Огляд податкових консультацій в грудні 2019 р. (частина І)

Огляд податкових консультацій в грудні 2019 р. (частина І) 11-12-2019

ПДВ

Повернення передоплати після сплину 1095 днів

У разі якщо після сплину 1095 днів з дати виникнення податкових зобов’язань та складання податкової накладної за операцією з постачання товару відбувається повернення покупцю коштів, розрахунок коригування до такої податкової накладної не може бути зареєстрований в ЄРПН. Утім відсутність факту реєстрації отримувачем товарів/послуг розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача) у ЄРПН, не звільняє його від обов’язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Отже, якщо платник податку при здійсненні попередньої оплати за товари/послуги на підставі отриманої податкової накладної, складеної до 01.07.2015 р., сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не поставлені протягом 1095 днів, то у податковому періоді, в якому відбувається списання заборгованості (повернення коштів), платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при здійсненні попередньої оплати за товари/послуги. Зменшення податкового кредиту у вказаному випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1334/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Житло у власність в обмін на сплачений пай

ДПС України роз’яснила, що у випадку, коли замовник будівництва самостійно не здійснює будівництво об’єктів житлової нерухомості, а залучає до будівництва підрядника, то для цілей оподаткування ПДВ постачання підрядником замовнику будівництва послуг зі спорудження таких об’єктів житлової нерухомості є операцією з першого постачання житла, яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Операція замовника будівництва з постачання асоційованому члену кооперативу прав на одержання у власність нерухомого майна у новозбудованому житловому будинку в обмін на сплачений пай є операцією з другого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка звільняється від оподаткування ПДВ.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1335/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Постачання товару, поміщеного у митний режим митного складу

ДПС України роз’яснила, що іноземні товари, поміщені у митний режим митного складу, зберігають статус іноземних товарів. Українські товари, поміщені у митний режим митного складу, втрачають статус українських товарів з моменту відшкодування сум ПДВ. Митний режим митного складу завершується шляхом поміщення товарів, поміщених у цей митний режим, в інший митний режим, що допускається МКУ, а також у випадках, передбачених частиною третьою ст. 129 МКУ.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1356/ 6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Придбання авто у нерезидента за договором доручення

У разі якщо за договором доручення повірений за рахунок довірителя придбаває товари у нерезидента та при їх розмитненні здійснює оплату ПДВ ввізного мита й акцизного податку до бюджету, то право на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту виникає лише у довірителя — власника автомобіля на підставі митної декларації, в якій він має бути вказаний як одержувач (власник) товару.

При цьому повірений визначає податкові зобов’я­зання за операцією з надання комісійної послуги, за яку він отримує плату, виходячи з суми комісійної винагороди, за правилом першої події: або за датою отримання винагороди від комітента на поточний рахунок, або за датою підписання акта наданих послуг.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1337/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Фінансування будівництва дачних будинків

У разі якщо внесення пайових внесків у вигляді коштів членами кооперативу на рахунок ко­оперативу для фінансування будівництва дачних будинків здійснюється в обмін на корпоративні права, які виражені в інших, ніж цінні папери, формах, то згідно з пп. 196.1.1 ст. 196 ПКУ така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ та, відповідно, її обсяг не враховується при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, для цілей обов’язкової реєстрації як платника ПДВ.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1357/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Неустойка за постачання бракованої продукції

Виплата постачальником неустойки покупцю за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань (поставка бракованої продукції) відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ не спричиняє підстав для коригування податкових зобов’я­зань з ПДВ, нарахованих таким постачальником при постачанні продукції, яка повністю або частково виявилась бракованою (за умови, що продукція не повертається постачальнику). Утім при виявленні бракованої продукції, яка не може бути використана в господарській діяльності, при придбанні якої був сформований податковий кредит, платник податку зобов’яз­аний нарахувати податкові зобо­в’я­­зання з ПДВ та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому виявлено брак, і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну виходячи з вартості придбання такої продукції.

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1438/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Забезпечувальний (гарантійний) платіж

ДПС України пояснила, що якщо умовами договору передбачено, що забезпечувальний (гарантійний) платіж виконує винятково функцію засобу забезпечення виконання зобов’язань Замовника та невикористана його частина підлягає поверненню йому щокварталу, то ця сума платежу не збільшує базу оподаткування у Виконавця. Податкові зобов’язання у Виконавця та податковий кредит у Замовника при отриманні/перерахуванні такого платежу не визначаються.

Втім у разі зміни у процесі виконання договору напряму використання такого отриманого раніше забезпечувального (гарантійного) платежу, який спочатку виконував функцію засобу забезпечення виконання зобов’язань за угодою, а потім спрямовується в рахунок оплати за товари/послуги, що обумовлено договором, на дату зміни напряму використання платежу (дата укладення додаткової угоди) Виконавець повинен нарахувати податкові зобов’я­зання на суму отриманих платежів, а у Замовника виникає право щодо формування податкового кредиту за умови реєстрації податкової накладної в ЄРПН та виконання інших правил щодо формування податкового кредиту, встановлених ПКУ.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1471/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Бонуси покупцям

ДПС України повідомила, що у разі якщо торговельне підприємство, яке у мережі своїх роздрібних магазинів та/або інтернет-магазинів реалізує товари покупцю (фізичній особі — учаснику бонусної програми), при зарахуванні бонусів у рахунок оплати вартості (частини вартості) товарів, нарахованих такому покупцю, фактично не зменшує вартість таких товарів (у бухгалтерському обліку постачання таких товарів відображається за вартістю, що дорівнює сумі коштів, сплачених безпосередньо покупцем, та сумі бонусів (перерахованих у грошове вираження), зарахованих в оплату вартості (частини вартості) таких товарів), то база оподаткування ПДВ поставлених товарів у такому випадку визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включається як сума коштів, сплачених безпосередньо покупцем, так і сума бонусів (перерахованих у грошове вираження), зарахованих в оплату вартості (частина вартості) таких товарів.

У разі якщо при реалізації торговельним підприємством фізичним особам — учасникам бонусної програми товарів договірна вартість таких товарів зменшується на суму бонусів, нарахованих такому покупцю (в бухгалтерському обліку постачання таких товарів відображається за вартістю, що дорівнює сумі коштів, сплачених безпосередньо покупцем), то база оподаткування ПДВ поставлених товарів у такому випадку визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включається сума коштів, сплачених покупцем у рахунок оплати вартості таких товарів. При цьому зазначено, що бонуси, які надаються торговельним підприємством фізичним особам — учасникам бонусної програми у зв’язку з постачанням товарів, в окремих рядках податкової накладної не зазначаються, а лише можуть змінювати ціну постачання та базу оподаткування, які вказуються у відповідних графах такої накладної.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1354/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Збитки реорганізованого підприємства

ДПС України на виконання рішення суду визнала, що поточна редакція ПКУ не містить заборони на врахування правонаступником збитків підприємств, що припиняються в результаті реорганізації.

Отже, на підставі висновків рішення суду до платника податків — правонаступника переходять усі права та обов’язки з урахуванням зобов’язань реорганізованого підприємства зі сплати податків та можливістю врахувати від’ємне значення об’єкта оподаткування реорганізованого підприємства.

/ІПК від 15.11.2019 р. № 1350/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Обмін інвестиційних активів

ДПС України роз’яснила, що у разі якщо акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками зі збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу, то слід вважати, що такими учасниками здійснено обмін інвестиційних активів, який п. 170.2 ст. 170 ПКУ прирівнюється до продажу, тобто учасниками отримано дохід у вигляді інвестиційного прибутку. Податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

/ІПК від 18.11.2019 р. № 1375/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Медичні та профілактичні огляди працівників

ГУ ДПС у Запорізькій області пояснило, що у разі якщо за рахунок коштів юридичної особи (роботодавця) проводиться медичний огляд фізичних осіб (працівників) за Законом України від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці», то вартість такого огляду включається податковим агентом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників як додаткове благо з відповідним оподаткуванням. Натомість не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — працівника витрати роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд такого працівника за Законом України від 06.04.2000 р. № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб» (у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 ст. 165 ПКУ).

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1440/10/ІПК/08-01-33-02-08/

Нецільова благодійна допомога

Сума нецільової благодійної допомоги, що надана благодійником — юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2019 р. не перевищує 2 690 грн, не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується ПДФО та військовим збором. Однак сума перевищення нецільової благодійної допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1441/10/26-15-33-18-ІПК/

Допомога на лікування за кордоном

Кошти, що надані благодійною організацією фізичній особі як допомога на лікування за кордоном, не оподатковуються ПДФО за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги.

Йдеться, зокрема, про документи про наявність та характеристики хвороби, патологічного стану платника податку, документи про надання послуг, що ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг, договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи залежно від необхідного лікування, хвороби та стану особи.

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1445/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Дохід у вигляді неустойки

ГУ ДПС у Тернопільській області на запитання щодо оподаткування суми доходу у вигляді неустойки відповіло, що такий дохід включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (крім випадків, визначених пп. 164.2.14 ст. 164 ПКУ). При цьому юридична особа зобов’язана виконати усі функції податкового агента.

/ІПК від 18.11.2019 р. № 1376/ІПК/19-00-33-01-22-01/

Відображення вартості подарунків у формі № 1ДФ

Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість подарунків, наданих такому платнику юридичною особою, яка у розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (1 043,25 грн).

Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як додаткове благо із застосуванням «натурального» коефіцієнта. При цьому вказана сума перевищення також є об’єктом оподаткування військовим збором без застосування коефіцієнта.

Водночас вартість подарунків не вище 1 043,25 грн, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «160». Якщо вартість подарунків перевищує вказаний розмір, то сума такого перевищення відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «126».

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1442/10/26-15-33-18-12-ІПК/

Купівля-продаж частки у статутному капіталі

Якщо у разі виходу платника податку — фізичної особи з числа засновників (учасників) товариства йому повертається майно, попередньо внесене ним до статутного капіталу цього товариства, така операція на підставі п. 170.2 ст. 170 ПКУ розглядається як продаж інвестиційного активу (корпоративного права) з відповідним оподаткуванням. Крім того, дохід у вигляді інвестиційного прибутку виникає також у фізичної особи у разі продажу своєї частки у статутному капіталі товариства іншій фізичній особі. При цьому оподаткуванню підлягає позитивна різниця між доходом, отриманим фізичною особою від продажу інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат.

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1448/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Корпоративні заходи

ДПС України дійшла висновку, що якщо культурно-розважальні (корпоративні) заходи проводяться підприємством винятково для своїх працівників, тобто у підприємства є можливість персоніфікувати працівників, які скористалися правом участі у проведених заходах, то відсутність такої персоніфікації не може слугувати підставою для звільнення працівника від сплати відповідних податків та зборів.

Тобто вартість безоплатного відвідування культурно-розважальних (корпоративних) заходів не є додатковим благом, але включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як інший дохід та оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. Натомість така вартість не є виплатою, яка включається до заробітної плати або до суми винагороди за цивільно-правовим договором, а отже, не є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1466/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Сплата ЄСВ адвокатом

Якщо адвокат працює у складі адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання та не має наміру здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, він не зобов’язаний ставати на облік у контролюючих органах як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність.

При цьому адвокат, який має намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, зобов’язаний стати на облік в органах ДПС за місцем свого постійного проживання як самозайнята особа, отримати довідку про взяття на облік, як платник ЄСВ визначити базу нарахування ЄСВ та сплатити суму внеску у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок на місяць.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1459/ІПК/06-30-33-01-28/

Дивіденди, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу

ГУ ДПС у Дніпропетровській області пояснило, що у разі дотримання вимог, зазначених у пп. 165.1.18 ст. 165 ПКУ, дивіденди, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу товариства, не підлягають оподаткуванню ПДФО. Водночас такі дивіденди оподатковуються військовим збором на загальних підставах.

/ІПК від 28.11.2019 р. № 1613/ІПК/04-36-33-02-07/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Внесення ФОП готівки на поточний банківський рахунок

Кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП — платника ЄП.

Водночас якщо ФОП у звітному податковому періоді вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки, яка на момент внесення уже була відображена в Книзі обліку доходів та у платіжному документі зазначено призначення платежу — виручка за певний період, тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника ЄП.

При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не по­винна перевищувати суму доходу, відображену в Книзі обліку доходів за відповідний період.

/ІПК від 18.11.2019 р. № 1380/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Дивіденди для фізособи

Дохід у вигляді дивідендів, нарахований фізичній особі суб’єктом господарювання — платником ЄП, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується ПДФО за ставкою 9 % і військовим збором — 1,5 %.

Натомість такий дохід не є базою для нарахування ЄСВ.

/ІПК від 20.11.2019 р. № 1447/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

РРО

Безготівкові розрахунки: коли ФОП-«спрощенцями» не застосовується РРО

Фізична особа — підприємець, яка перебуває на III групі спрощеної системи оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій винятково у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку, а також шляхом внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок) може не застосовувати РРО незалежно від виду діяльності та обсягу отриманого протягом календарного року доходу.

/ІПК від 19.11.2019 р. № 1413/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Інтернет-торгівля

При оплаті покупцем замовлених на сайті підприємства (підприємця) послуг платіжною картою (інтернет-еквайринг, оплата через сайт) застосування РРО є обо­в’яз­­ковим. Водночас якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі за допомогою платіжних карт при наданні інформаційних послуг за допомогою мережі «Інтернет», РРО не використовується.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1461/ІПК/20-40-05-10-21/

Розрахунки через FORPOST

Якщо споживач, використовуючи мережу «Інтернет», замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням FORPOST за умови доставки таких товарів поштою або кур’єрською службою, суб’єкт господарювання зобов’язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон (у разі необхідності).

/ІПК від 25.11.2019 р. № 1507/6/99-00-05-04-01-15/ІПК/

Касова книга на відокремленому підрозділі

Суб’єкт господарювання має право не вести касову книгу на відокремленому підрозділі, якщо готівкові розрахунки здійснюються із застосуванням РРО, але не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1454/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Маркування алкогольних напоїв

ДПС України нагадує, що маркуванню підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, як вироблені в Україні, так і ті, що імпортуються в Україну, із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць та розлиті у споживчу тару, в тому числі алкогольні напої в інших ємностях місткістю більш як 5 л.

/ІПК від 21.11.2019 р. № 1463/6/99-00-04-01-03-15/ІПК/

Реєстрація першого та другого примірника акцизної накладної у різних податкових періодах

Обсяги пального відображаються в Декларації акцизного податку за той звітний період, в якому здійснено реєстрацію в ЄРАН першого та другого примірника акцизних накладних/розрахунків коригування незалежно від того, чи був порушений платником термін реєстрації вказаних документів. У разі реєстрації першого та другого примірників акцизної накладної у різних податкових періодах показники акцизної накладної відображаються з Декларації за період, в якому зареєстрована друга акцизна накладна.

/ІПК від 22.11.2019 р. № 1493/6/99-00-07-03-03-15/ІПК/

Реалізація смарт-карток на пальне

У разі якщо платник здійснює операції лише з талонами та/або смарт-картками на пальне без реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ, при цьому договором передбачено постачання талонів (карток) як торговельної послуги на отримання палива, то за такими операціями у суб’єкта господарювання не потрібно реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального, об’єкт оподаткування акцизним податком при цьому не виникатиме.

Однак якщо за даними первинних документів платник здійснює операції з отримання від постачальників та реалізацію покупцям палива за допомогою талонів та/або смарт-карток на пальне, які отримуються та/або надаються як доповнення до видаткових накладних на паливо, у цьому випадку суб’єкт господарювання є платником акцизного податку в розумінні пп. 212.1.15 ст. 212 ПКУ.

/ІПК від 08.11.2019 р. № 1242/6/99-00-04-02-05- 15/ІПК/

Пальне для власного споживання: термін реєстрації акцизної накладної

Акцизні накладні можуть складатись платником податків за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним за кожним кодом УКТ ЗЕД пального, використаного для власного споживання протягом звітного місяця, не пізніше останнього дня такого місяця на загальний обсяг пального, використаного для власного споживання протягом такого звітного місяця. Реєстрація таких акцизних накладних в ЄРПН також повинна бути здійснена не пізніше останнього дня звітного місяця.

/ІПК від 22.11.2019 р. № 1494/6/99-00-04-02-05-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Використання неоформленої земельної ділянки

Використання земельних ділянок без належного оформлення прав є порушенням норм земельного законодавства. Тому орган місцевого самоврядування може порушити питання про компенсацію завданої шкоди (статті 1166, 1167 ЦКУ) землекористувачами (юридичними та фізичними особами), які використовують земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право користування земельними ділянками, у формі неотриманої орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

/ІПК від 19.11.2019 р. № 1403/6/99-00-04-04-03-15/ІПК

 

Огляд підготувала Людмила ШЕВЧУК,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування
Джерело: Вісник. Офіційно про податки

enlightenedНагадуємо також: Тепер не треба нікуди бігати, щоб оплатити податки, зробіть це Онлайн одразу ж з самого веб-сервісу СОТА!

ПРИДБАТИ ВЕБ-СЕРВІС СОТА

Корисні публікації про роботу з веб-сервісом СОТА:

  1. Зручний документообіг з СОТА на Вашому Смартфоні (ЧИТАТИ)
  2. Маршрути первинних документів у веб-сервісі СОТА (ЧИТАТИ)
  3. Довільне підписання та багато інших лайфхаків у веб-сервісі «Сота» (ЧИТАТИ)
  4. Чому я обираю "СОТА" і як це спростило моє життя (ЧИТАТИ)
  5. Інструмент електронного документообігу в веб-сервісі СОТА (ЧИТАТИ)
  6. Автопродовження Електронних підписів у веб-сервісі «СОТА» (ЧИТАТИ)
  7. Як почати роботу в СОТА (ЧИТАТИ).

Долучайтесь до нас в Instagram та facebook, на Вас чекають:

  • корисні лайфхаки;
  • актуальні новини;
  • та розважальна рубрика.

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті