Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Звітуємо ЄСВ в новому році

Звітуємо ЄСВ в новому році 22-01-2019

Обов’язкові реквізити, які зазначаються у Звіті з ЄСВ


Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що процедура, форма, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт з ЄСВ) до органів ДФС визначені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами (далі – Порядок).


Зокрема, п. 6 підрозділу ІІ Порядку передбачено обов’язкові реквізити, які мають зазначатися у звітності з ЄСВ:

 • тип форми («додаткова», «початкова», «ліквідаційна», «скасовуюча», «призначення пенсії»);
 • звітний період, за який подається Звіт з ЄСВ;
 • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • код основного виду економічної діяльності;
 • клас професійного ризику виробництва (у разі подання Звіту з ЄСВ за період до 01 січня 2016 року); місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
 • код органу доходів і зборів, до якого подається Звіт з ЄСВ;
 • дата подання Звіту з ЄСВ;
 • ініціали, прізвища, податкові номери або серії та номери паспортів посадових осіб страхувальника; середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
 • кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності); облікова кількість штатних працівників (за наявності);
 • кількість створених нових робочих місць у звітному періоді (за наявності);
 • підписи страхувальника – фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).


Зазначені реквізити мають бути обов’язково заповнені в усіх таблицях додатків до Звіту з ЄСВ, де вони передбачені.


Звертаємо увагу, що електронна форма Звіту з ЄСВ, яка подається на електронних носіях, має бути ідентичною Звіту з ЄСВ на паперових носіях. Звіт з ЄСВ страхувальником має подаватися у повному обсязі.


Звіт з ЄСВ, складений з порушенням вимог Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, та поданий без необхідних таблиць, не вважається Звітом з ЄСВ і вважається таким, що не подавався.


Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт з ЄСВ, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.


З 1 січня звітують по ЄСВ за 2018 рік приватні підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства, які сплачують ЄСВ за себе.


У поточному році вони звітують за новою формою звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (№ Д5), керуючись новою редакцією Порядку № 435.


Фізособи-підприємці та члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони (ч.4 ст.4 Закону про ЄСВ, п.4 р.II Інструкції № 449):

 • отримують пенсію за віком;
 • є особами з інвалідністю;
 • досягли віку, встановленого ст.26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.


Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови самостійного визначення для себе бази нарахування ЄСВ. Таке право передбачено п.5 р.III Інструкції № 449.


Зазначена пільга щодо несплати ЄСВ не поширюється на осіб, які (див. роз'яснення, розміщене в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 301.04):

 • отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058;
 • отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058.


Дія частини четвертої ст.4 Закону №2464 не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.


ЄСВ: розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати не передбачено
ГУ ДФС у Кіровоградській області нагадує, що чинним законодавством, що регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості з його сплати.


Відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.


За наявності у платника податків одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).


У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464)


Якщо переведено працівника з 1-го числа, звіт з ЄСВ
Пунктом 8 розділу ІV Порядку формування та подання страхувальниками Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (далі - Порядок № 435), встановлено, що таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, зокрема, якщо протягом звітного періоду особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника. Запис про це вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. 


Як бачимо, Порядок № 435 у питанні заповнення таблиці 5 у разі переведення працівника на іншу посаду/роботу приписує діяти так само, як і при прийнятті на роботу. А це означає, що слід вказати дату припинення роботи за попередньою посадою/роботою та дату початку роботи за новою посадою/роботою. Прямо про це в Порядку № 435 не сказано, але із практики  заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ відомо, що в разі припинення трудових відносин у реквізиті «11. Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» слід вказувати дату їх припинення у графі «дата закінчення», а в разі початку трудових відносин слід вказувати дату їх початку у графі «дата початку».

При цьому, якщо трудові відносини розпочато та припинено в одному звітному періоді, то щодо такого працівника заповнюється один рядок з одночасним заповнення граф «дата початку» та «дата закінчення». Якщо ж трудові відносини розпочалися в одному звітному періоді, а припинилися в іншому, то в таблиці 5 в місяці початку вказується тільки дата їх початку, а в місяці припинення - дата припинення; тобто по суті подається дві різні таблиці 5 в різні місяці. 


Тож коли прийшов час вказувати в таблиці 5 Звіту з ЄСВ переведення працівника на іншу посаду/роботу, постало питання, як бути, якщо переведення з 1-го числа. За аналогією: в останній день роботи за попередньою посадою, тобто в останній день місяця, в таблиці 5 у реквізиті 11 слід вказувати дату припинення роботи за попередньою посадою/роботою у графі «дата закінчення», а наступного місяця у графі «дата початку» - дату початку роботи за новою посадою/роботою, тобто в перший день місяця. І згодом фахівці ПФУ ці «здогадки» підтвердили. Все просто, тільки розрив у строках подання таблиці значний: про припинення повідомляємо в одному звіті, про початок — в наступному.


А в чому ж тоді проблема, запитаєте ви. Проблема в тому, що бухгалтери забувають вказувати «дату припинення» у попередньому місяці. І знаходять оправдання «а звідки ми могли знати, якщо його перевели з 1-го числа і ми тільки про це дізналися». Могли...


Відповідно до ст. 32 КЗпП переведення працівника на іншу посаду є зміною істотних умов праці. А про зміну істотних умов праці за ініціативою роботодавця працівника слід попередити не пізніше ніж за два місяці. Тож малоймовірно, що наказ про переведення було видано саме 1 числа наступного місяця.


«А якщо він сам написав заяву на переведення 1-го числа?». Таке можливо і широко практикується для того, щоб обійти приписи ст. 32 КЗпП. І виглядає це, судячи з усього так: 1-го числа о 9.00 год працівник приходить на роботу і пише заяву «прошу перевести», прохання задовольняють і вже о 9.05 він на новій посаді/роботі, а бухгалтер о 9.01 саме відправив Звіт з ЄСВ за попередній місяць. (Така ж сама ситуація, якщо наказ за ст. 32 КЗпП видають саме 1-го числа).


Якщо все відбувається саме так, то іншого випадку, як подавати таблицю 5 Звіту з ЄСВ зі статусом «додаткова» за попередній звітний період, немає. В решті випадків, навіть якщо наказ і видано 1-го числа, інформацію про останній день роботи за попередньою посадою/робото можна встигнути включити у Звіт з ЄСВ до того часу, коли спливає граничний термін його подання. Інша справа, якщо між бухгалтерією та кадровою службою «кульгає» канал комунікації. 


Ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю з січня 2019 року


З 01.01.2019 р. ЄСВ для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41% бази нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю.


Зазначені зміни передбачено Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».


Тобто з наступного року не лише підприємства, установи і організації, а й фізичні особи - підприємці, в яких працюють особи з інвалідністю, зможуть нараховувати ЄСВ за пільговою ставкою.


В якому порядку сімейні ФГ отримуватимуть доплату ЄСВ


На офіційному веб-сайті ДРСУ оприлюднено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Проект), розроблений Мінагрополітики.


Згідно з Проектом доплата ЄСВ надаватиметься у таких розмірах:

 • 0,9 мінімального страхового внеску - перший рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску - другий рік;
 • 0,7 мінімального страхового внеску - третій рік;
 • 0,6 мінімального страхового внеску - четвертий рік;
 • 0,5 мінімального страхового внеску - п'ятий рік;
 • 0,4 мінімального страхового внеску - шостий рік;
 • 0,3 мінімального страхового внеску - сьомий рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску - восьмий рік;
 • 0,1 мінімального страхового внеску - дев'ятий та десятий роки.


Для отримання доплати ЄСВ голова сімейного фермерського господарства не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку місяця повинен буде подати до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника ЄСВ відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства за формами, передбаченими Проектом.


За результатами розгляду заяв ДФС робитиме відповідні відмітки у реєстрі страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та формуватиме Реєстр платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які мають право на отримання доплати ЄСВ.


На підставі відповідного Реєстру платників Казначейство відкриватиме кожному платнику «транзитний рахунок» для зарахування/перерахування доплати ЄСВ.
 

enlightenedЧитайте також:

Використані матеріали:  


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті