Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Податкові консультації ДФС (за 26 квітня)

Податкові консультації ДФС (за 26 квітня) 06-05-2019

ПДВ

 • Постачання автомобілів на умовах товарного кредиту

З приводу ситуації, коли між двома платниками ПДВ укладено договір купівлі-продажу автомобілів з розстроченням платежу на умовах товарного кредиту, при цьому автомобілі передаються покупцю до проведення оплати та переходу права власності, ДФС України роз’яснено, що оскільки у зазначеному випадку при постачанні автомобілів першою подією є передача автомобілів, тому саме на дату їх передачі у постачальника виникатиме податкове зобов’язання з ПДВ. На зазначену дату постачальник зобов’язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в установлені ПКУ терміни в ЄРПН. Відповідно, для покупця автомобілів така податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту.

/ІПК від 15.04.2019 р. № 1603/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • База оподаткування при постачанні продукції власного виробництва

При визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію та не враховується розмір собівартості такої продукції. У розумінні норм ПКУ звичайною ціною для здійснення розрахунку бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва є ціна, визначена зацікавленими сторонами у цивільно-правовому договорі, яка, у свою чергу, повинна відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).

/ІПК від 06.04.2019 р. № 1620/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • ПН складено без факту здійснення господарських операцій

У разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку може скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної.

Обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, зазначені в такій податковій накладній (не підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій звітності з ПДВ.

При цьому сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховується у відповідних обсягах під час обчислення суми, визначеної п. 2001.З ст. 2001 ПКУ, для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН.

/ІПК від 16.04.2019 р. № 1622/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • Зворотна тара

Тара, яка не повернута більше ніж 12 календарних місяців, визнається товаром, операція з постачання якого відбулась з першого дня, що настає за сплином вказаного терміну. Виходячи з вартості такої тари визначаються податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20 %, складається податкова накладна, яка підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН у встановлені терміни.

/ІПК від 18.04.2019 р. № 1681/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • ТТН для підтвердження реальності господарської операції

ДФС України пояснила, що складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-транспортна накладна:

 • підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;
 • є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської операції з поставки товарів.

У разі отримання товару в інший спосіб, для підтвердження факту реальності здійснення господарської операції у платника податків мають бути наявні інші первинні документи, що свідчать про транспортування товару до місця призначення.

/ІПК від 17.04.2019 р. № 1637/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • Придбання товарів/послуг для санітарно-гігієнічних та господарсько-адміністративних витрат

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг для санітарно-гігієнічних та господарсько-адміністративних витрат (питна вода, чай, кава, цукор, печиво, консерви, квіти тощо), включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 ПКУ).

Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування (тобто компенсуються покупцями, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ), такі товари визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, в оподатковуваних операціях, і додаткового нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 ПКУ, не здійснюється.

/ІПК від 18.04.2019 р. № 1673/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 • Виплати за колективним договором

ДФС України роз’яснено, що виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, а також одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі), відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці. Фінансовий результат до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню на суми таких виплат за правилами підпунктів 139.1.1 та 139.1.2 ст. 139 ПКУ.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1592/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 • Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості

У разі здійснення операцій із зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, яка в бухгалтерському обліку відображається за справедливою вартістю за правилами МСБО 40 (амортизація не нараховується), при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток різниці (до збільшення/зменшення), визначені ст. 138 ПКУ, не виникають.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1593/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

 • Нерухомість у дарунок

ГУ ДФС у Кіровоградській області підкреслило, що дохід у вигляді вартості отриманого членом сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення у дарунок нерухомого майна оподатковується ПДФО за нульовою ставкою. При цьому податкова декларація не подається, але за умови відсутності інших підстав для її подання.

/ІПК від 16.04.2019 р. № 1610/С/ІПК/11-28-13-01-17/

 • Зарплата працівників структурних підрозділів

ДФС України вкотре наголошує, що ПДФО із заробітної плати працівників структурних підрозділів підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних та/або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

/ІПК від 17.04.2019 р. № 1627/6/99-99-13-03-02-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Договір емфітевзису

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз’яснило, що земельні ділянки, які використовуються для здійснення діяльності підприємством, що є платником єдиного податку четвертої групи, на умовах емфітевзису, є об’єктом оподаткування єдиним податком четвертої групи.

/ІПК від 11.04.2019 р № 1562/ІПК/04-36-12-04-21/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

 • Нерухомість у господарському віданні

ДФС України повідомила, що платниками податку на нерухомість визначені власники майна. А тому у підприємства, яке використовує об’єкти нерухомості, закріплені за ним на праві господарського відання, не виникатимуть податкові зобов’язання з податку на нерухомість в частині об’єктів майна, які зареєстровані у розділі «інші речові права та суб’єкт цих прав» Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

/ІПК від 11.04.2019 р. № 1563/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Минулорічні витрати

ГУ ДФС у м. Києві нагадало, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право віднести до витрат звітного року безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) витрати, які були понесені в попередньому році, але пов’язані з отриманням доходу звітного року.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1577/С/26-15-13-06-12-ІПК/

 • Відсотки по кредиту

ДФС України роз’яснила, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат суми із сплати відсотків за кредитними договорами та суми, сплачені за послуги фінансового лізингу.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1588/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

 • Витрати гірничого підприємства

ГУ ДФС у Харківській області зазначило, що для цілей визначення бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин із застосуванням більшої із таких величин вартості товарної продукції гірничого підприємства як розрахункова вартість та фактична ціна, п. 252.9 ст. 252 ПКУ містить вичерпний перелік витрат, на суму яких зменшується величина доходу гірничого підприємства за кожним конкретним видом його товарної продукції.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1599/ІПК/20-40-12-03-16/

 • Вода на власні потреби

Якщо структурний підрозділ підприємства зареєстровано як такий, що надає житлово-комунальні послуги (пп. 14.1.59 ст. 14 ПКУ), то обсяги води, що використані ним на власні технологічні потреби, включаючи втрати у системах водопостачання, є об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, при декларуванні податкових зобов’язань з рентної плати за які застосовується передбачений п. 255.7 ст. 255 ПКУ коефіцієнт 0,3.

/ІПК від 15.04.2019 р. № 1652/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

 • Земля у ФОП

ДФС України зазначила, що фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та яка оформила відповідно до вимог законодавства свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не має сплачувати земельний податок.

/ІПК від 15.04.2019 р. № 1604/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

РРО

 • Відображення у чеку відпуску пального на АЗС за талонами

ГУ ДФС у Чернiвецькiй області пояснило, що оскільки АЗС — це місце проведення розрахунків із покупцями за пальне, застосування РРО є обов’язковим.

Продажем товару є не тільки сплата покупцем певної суми коштів, а й приймання-передача товару від продавця у власність покупця (фактичне набуття права власності на товар). Право власності на продукцію переходить від постачальника до покупця в момент фактичної передачі продукції на підставі первинних документів.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1600/ІПК/24-13-14-04/

 • Проведення ОСББ готівкових розрахунків

ДФС України повідомлено, що сплата вступних, членських і цільових внесків не є розрахунковою операцією за товари (послуги), і такі розрахунки можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО. Водночас при здійсненні розрахунків за електропостачання, водопостачання та водовідведення тощо ОСББ зобов’язане застосовувати РРО.

/ІПК від 12.04.2019 р. № 1582/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

 • корисні лайфхакиenlightened
 • актуальні новиниyes
 • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті