Webinar

Тема вебінару:

Як підготувати свій облік до переходу на МСФЗ

Інструкція для бухгалтерів підприємств, які ведуть облік за П(С)БО і яким має бути перехід на міжнародні стандарти. «Зачистка» облікової політики, підтягування «хвостів», переоцінки, донарахування і т.д.

Регламент проведення

  14 серпня 2018 р.

  14:00-16:00

Отримати рахунок - 549 грн.
Вартість за одного учасника + "Запис вебінару"

Спікер

Чалий Іван Григорович

кандидат економічних наук, автор книг "БуХХХоблік для дорослих", "Будівельний облік для профі: секрети майстерності ", "Довірче управління коштами в системі фінансування будівництва ", модератор gaap.in.ua

Програма вебінару

  • елімінація положень, які не відповідають вимогам стандартів;
  • усунення «національних» особливостей, що суперечать МСФЗ (об'єкти в балансоутриманні, «відкладені» ПДВ-активи і ПДВ-зобов'язання, премії «за рахунок прибутку», приватизаційні гудвіли і т.д.)
  • включення необхідних положень (класифікація фінінструментів і бізнес- моделювання, встановлення моделей оцінки, фіксація обраних спрощень і т.д.)
  • заборгованості за амортизованою вартістю - ситуації застосування і незастосування
  • резервування сумнівних боргів - «матриця» зменшення корисності
  • оцінка фінансових активів за фактичною собівартістю - коли можна, коли не можна, коли не можна, але дуже потрібно ...
  • формування облікової політики по нестандартизованим статтям
  • резервування як інструмент зменшення корисності
  • нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами
  • капітальні аванси як «необоротка»

Форма для реєстрації