Назва послуги Вартість
Online консультації до 30 хв на день безкоштовно
Параметричні налаштування програми, видів оплат та звітів 375
Створення виду оплати (утримання) 375
Налаштування виду реєстру 250
Створення/редагування штатного розпису системи IS-pro 750
Заповнення довідників програми та календаря 250
Консультації користувачу щодо розрахунку заробітної плати та заповнення звітів 375
Перевірка відповідності оперативного та бухгалтерського обліку, пошук помилок 750
Написання програми проводок, методів амортизацій, коригувань,калькуляції 750
Створення об'єктів обліку запасів, груп номенклатури, журналів 375
Налаштування наказу, балансу відпусток 375
Створення/редагування штатного розпису системи IS-pro 750
Створення меморіальних ордерів, налаштування аналітики 375
Налаштування регламентованої звітності 2250
Налаштування одного клієнт-банку в системі IS-pro 750
Розробка звітів згідно технічного завдання 6000
Модифікація дизайну системного звіту 375
Встановлення пакету оновлення 750
Інсталяція сервера програми та СУБД MS SQL 2250
Інсталяція додаткового робочого місця 125
Адміністрування програми (ролей, меню, рівнів доступу) 375
Оновлення/встановлення СУБД MS SQL 750
Навчання нового користувача 3000
Послуги для клієнта Пакетне обслуговування:
Комфорт Лайт Комфорт Стандарт Комфорт Смарт Комфорт Плюс Пакет VIP
Online консультації до 30 хв на день

+

+

+

+

+

Встановлення пакету оновлення

+

+

+

+

+

Адміністрування програми (ролей, меню, рівнів доступу)

+

+

+

+

+

Параметричні налаштування програми, видів оплат та звітів

+

+

+

+

+

Налаштування виду реєстру

+

+

+

+

+

Створення  виду оплати (утримання)

+

+

+

+

+

Заповнення довідників програми та календаря 

+

+

+

+

+

Консультації користувачу щодо розрахунку заробітної плати та заповнення звітів

+

+

+

+

+

Налаштування одного клієнт-банку в системі ISpro  

+

+

+

+

Перевірка відповідності оперативного та бухгалтерського обліку,пошук помилок  

+

+

+

+

Модифікація дизайну системних звітів  

+

+

+

+

Написання програми проводок, методів амортизацій, коригувань,калькуляції  

+

+

+

+

Створення об'єктів обліку, груп номенклатури, журналів  

+

+

+

+

Створення/редагування штатного розпису системи IS-pro  

+

+

+

+

Створення меморіальних ордерів, налаштування аналітики    

+

+

+

Налаштування наказу, балансу відпусток    

+

+

+

Інсталяція додаткового робочого місця      

+

+

Інсталяція сервера програми та СУБД MS SQL       

+

+

Оновлення/встановлення СУБД MS SQL       

+

+

Налаштування регламентованої звітності      

+

+

Розробка звітів згідно технічного завдання        

+

Навчання нового користувача        

+

Вартість на рік,  грн

7200

14400

28800

57600

договірна