про включення в реєстр неприбуткових установ, виданої податковим органом (для бюджетних установ);
  • відомості про відокремлені підрозділи за формою, затвердженою Наказом №98 (в разі їх наявності).

На практиці (хоча цього і немає у Порядку №70) до зазначеного переліку додають і  виписку/витяг із ЄДР (або їх копію). Звісно, якщо подаються копії, фахівці Фонду можуть вимагати оригінали документів для звіряння, тож їх треба мати із собою під час подання заяви. А якщо відбувається подача заяви поштою, копії документів слід завірити нотаріально (ось це вже пряма вимога Порядку №70).

Якою буде дата реєстрації?

Дата реєстрації у відділенні Фонду - це дата подання документів. А у разі надсилання поштою – це дата на поштовому штемпелі.

Роботодавці, зареєстровані у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням, щорічно подають цим відділенням Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів роботодавці подають щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна). Форма звітності та Інструкція щодо її заповнення затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р № 42.

Звіти подаються тільки в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соцзахисту інвалідів або надсилаються рекомендованим листом.

Відповідальність за відсутність реєстрації

Відповідальність передбачена тільки за невиконання нормативу працевлаштування інвалідів, встановленого ст. 19 Закону про захист інвалідів. 

Для  підприємств,  установ,  організацій, у тому числі  підприємств,  організацій  громадських  організацій  осіб з інвалідністю,  фізичних  осіб,  які  використовують найману працю, - у розмірі 4% середньооблікової чисельності  штатних  працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Ті роботодавці, що не виконують цей норматив, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві,  фізособи-роботодавця за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

А для роботодавців, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, у фізособи-роботодавця.

Розмір штрафу визначає ст. 20 Закону про захист інвалідів, а порядок його сплати затверджено постановою №70. За ними суми адміністративно-господарських санкцій роботодавці обчислюють самостійно і сплачують їх до відділень Фонду на рахунки, відкриті в органах Держказначейства за місцем державної реєстрації, до 15 квітня року, що настає за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

Тих роботодавців, які мали зареєструватися у Фонді інвалідів та подати звіт №10-ПІ, але не зробили цього, при перевірках чекатимуть вищенаведені штрафи.

Нюанси подання та заповнення Звіту за формою №10-ПІ

Цей звіт складають та подають щороку до 1 березня, наступного після звітного періоду, у відділення Фонду за місцем реєстрації, за формою №10 ПІ. Таку дату зазначають у роз’ясненні  фахівці Фонду, хоча в самій формі звіту зазначено -  «не пізніше 1 березня».

В електронному вигляді звіт не подають. Тому датою надходження звіту вважають:

  • дату подання його роботодавцем до відділення Фонду;
  • у разі надсилання поштою – дату на поштовому штемпелі.

Порядок заповнення цього звіту зазначено в Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджений Наказом № 42 (далі – Інструкція № 42).

По матеріалам: dtkt.uabuhgalter911


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті