5 основних помилок при поданні декларації з податку на прибуток

5 основних помилок при поданні декларації з податку на прибуток 16-04-2021

Ключові слова: фінансова звітність, додатки, показники
 

Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками повідомляють про основні порушення, що були виявлені стосовно подання декларацій з податку на прибуток за 2020 рік.

Не була подана фінансова звітність 

П. 46.2 ПКУ визначає, що платники податків на прибуток мають подавати фінансову звітність (квартальну чи річну) відповідно порядку щодо подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Суб'єкти господарювання мають подавати разом з декларацією податку на прибуток подати наступну фінансову звітність:

  • Форму №1 – Звіт про фінансовий стан (Баланс);
  • Форму №2 – Звіт про фінансовий результат;
  • Форму №3 – Звіт про рух грошових коштів;
  • Форму №4 – Звіт про власний капітал;
  • Форму №5 – Примітки до річної фінансової звітності.
     

Подані не всі форми фінансової звітності

Деякі платники даного податку подають разом з декларацією фінансову звітність, проте не в повному обсязі. Частіше за все не подають «Приміток до річної фінансової звітності» (форма №5).

Дані вказані в декларації не відповідають даним, що вказані у фінансовій звітності 

Інформація, що вказана в декларації в рядку 1 «Дохід від будь-якої діяльності» та рядку 2 «Фінансовий результат до оподаткування» (прибуток чи збиток) не співпадають з показниками, що вказані у формі №2 фінансової звітності.

Рядок 1 «Дохід від будь-якої діяльності» декларації має дорівнювати сумі рядків 2000, 2120, 2200, 2220 та 2240 форми №2 (Звіту про фінансовий результат). Показники ж рядку 2 «Фінансового результату до оподаткування» декларації мають дорівнювати рядку 2290 (якщо отримано прибуток) чи рядку 2295 (якщо отримано збиток) форми №2 (Звіту про фінансовий результат).

Відсутні додатки до декларації

Мова йде про додаток ПН «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України», додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг» та додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку», що під час подання декларації з податку на прибуток не були відправлені платниками податку.

Не враховані дані попередніх періодів

Платники вказують показники не наростаючим підсумком, без врахування інформацію за попередні звітні періоди.

В п. 137.4 ПКУ зазначено, що звітним періодом для податку на прибуток для підприємств вважаються: квартал, півріччя, три квартали та рік. І розраховувати її потрібно наростаючим підсумком.
 

Електронний спосіб подання звітності є більш економічним з точки зору затрат коштів та часу. Тому для подачі звітів рекомендуємо використовувати провідне програмне забезпечення на території України — програму M.E.Doc.

 

Джерело: medoc.ua

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті