Річна звітність близько! Отримай місяць БЕЗКОШТОВНО на веб-сервіс СОТА і знайди свій спокій!

ДФС про податки: огляд за березень

ДФС про податки: огляд за березень 26-03-2019

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).
 

Категорія ЗІР Питання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.15 Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту
  Яким чином коригуються податкові зобов’язання з ПДВ, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, фактичне постачання якої здійснюватиметься новим постачальником електричної енергії, у тому числі постачальником універсальних послуг? Відповідно до п. 69 підрозділу 2 розділу XXПКУ тимчасово, до 01.04.2019 р., податкові зобов’язання з ПДВ, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, фактичне постачання якої здійснюватиметься новим постачальником електричної енергії, у тому числі постачальником універсальних послуг, підлягають коригуванню на дату перерахування постачальником електричної енергії грошових коштів, отриманих від покупця як попередня оплата, новому постачальнику електричної енергії на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в ЄРПН в загальному порядку, визначеному ПКУ
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.02 Об’єкт оподаткування
  Чи підлягає оподаткуванню ПДФО дохід від продажу фізособою придбаних у банку банківських металів? Дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів оподаткуванню не підлягає
  Як оподатковуються ПДФО подарункові сертифікати, подаровані юрособою на користь фізособи? Якщо юридична особа надає подарункові сертифікати фізичним особам, то вартість таких сертифікатів включається до загального місячного (річного) доходу платника податку як додаткове благо та оподатковується за ставкою 18 % у джерела виплати з урахуванням вимог пп. 165.1.39 ст. 165 ПКУ
103.04 Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу
  Чи включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума допомоги по вагітності та пологах та як відображається в формі № 1ДФ? Сума допомоги по вагітності та пологах не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і відображається податковим агентом у формі № 1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальна виплата з відповідного бюджету
103.06 Податкова знижка
103.06.03 На навчання
  Який розрахунковий документ повинен надати платник податку для підтвердження сум витрат, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, якщо сплата здійснювалась через банківський сервіс «Інтернет-банкінг» (в тому числі Приват 24, Ощад 24)? Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізиті «Призначення платежу» якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів. Отже, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами
103.06.08 На будівництво (придбання) доступного житла
  Які витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла включаються до складу податкової знижки? Враховуючи те, що при будівництві (придбанні) доступного житла платник податків має право скористатися державною підтримкою у вигляді сплати державою 30 або 50 % вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку, а решта вартості житла сплачується фізичною особою за власні кошти, то до складу податкової знижки включаються витрати, які особисто понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла та погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і відсотків за ним
103.06.09 На орендну плату
  Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, необхідно подати фізособі — платнику податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, для реалізації права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу на суми коштів, сплачених ним у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку)? Фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, для реалізації права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копію договору оренди житла, платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати, заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають права на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства
103.10 Оподаткування інвестиційного прибутку
  Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого фізособою-нерезидентом від продажу інвестиційного активу юрособі? Дохід фізичної особи — нерезидента, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі, оподатковується податковим агентом під час виплати такого доходу за правилами, встановленими п. 170.2 ст. 170 ПКУ, за ставкою 18 %
103.24 Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами
  У які терміни фізособа подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) рік та сплачує задекларовану нею суму податкових зобов’язань з ПДФО? Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників ПДФО, до 1 травня року, що настає за звітним. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року. Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’я­зання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан та доходи
ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
104.05 Порядок визначення витрат
  Чи має право фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування включити до складу витрат вартість ремонту власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що використовується в її господарській діяльності та належить до основних засобів подвійного призначення? Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не має права включити до складу витрат вартість ремонту власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобіля, що використовується в її господарській діяльності та належить до основних засобів подвійного призначення
104.09 Порядок заповнення та подання податкової декларації
  У які терміни подається податкова декларація про майновий стан і доходи та сплачується ПДФО фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування у разі отримання нею як фізичною особою у звітному році інших доходів (інвестиційний прибуток, спадщина, іноземний дохід тощо)? У податковій декларації про майновий стан і доходи поряд із доходами від підприємницької діяльності відображаються також інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи. Остаточний розрахунок суми податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб здійснюється із суми загального річного оподатковуваного доходу за звітний податковий рік. Сума податку на доходи фізичних осіб, визначена фізичною особою — підприємцем за підсумками остаточного розрахунку, зазначена ним у річній податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання такої податкової декларації
ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
105.08 Порядок ведення обліку доходів та витрат
  Які дії фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі втрати Книги обліку доходів і витрат, та чи передбачена при цьому відповідальність?

Платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності. Платник зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Статтею 121 ПКУ визначено, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі  510 грн

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
106.07 Порядок обчислення суми податку
  Яким чином суб’єкт господарювання може виправити помилку в декларації з податку на нерухоме майно (далі — Декларація), відмінне від земельної ділянки, після граничного терміну її подання, якщо неправильно (помилково) вказано код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку або суму пільги тощо), що призвело до збільшення/зменшення суми податкового зобов’язання?

У разі уточнення податкових зобов’язань протягом року (після граничного терміну подання Декларації) у комірці «уточнююча» рядка 1 заголовної частини Декларації, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 10.04.2015 р. № 408, проставляється відмітка «Х».

У разі одночасного коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо неправильно (помилково) вказано код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку або суму пільги тощо) як по житловій, так і нежитловій нерухомості, платнику необхідно подати одну уточнюючу Декларацію з окремими уточнюючими розрахунками для об’єктів житлової (додаток 1) та нежитлової (додаток 2) нерухомості. 

У разі коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, лише по житловій чи нежитловій нерухомості заповнюється один уточнюючий розрахунок/додаток, показники якого переносяться до Декларації

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
109.15 Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті
  Чи має право керівник виконувати функції касира та підписувати касові документи окремо як касир та як керівник підприємства? Норми чинного законодавства не містять заборони щодо виконання функцій касира керівником підприємства. При цьому під час оформлення касових документів керівник має право підписувати касові документи окремо як касир та як керівник підприємства
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.03 Ставки податку
  За якими ставками та з якого періоду юридичними особами сплачується земельний податок за лісові землі у зв’язку з набранням чинності Законом України від 10.07.2018 р. № 2497-VIII? Сплата земельного податку юридичними особами за лісові землі здійснюється за ставками, встановленими рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад в ме­жах ставок, визначених статтями 274 та 277 ПКУ. У разі прийняття органом місцевого самоврядування у 2018 році рішення про встановлення місцевих податків та зборів за Типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483, у якому визначені ставки для земель лісогосподарського призначення, таке рішення є обов’язковим до виконання
112.06 Строки сплати
  З якої дати фізична особа та фізична особа — підприємець — платники єдиного податку першої — третьої груп мають право не сплачувати земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані будівлі (споруди), їх частини, або нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках (правовстановлюючі документи на земельну ділянку не оформлені)?

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та яка оформила відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинна сплачувати земельний податок.

Разом із тим, абзац четвертий п. 297.1 ст. 297 ПКУ не передбачає звільнення від земельного податку для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку у разі коли обов’язок із сплати податку виникає у нього, як у співвласника багатоквартирного будинку, у складі витрат на управління. Платником податку за земельну ділянку під багатоквартирним будинком з урахуванням прибудинкової території є особа, щодо якої здійснено реєстрацію державних прав на таку земельну ділянку (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників).

Усі співвласники багатоквартирного будинку (в тому числі фізичні особи — підприємці на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності) мають однакові обов’язки щодо здійснення витрат на управління будинком (пропорційно до своєї частки у спільному майні багатоквартирного будинку), до складу яких буде включатися передбачена законодавством плата за землю щодо земельної ділянки під таким будинком та прибудинкову територію

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
119.13 Інші питання
  За яким ідентифікатором форми в електронному вигляді платники податків подають заяви за формою № 1-ОПП, за формою № 17-ОПП та повідомлення за формою № 20-ОПП? Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, подають через спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» або інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет»: заяву за формою № 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» — за ідентифікатором J1312101; заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП — за ідентифікатором J1312201; повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП — за ідентифікатором J1312002
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
120.09 Інші питання
  Яким чином в інтегрованій картці платника відображаються грошові зобов’язання, зазначені у додатку 1 до податкової декларації екологічного податку (у тому числі в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря), та їх сплата (разом чи окремо)? Перенесення до інтегрованої картки платника (далі — ІКП) грошових зобов’язань по екологічному податку, зазначених у додатку 1 до податкової декларації екологічного податку, здійснюється на підставі алгоритмів окремо по: екологічному податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю); екологічному податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення. Також в ІКП відображається окремо сплата екологічного податку по кодах бюджетної класифікації 19010100 та 19011000
120.10 Окремі норми щодо відповідальності платників податків
  Чи передбачена відповідальність за неподання окремого додатка 1 до податкової декларації екологічного податку в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря та несплату такого податку за кодом бюджетної класифікації 19011000?

Застосування штрафних санкцій відповідно до ст. 120 ПКУ за неподання деяких додатків до поданої вчасно податкової декларації екологічного податку (далі — Декларація) (в тому числі окремого додатка 1 до Декларації в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі — окремий додаток 1 до Декларації)) ПКУ не передбачено.

У разі подання окремого додатка 1 до Декларації та несплати узгодженої суми грошового зобов’язання з екологічного податку протягом строків, визначених ПКУ, за кодом бюджетної класифікації 19011000 до платника податків застосовується штрафна санкція, передбачена п. 126.1 ст. 126 ПКУ, та пеня відповідно до ст. 129 ПКУ.

Слід зазначити, що у разі неподання платником екологічного податку окремого додатка 1 до Декларації, такий платник має право до настання граничного терміну подання такої звітності подати нову звітну Декларацію разом з таким додатком 1 або уточнюючу Декларацію з окремим додатком 1 до Декларації після настання граничного терміну її подання із зазначенням суми штрафної санкції у розмірі, визначеному п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені відповідно до ст. 129 ПКУ, сплативши задекларовану суму екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, штраф та пеню за кодом бюджетної класифікації 19011000

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
132.02 Об’єкт оподаткування
  Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума доходу, отриманого ФОП на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності? Фізичні особи — підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір в розмірі 1,5 % чистого оподатковуваного доходу та відображають в річній податковій декларації. Такі фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Платник зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену ним у податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої податкової декларації
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
133.01 Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та інших рішень органів ДФС України
  Як платник податків може оскаржити податкову вимогу, направлену контролюючим органом?

Платник податків має право оскаржити направлену контролюючим органом податкову вимогу в адміністративному або судовому порядку.

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган прийняв рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, такий платник податків може звернутися до ДФС із скаргою про перегляд цього рішення протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником такої вимоги.

Рішення ДФС, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Порядок судового провадження щодо оскарження рішень контролюючого органу регулюється положеннями Кодексу адміністративного судочинства України

МИТНІ ПЛАТЕЖІ
210.03 Авансові платежі (передоплата)
  Де суб’єкт господарювання може ознайомитись з реквізитами депозитного рахунку 3734 (єдиний рахунок), відкритого для перерахування авансових платежів (передоплати)?

З інформацією щодо реквізитів депозитного рахунку 3734 (єдиного рахунку) можна ознайомитися на: офіційному веб-порталі ДФС за посиланням

Головна>Медіа-центр>Новини>Завершується перехідний період переведення підприємств на обслуговування через «Єдиний рахунок»,

субсайтах територіальних органів ДФС та на митних постах митниць ДФС

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
212.06 Взаємодія митниць з державними органами
  Чи подається громадянами контролюючим органам висновок за результатами експертизи гемологічних об’єктів при переміщенні (пересиланні, зокрема в міжнародних поштових та експрес-відправленнях) дорогоцінних, напівдорогоцінних та декоративних каменів через митний кордон України?

Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів, а згідно з ч. 3 ст. 368 МКУ — особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, представлених для визначення їх фактурної вартості.

Для цього при переміщенні (пересиланні) через митний кордон України дорогоцінних, напівдорогоцінних та декоративних каменів контролюючим органам може надаватися висновок за результатами експертизи гемологічних об’єктів, підготовлений експертами-гемологами, уповноваженими здійснювати експертизу таких товарів за формою, затверд­женою наказом Мінфіну України від 29.01.97 р. № 19

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
301.06 Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)
  У яких випадках страхувальнику при заповненні звіту щодо сум нарахованого ЄСВ необхідно звертатись до контакт-центру ПФУ? Консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 — 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, надають органи Пенсійного фонду України

Джерела: ЗІР та Вісник. Офіційно про податки

__________________________________________________________________________


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті