Огляд податкових консультацій в листопаді 2019 р. (частина І)

Огляд податкових консультацій в листопаді 2019 р. (частина І)

ПДВ

Оподаткування мотиваційних бонусів

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються постачальником продукції на користь покупців за досягнення певних економічних показників (досягнення встановленого обсягу закупівель, придбання повного асортименту продукції тощо), спрямовуються на стимулювання збуту продукції, такі виплати визначаються як оплата маркетингових послуг.

Отже, при виплаті продавцем винагороди у грошовій формі (мотиваційних виплат) покупцю за досягнення певних показників об’єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (мотиваційні виплати), в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Таким чином, у покупця при отриманні від продавця винагороди у грошовій формі (мотиваційних виплат) у зв’язку з досягненням відповідних показників виникають податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманої винагороди. Дата виникнення таких податкових зобов’язань визначається відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податків зобов’язаний скласти податкову накладну виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ (у даному випадку — виходячи з суми отриманої винагороди (мотиваційних виплат)), та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

/ІПК від 21.10.2019 р. № 909/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Реєстрація платником ПДВ за договором про спільну діяльність

ДПС України пояснила, що для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у т. ч. з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

Якщо особа, яка не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 ПКУ).

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним пп. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається згідно з п. 183.7 ст. 183 ПКУ не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних (п. 183.3 ст. 183 ПКУ).

/ІПК від 22.10.2019 р. № 920/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Податковий кредит на підставі рахунку

Якщо договором передбачено постачання послуг, зокрема з водовідведення, вартість яких визначається виключно за показниками приладів обліку, та рахунок, виставлений їх постачальником, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника таких послуг, то на підставі такого рахунку отримувачем таких послуг може бути сформовано податковий кредит без отримання податкової накладної.

При формуванні податкового кредиту на підставі рахунку, що виставляється платнику податку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, дата формування податкового кредиту згідно з п. 198.2 ст. 198 ПКУ визначається за датою складання такого рахунку.

При формуванні податкового кредиту на підставі податкової накладної дата його формування визначається в загальновстановленому порядку за ст. 198 ПКУ.

У випадку якщо договором передбачено постачання послуг з водовідведення, вартість яких розрахована згідно з розміром площі території підприємства (в тому числі разом з одночасним нарахуванням вартості послуг з водовідведення, розрахованих за показниками обліку), підставою для податкового кредиту отримувачем таких послуг є податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання послуг.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 929/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Умови звільнення від оподаткування послуг профтехосвіти

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.

Отже, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. «г» пп. 197.1.2 ст. 197 ПКУ, поширюється на операції з постачання навчальними закладами послуг із здобуття, зокрема, професійної освіти за умови, що такі заклади здійснюють освітню діяльність на підставі чинної ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 933/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/


Послуги з пошуку персоналу для нерезидента

ДПС України пояснила, що у разі якщо платником ПДВ послуги з надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, надаються нерезиденту, то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України. Водночас послуги з пошуку та підбору персоналу не включено до переліку послуг, визначених пунктами 186.2 та 186.3 ст. 186 ПКУ, та місце постачання таких послуг визначається відповідно до п. 186.4 ст. 186 ПКУ за місцем реєстрації постачальника таких послуг.

Таким чином, операції з постачання послуг з пошуку та підбору персоналу, які постачаються резидентом України — платником ПДВ, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

/ІПК від 24.10.2019 р. № 987/6/99-00-07-03-02-15ІПК/


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ


Вимоги до установчих документів профспілок


З метою дотримання вимог для перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій порядок припинення професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок має відповідати положенням абзацу четвертого пп. 133.4.1  ст. 133 ПКУ, тобто установчі документи таких організацій мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення зазначених юридичних осіб (у результаті їх ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1044/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


Благодійна допомога на користь резидента Іспанії

Підпунктом 103.4 ст. 103 ПКУ встановлено, що підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особ­ливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі — довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України. При цьому довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ст. 103 ПКУ).

Враховуючи зазначене, у разі здійснення резидентом України на користь резидента Іспанії виплат, які згідно з законодавством України є благодійною допомогою, з метою звільнення таких виплат від оподаткування відповідно до ст. 14 Конвенції між Урядом СРСР та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, яка набрала чинності 07.08.1986 р., нерезидент — отримувач (бенефіціар) цієї благодійної допомоги повинен надати довідку про резиденцію, яка має відповідати вимогам ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1045/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


Плата за оренду залізничних вагонів резиденту Швейцарії

ДПС України зауважила, що винагорода, що сплачується резиденту Швейцарії за договором найму залізничних вагонів, розглядається як фрахт. При цьому оскільки резидент Швейцарії не є власником вказаних вагонів, то преференції з оподаткування згідно з міжнародними угодами до вказаної операції не застосовуються.

Нерезидент, який отримує дохід від господарської діяльності на території України у вигляді надання послуг, а саме — здачі в оренду залізничних вагонів, повинен створити постійне представництво та сплачувати податок на прибуток на загальних підставах.

/ІПК від 28.10.2019 р. № 1046/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/


ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Операції резидента з постійним представництвом нерезидента: чи подавати звіт про КО


Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом поход­ження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток — нерезидентами (пп. 133.2.2 ст. 133 ПКУ).

Водночас постійне представництво нерезидента, що здійснює господарську діяльність на території України, відповідно до пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Визнання з метою оподаткування постійного представництва як платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, не змінює його статусу як нерезидента. Враховуючи цю особливість постійного представництва нерезидента в Україні, операції резидента з постійним представництвом нерезидента для цілей трансфертного ціноутворення належать до операцій з нерезидентом.

Таким чином, резидент, який протягом звітного періоду здійснював контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента в Україні, при одночасному дотриманні умов, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ, зобов’язаний в установлений термін подати звіт про контрольовані операції.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1013/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/


ПДФО/ВЗ/ЄСВ


Заокруглень при нарахуванні ПДФО не передбачено


ДПС України зазначила, що нормами ПКУ не передбачено врахування будь-яких заокруглень при нарахуванні, утриманні та сплаті (перерахуванні) ПДФО та військового збору.

/ІПК від 21.10.2019 р. № 892/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК


Переміщення пального для власних потреб


ДПС України пояснила, що не є акцизним складом пересувний транспортний засіб, який використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядникам акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки пп. 14.1.61 ст. 14 ПКУ.


Транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий. Такий Перелік  розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.


Переміщення пального транспортними засобами, що не зазначені у заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані ДПС, забороняється.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1002/6/99-00-04-02-06-15/ІПК/


Імпорт пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів


У випадку якщо суб’єкт господарювання здійснює ввезення пального на митну територію України, він відповідно до пп. 212.1.2 ст. 212 ПКУ є платником акцизного податку та згідно з пп. 222.2.1 ст. 222 ПКУ сплачує акцизний податок до або в день подання митної декларації.


Отже, при ввезенні на митну територію України пального виключно у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно) виникає  зобов’язання сплати акцизного податку, а при подальшій його реалізації у такій тарі суб’єкт господарювання, який здійснює операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ, відповідно не є платником акцизного податку з реалізації пального, тому у нього відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій. У такому випадку такий суб’єкт не є розпорядником акцизного складу і в нього не виникає зобов’язання реєструвати акцизні склади.


Щодо запитання, чи потрібно отримувати ліцензію на право оптової торгівлі пальним та ліцензію на право зберігання пального, зазначено таке. Суб’єкт господарювання може здійснювати операції з пальним у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками або особами, які здійснили розлив пального у таку тару, без отримання ліцензій.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1012/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/


ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Витрати на придбання землі


До складу витрат фізичної особи — підприємця не включаються витрати на придбання та утримання земельних ділянок.

/ІПК від 18.10.2019 р. № 872/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


Витрати на придбання комп’ютерної техніки


Фізична особа — підприємець має право віднести до складу витрат виключно витрати, визначені п. 177.4 ст. 177 ПКУ, перелік яких не містить витрати, понесені на придбання комп’ютерної техніки.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 942/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ


Визначення діяльності


Щоб встановити, чи відноситься КВЕД 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування» до діяльності з управління підприємствами, яка заборонена для платника єдиного податку другої групи згідно з пп. 7 п. 291.5 ст. 291 ПКУ, варто  звернутись до Державної служби статистики України.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 918/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


Коли «єдинник» не може бути платником ПДВ


Умовою, за якою фізична особа — підприємець не може бути одночасно платником єдиного податку третьої групи за ставкою 3 % та платником ПДВ, є виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, зокрема електроенергії.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 940/Д/26-15-33-18-12/ІПК/


Дохід комітента-«єдинника»


Доходом платника єдиного податку фізичної особи — підприємця (комітента) є загальна сума грошових коштів, отриманих за проданий товар з врахуванням винагороди комісіонера.

/ІПК від 22.10.2019 р. № 941/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


Компенсація збитків


Сума компенсації вартості завданих збитків від пошкодження автомобіля отримана підприємством — платником єдиного податку третьої групи, одним із видів діяльності якого є «Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів», від орендаря включається до його доходу та оподатковується єдиним податком.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1006/ІПК/04-36-12-04-21/


Ведення Книги обліку


Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом відображення отриманих доходів, порядок ведення якої не передбачає відображання витрат.

/ІПК від 25.10.2019 р. № 1022/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/


Джерело: Вісник. Офіційно про податки


 

Витрачаєте безліч часу, щоб виписати потрібний рахунок?
Годі бігати по сайтам – тепер є можливість зробити це безпосередньо у нас на сайті!
Клікайте на потрібний продукт і рахунок вже у Вас на електронній пошті!

Переходьте по посиланню та оптимізуйте Ваш час - https://intelserv.net.ua/#buy

 


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також:

Написати нам

Напишіть
нам в чат

telegramSupportFacebooktelegramSupportFacebook