Огляд податкових консультацій (жовтень 2019 рік)

Огляд податкових консультацій (жовтень 2019 рік) 30-10-2019

ПДВ

Оренда житла з наступним викупом


ДПС України пояснила, що оскільки після закінчення договору оренди житла з викупом або достроково за умови повної сплати орендних платежів житло переходить у власність орендаря, то у розумінні пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ така операція є операцією з другого постачання житла і звільняється від оподаткування ПДВ, а тому при отриманні орендодавцем частини орендних платежів, що складаються з періодичних платежів на викуп житла, податкові зобов’язання з ПДВ у орендодавця не виникають.


Водночас орендні платежі, що складаються з винагороди (доходу) товариства, є оплатою вартості послуг із оренди житла, операції з постачання яких оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %, а тому на дату події, що настає раніше (отримання орендодавцем коштів у рахунок оплати вартості послуг з оренди або оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг з оренди), орендодавець-платник податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з вартості таких послуг.

/ІПК від 17.10.2019 р. № 810/ІПК/15-32-04-01-12/


За експортним контрактом оплата здійснюється не отримувачем товару, а іншим нерезидентом

Як пояснила ДПС України, податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/пос­луг, на особу, яка вказана в договорі як покупець та якій здійснюється постачання товарів/послуг, за конкретною господарською операцією з постачання товарів/послуг.


Отже, незалежно від того, що за умовами контракту виконання обов’язку щодо оплати за пиломатеріали покладено на одного нерезидента, податкова накладна складається на нерезидента-покупця (отримувача) товару.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 839/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


ПН на компенсацію орендодавцю комунальних послуг

У вартості орендної плати за рухоме/нерухоме майно орендар має здійснювати економічне відшкодування (компенсацію) всіх елементів витрат, пов’язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі такої складової, як комунальні послуги. При цьому з урахуванням норм п. 188.1 ст. 188 ПКУ, у випадку якщо орендодавцем є бюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря у вигляді відшкодування (компенсації) витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, не включаються орендодавцем до бази оподаткування ПДВ.


Якщо орендодавцем є інша особа, то кошти, що отримуються від орендаря, відшкодування (компенсація) будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду рухомого/нерухомого майна.


Податкова накладна складається постачальником (орендодавцем) на суму орендної плати, яка включає в себе відшкодування (компенсацію) витрат, пов’язаних з утриманням та обслуговуванням орендованого майна.


У податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов’язкові реквізити, зокрема: опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг, ціна постачання без урахування податку, ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні, загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку, код послуги згідно з ДКПП (підпункти «е» — «і» п. 201.1 ст. 201 ПКУ).


Слід враховувати, що з метою застосування норм п. 201.4 ст. 201 ПКУ постачання послуг з оренди незалежно від умов розрахунків (передоплата або ні) не може розглядатися як постачання, яке має безперервний або ритмічний характер, якщо періодичність оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг за договором оренди, визначається за місяць або за довший період.

/ІПК від 17.10.2019 р. № 815/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Зміна орендодавця: як бути з гарантійними платежами

У разі якщо після закінчення дії договору оренди операції з передачі орендарем поліпшень об’єкта оренди, які здійснені таким орендарем, орендодавцю не відбуваються та окремі додаткові угоди на операції з передачі не складаються, а поліпшення продовжують використовуватися орендарем у рамках нового договору оренди, то у такому випадку підстав для нарахування орендарем податкових зобов’язань з ПДВ не виникає.


При визначенні необхідності збільшення бази оподаткування на суму отриманих гарантійних платежів слід враховувати: якщо умовами договору передбачено, що гарантійні платежі використовуються як орендна плата за останній місяць оренди та не підлягають поверненню орендарю, то ця сума гарантійних платежів збільшує базу оподаткування ПДВ. Податкові зобов’язання орендодавцем та податковий кредит орендарем при отриманні/перерахуванні такого гарантійного платежу визначаються у загальному порядку на підставі складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.


У випадку коли до закінчення договору оренди об’єкт оренди переходить у власність іншої особи (до орендодавця 2), то орендодавець 1 може скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної при отриманні коштів у рахунок оплати вартості послуг з оренди, та, відповідно, зменшити податкові зобов’язання з ПДВ лише у випадку повернення орендарю коштів за неотримані ним послуги оренди від орендодавця 1.


Якщо орендодавець 1 перераховує кошти (у розмірі вартості ненаданих послуг оренди) орендодавцю 2, то в такому випадку відсутні підстави для коригування орендодавцем 1 податкових зобов’язань з ПДВ, а орендар втрачає право на податковий кредит за тими послугами оренди, які не були надані орендодавцем 1 (слід нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, використовуючи механізм, визначений п. 198.5 ст. 198 ПКУ).

/ІПК від 10.10.2019 р. № 703/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Застосування касового методу при отриманні послуг комунальним підприємством

Платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, перелічені у п. 187.10 ст. 187 ПКУ, визначає дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом виключно за такими операціями. Отже, якщо послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель, про які йдеться у зверненні, не включено до переліку послуг, визначеного у п. 187.10 ст. 187 ПКУ, та плата за них не включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, то за операціями з отримання таких послуг платник податку визначає дату формування податкового кредиту за загальними правилами, встановленими п. 187.1 ст. 187 ПКУ.

/ІПК від 17.10.2019 р. № 812/ІПК/08-01-04-01-10/


Постачання електроенергії споживачам товариством, що не є постачальником універсальної послуги

При здійсненні електропостачальником операції з постачання електричної енергії споживачу, у тому числі якщо до складу вартості такої електричної енергії включається також вартість послуг із її розподілу (передачі), електропостачальник зобов’язаний:
 

  • визначити податкові зобов’язання з ПДВ за касовим методом, а саме на дату перерахування споживачем коштів на банківський рахунок (у касу) електропостачальника як оплату за постачання електричної енергії виходячи із вартості такої електричної енергії, до складу вартості якої також включається вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
  • скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією на споживача. При цьому така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є для споживача (платника ПДВ) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

/ІПК від 17.10.2019 р. № 811/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ


Строк податкової амортизації

Якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів дорівнює або є більшим, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 ст. 138 ПКУ для групи, до якої включено такий основний засіб, то для розрахунку амортизації використовується строк корисного використання (експлуатації) такого об’єкта основних засобів, встановлений у бухгалтерському обліку. При цьому вартість дооцінки об’єкта основних засобів для розрахунку податкової амортизації не враховується.

/ІПК від 16.10.2019 р. № 786/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


Незавершене будівництво

Оскільки незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво) не належать до основ­них засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 ПКУ, за такими активами у платника не виникають.


При цьому положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операцією з переоцінки незавершених капітальних інвестицій (незавершеного будівництва).


Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 17.10.2019 р. № 822/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


Позика від засновника-нерезидента в інвалюті

Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суми курсових різниць, що виникають за операціями в іноземній валюті (отримання позики від засновника-нерезидента).


Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 858/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ


Період визнання у 2018 році контрольованими господарських операцій з резидентом Болгарії

У разі якщо обсяг здійсненних господарських операцій платника податків з контрагентом-нерезидентом, зареєстрованим у Республіці Болгарія, за період з 01.01.2018 р. по 24.04.2018 р. за даними бухгалтерського обліку не перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) з урахуванням норм пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, то такі операції можуть бути визнані неконтрольованими та у такого платника відсутній обов’язок щодо подання звіту про контрольовані операції.

/ІПК від 15.10.2019 р. № 769/6/99-00-05-05-01/ІПК/


ПДФО/ВЗ/ЄСВ


Безоплатне харчування: податкові наслідки

ДПС України зазначила, що вартість харчування, безоплатно отриманого працівниками товариства, не є додатковим благом, але включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором і є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 09.10.2019 р. № 679/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


Дохід, отриманий унаслідок відступлення права вимоги боргу

ГУ ДПС у м. Києві повідомило, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи включається вся сума коштів, яка отримана нею від юридичної особи за договором про відступлення права вимоги, та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 10.10.2019 р. № 685/10/26-15-33-18-12-ІПК/


Декларування результатів від операцій з купівлі продажу інвестиційних активів

ГУ ДПС у Харківській області пояснило, що декларація про майновий стан і доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами, надається у разі продажу інвестиційного активу незалежно від того, чи дорівнює такий дохід понесеним витратам. Поряд із доходом, отриманим від продажу інвестиційного активу, зазначається сума документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 721/ІПК/20-40-33-02-11/


АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК


Строки складання та реєстрації акцизної накладної

Товариством можуть складатись акцизні накладні на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання, протягом звітного місяця окремо за кожним акцизним складом або акцизним складом пересувним за кожним кодом УКТ ЗЕД пального не пізніше останнього дня звітного місяця. Реєстрація таких акцизних накладних в ЄРАН Товариством також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця.

/ІПК від 15.10.2019 р. № 766/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/


Механізм поповнення залишку пального

Товариству необхідно зареєструвати в СЕАРП та СЕ акцизний склад, на якому виникає потреба поповнення, отримати уніфікований номер реєстрації для складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального. Інших механізмів поповнення залишку пального чинним податковим законодавством не встановлено.

/ІПК від 21.10.2019 р. № 888/ІПК/12-32-32-03-14/


ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ


Діяльність у сфері професійно-технічної освіти

Від сплати податку на нерухомість звільняються будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг і належать суб’єкту господарювання, який отримав ліцензію на надання освітніх послуг. Для організації, яка здійснює діяльність у сфері професійно-технічної освіти, не вбачається підстав для звільнення від оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 833/ІПК/21-22-04-04-08/


СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ


Турзбір не є доходом

Сума туристичного збору, отримана від платників під час розміщення у місцях проживання (ночівлі) та яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету, не враховується до доходу платника єдиного податку третьої групи та, відповідно, не враховується при визначенні річного розміру доходу.

/ІПК від 11.10.2019 р. № 750/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/


Повернення коштів у різних періодах

Якщо підприємство внаслідок розірвання договору здійснює повернення коштів, отриманих та оподаткованих у минулих податкових періодах, то воно має право на врахування цієї операції при визначенні оподатковуваного доходу у податковому періоді, у якому таке повернення відбулося. Якщо повернення коштів відбулося у звітному III кварталі 2019 року, то підприємство має врахувати суму скорегованого доходу у звітній Декларації за три квартали 2019 року. У такому разі уточнююча Декларація не надається.


Таким чином, якщо сума доходу за III квартал 2019 року становить від’ємне значення, то у підприємства відсутня база оподаткування для розрахунку податкових зобов’язань до сплати (відсутній позивний об’єкт оподаткування).

/ІПК від 11.10.2019 р. № 751/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/


Здавання майна в оренду

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку на другій групі може здавати в оренду юридичній особі — платнику єдиного податку частину нежитлового приміщення, площа якого не перевищує 300 м2.

/ІПК від 15.10.2019 р. № 773/04-36-33-02-07/ІПК/


РЕНТНА ПЛАТА


Застосування коефіцієнта 0,7


Якщо у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин відображено виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр за власні кошти підприємства, то у разі дотримання підприємством кондицій на мінеральну сировину, затверд­жених у протоколах, у підприємства виникає право застосовувати коефіцієнт 0,7 до податкових зобов’язань з Рентної плати за користування надрами з дати внесення відомостей про виконання геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр до відповідного розділу Спеціального дозволу на користування надрами.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 832/ІПК/06-30-04-03-20/


Вода з підземного простору із свердловини

Товариство, що використовує обсяги води, вилучені з підземного простору із свердловини для цілей, що не пов’язані з провадженням господарської діяльності в обсязі, що не перевищує 5 м3 на добу, є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин із об’єктом оподаткування — обсяг вилученої (добутої) з надр підземної води, яка не потребує первинної переробки (п. 252.3 ст. 252 ПКУ).

/ІПК від 18.10.2019 р. № 851/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

 

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

__________________________________________________________________________

А Ви вже чули, що в нас нові можливості виписки рахунку? Ще ні?!
Тоді з радістю запрошуємо Вас спробувати на собі усі переваги швидко та зручно отримати потрібний рахунок!
Лише  декілька простих кроків і рахунок вже у Вас! Не впускайте можливість економити свій час та ресурси! Вся інформація доступна по посиланню - https://intelserv.net.ua/#buy

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті