ДФС про податки: огляд за травень (частина І)

ДФС про податки: огляд за травень (частина І)

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР Питання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.21 Документи, що підтверджують здійснення господарських операцій
  Які первинні документи підтверджують витрати на придбання електронних квитків для відрядження працівника підприємства?

У разі використання електронного авіаквитка первинними документами, що підтверджують витрати на його придбання, є оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверд­жує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера);

роздрук на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);

оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс.

У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд первинними документами, що підтверджують витрати на його придбання, є роздрукований на паперовому носії посадковий документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії перевізний документ;

у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі здійснення інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення первинними документами, що підтверд­жують витрати на придбання електронного квитка, є роздрукований на паперовому носії проїзний документ

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.10 Оподаткування інвестиційного прибутку
  Чи виконує функцію податкового агента професійний торговець цінними паперами, якщо розрахунки між фізособою та юрособою провадяться самостійно? При здійсненні фізичною та юридичною особами операцій з торгівлі цінними паперами, які відповідно до вимог законодавства провадяться з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, податковим агентом є такий професійний торговець. При цьому такий торговець має виконати всі функції податкового агента, встановлені ПКУ. Водночас фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційних активів, має подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку, задекларувати загальний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, проведеними протягом календарного року
103.25 Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за № 1ДФ
  Чи потрібно відображати в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» форми № 1ДФ кількість ФОП, на користь яких виплачувались доходи? До кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами
ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
105.08 Порядок ведення обліку доходів та витрат
  В якій графі Книги обліку доходів і витрат фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, відображає суми сплаченого за себе ЄСВ? Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, відображає суми сплаченого за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в графі 8 «Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу» Книги обліку доходів і витрат
105.09 Порядок заповнення та подання податкової декларації
  Яким чином заповнюється графа 9 розділу ІV додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи та графа 3 рядка 10.8 розділу II податкової декларації, якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, за результатами господарської діяльності отримує збиток? Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу є збиток, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, при заповненні графи 9 розділу ІV додатка Ф2 від’ємне значення не зазначає, а рядки прокреслює, у зв’язку з чим у графі 3 «Сума доходів» рядка 10.8 розділу II податкової декларації ставиться прокреслення
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.04 Порядок визначення доходу та його склад
  Чи включається до складу доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку першої — третьої груп сума отриманої безповоротної фінансової допомоги? Сума безповоротної фінансової допомоги не є доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, отриманим від здійснення господарської діяльності. При цьому така сума включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором 1,5 %
107.07 Порядок ведення обліку
  Чи потрібно реєструвати нову Книгу обліку доходів (Книгу обліку доходів та витрат) фізичній особі — підприємцю, яка в попередніх періодах перебувала на спрощеній системі оподаткування, потім перейшла на загальну систему оподаткування та планує знову здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, якщо попередня Книга обліку доходів (Книга обліку доходів та витрат) не анульована та/або не закінчена? Не слід реєструвати нову Книгу обліку доходів (Книгу обліку доходів та витрат) (далі — Книга обліку), якщо фізична особа — підприємець, яка змінює систему оподаткування із загальної на спрощену, має зареєст­ровану у контролюючому органі Книгу обліку, що зберігається у нього протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис, та яка не анульована та/або не закінчена
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
108.02 Четверта група
108.02.05 Строки подання декларації та порядок її заповнення
  Чи необхідно подавати уточнюючі податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи юридичним особам — платникам єдиного податку четвертої групи у зв’язку зі зміною протягом року нормативної грошової оцінки земельних ділянок (сільськогосподарських угідь або земельних ділянок водного фонду)? У разі зміни бази оподаткування у звітному періоді платник єдиного податку четвертої групи має змогу внести зміни до податкової декларації щодо річної суми податку у строки і порядку, передбачені ст. 50, пп. 295.9.5 ст. 295 ПКУ
ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
109.06 Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій
  Яким чином здійснюється реєстрація РРО та взяття його на облік контролюючим органом?

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контро­люючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (далі — реєстраційна заява). У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-РРО засобами електронного зв’язку в електрон­ній формі. Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Протягом трьох днів з дати надсилання до ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання має забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО).

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою № 3-РРО, що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.03 Ставки податку
  Яка ставка земельного податку встановлюється за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності? Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку (далі — НГО) яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % від їх НГО, для земель загального користування — не більше 1 % від їх НГО, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх НГО, а для лісових земель — не більше 0,1 % від їх НГО. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі не більше 12 % від їх НГО за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності). ПКУ не визначено граничної межі ставок земельного податку для суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності за земельні ділянки, НГО яких проведено та які перебувають у постійному користуванні таких суб’єктів
112.05 Порядок обчислення та подання податкової декларації
  Чи може суб’єкт господарювання обчислювати земельний податок погодинно, якщо він надає в оренду приміщення на неповний робочий день (кілька годин на тиждень або день)?

Нормами ПКУ не передбачено ставок земельного податку за площі, що надаються в оренду на неповний робочий день (кілька годин на тиждень або день).

Отже, суб’єкти господарювання, які надають в оренду приміщення на неповний робочий день, обчислюють земельний податок на загальних підставах

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО
115.01 Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального
  З якого періоду 2019 року суб’єкту господарювання необхідно придбавати ліцензію на виробництво пального та які документи слід подати? Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII внесено зміни, зокрема, до Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно до яких з 01.07.2019 р. запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, 
які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
116.11 Акцизні склади та контроль за сплатою податку
  З якої дати забороняється відпуск пального з акцизного складу без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі? Відпуск пального без наявності витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, забороняється: з акцизного складу, де розташовані резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 м3, — з 01.07.2019 р.; з акцизного складу, де розташовані резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 м3, але не перевищує 20000 м3, — з 01.10.2019 р.; з акцизного складу, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 м3, — з 01.01.2020 р.
116.13 Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні
116.13.02 Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового
  Що вважатиметься реалізацією пального з 01.07.2019 р.?

З 01.07.2019 р. реалізація пального для цілей розділу VI ПКУ — будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.

Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України: у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками; при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
120.05 Порядок подання звітності та сплати податку
  Скільки Податкових декларацій екологічного податку та додатків до них потрібно подавати суб’єкту господарювання, який має кілька стаціонарних джерел забруднення (у тому числі у разі здійснення викидів двоокису вуглецю) або місць розміщення відходів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (різні коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України), які обслуговуються одним контролюючим органом? Суб’єкт господарювання, який має кілька стаціонарних джерел забруднення (у тому числі у разі здійснення викидів двоокису вуглецю) або місць розміщення відходів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (різні коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — коди КОАТУУ)), які обслуговуються одним контролю­ючим органом, подає до такого контролюючого органу одну Податкову декларацію екологічного податку (далі — Декларація) та додатки до неї: один додаток 1, який включає інформацію про викиди двоокису вуглецю всіма належними йому джерелами забруднення, на яких здійснюються викиди двоокису вуглецю, із зазначенням у полі 6 Декларації «Доповнення до Податкової декларації за довільною формою» окремими рядками інформації про фактичні викиди двоокису вуглецю відповідними джерелами забруднення (за кожним кодом КОАТУУ) з початку року (в тому числі за звітний квартал); по кожному коду КОАТУУ окремий додаток 1 — в частині викидів інших забруднюючих речовин (за винятком двоокису вуглецю); по кожному коду КОАТУУ окремий додаток 3 — в частині розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
121.01 Платники
  Чи є платником рентної плати за спеціальне використання води селищна рада, яка має на балансі свердловину, у разі видобування води для надання мешканцям села або іншим суб’єктам господарювання, та який обсяг води є об’єктом оподаткування? Селищна рада як орган місцевого самоврядування не належить до суб’єктів господарювання та не має права отримати дозвіл на спеціальне водокористування, а тому не є платником рентної плати за спеціальне використання води. При цьому комунальна установа (підприємство), яка від імені селищної ради здійснює господарську діяльність та має право на отримання дозволу на спеціальне водокористування (в тому числі для надання обсягів води мешканцям села або іншим суб’єктам господарювання), є платником рентної плати за спеціальне використання води за фактичний обсяг використаної води зі свердловини, за винятком обсягів води, переданих мешканцям села в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок
121.05 Порядок обчислення та сплати
  Як первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду одночасно для виробничих потреб (у тому числі виготовлення напоїв) та для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, обчислює рентну плату за спеціальне використання води?

Первинний водокористувач, який має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду одночасно для виробничих потреб (у тому числі виготовлення напоїв) та для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, обчислює рентну плату за спеціальне використання води за фактичний обсяг води, який вилучено з водного об’єкта, шляхом складання по кожному напрямі використання води окремого додатка 5 до податкової декларації з рентної плати, а саме:  за обсяги води, що використані первинним водокористувачем для виробничих потреб та для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, із застосуванням ставок для відповідного водного об’єкта, визначених підпунктами 255.5.1 та 255.5.2 ст. 255 ПКУ;

за обсяги води, що використані первинним водокористувачем для виготовлення напоїв, із застосуванням ставок, визначених пп. 255.5.6 ст. 255 ПКУ, — за воду, що входить виключно до складу напоїв

121.06 Інші питання
  До якого контролюючого органу зобов’язаний подавати звітність та сплачувати рентну плату за спеціальне використання води великий платник податків після включення його до Реєстру великих платників податків? Великий платник податків після включення його до Реєстру великих платників податків подає звітність та сплачує рентну плату за спеціальне використання води: за водні об’єкти або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів, що розташовані у межах населеного пункту місцезнаходження територіальних управлінь Офісу великих платників податків ДФС, — до територіального управління Офісу великих платників податків ДФС такого міста; за водні об’єкти або об’єкти, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів, що розташовані за межами населених пунктів територіальних управлінь Офісу великих платників податків ДФС, — до контролюючого органу за місцем розміщення таких об’єктів
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
132.02 Об’єкт оподаткування
  Як оподатковується військовим збором вартість дарунка, отриманого фізособою від юрособи? Якщо вартість дарунка, отриманого фізичною особою від юридичної особи, у розрахунку на місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, то вона не є об’єктом оподаткування військовим збором. Однак у разі перевищення вказаного розміру сума такого перевищення оподатковується військовим збором без застосування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 ПКУ
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
133.01 Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та інших рішень органів ДФС
  Які встановлено строки оскарження рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», до контролю­ючих органів? Адміністративне оскарження рішень про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», здійснюється в порядку та у строки, визначені ст. 56 ПКУ, а саме до контролюючого органу вищого рівня — протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником рішення конт­ролюючого органу, що оскаржується, та одночасно повідомляється контролюючий орган, яким прийнято рішення, про його оскарження
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
135.06 Інші питання
  Чи має ЮО, ФОП або ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, відкривати розрахунковий рахунок для ведення господарської діяльності? Юридична особа для ведення господарської діяльності може здійснювати розрахунки як в безготівковій формі, так і готівкою. Якщо фізична особа — підприємець або фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не планує працювати з іншими підприємствами (зазвичай розрахунки між підприємствами здійснюються у безготівковій формі) та отримувати оплату товарів та послуг від покупців через банк, то такий підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, не відкриваючи рахунку в банку. При цьому сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
140.03 Використання сервісу Електронний кабінет
  Чи може ФОП або ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, сплатити грошове зо­­бо­в’язання або погасити податковий борг (крім ЄВ) не через поточний рахунок, а власними коштами як ФО або з банківської картки ФО? Джерелами сплати грошових зобов’язань або податкового боргу платників податків фізичної особи — підприємця або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, є будь-які власні кошти. Сплату грошового зобов’язання або погашення податкового боргу ФОП або ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, може здійснювати як власними коштами, так і з банківської картки фізичної особи
МИТНІ ПЛАТЕЖІ
210.03 Авансові платежі (передоплата)
  Яким чином суб’єкт господарювання може отримати інформацію про рух коштів та­ко­­го платника на депозитному рахунку 3734, відкритому в Казначействі на ім’я ДФС?

Суб’єкт господарювання може отримати інформацію про рух коштів на депозитному рахунку 3734, відкритому на ім’я ДФС, шляхом надсилання до ДФС електронного повідомлення.

Адреса електронної пошти ДФС, на яку надсилаються запити про рух коштів, розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Контакти» (post@sfs.gov.ua)

  Який порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 (Єдиного рахунку), відкритого в Казначействі на ім’я ДФС? Повернення підприємствам коштів авансових платежів (передоплати), що зараховані на депозитний рахунок 3734, відкритий в Казначействі на ім’я ДФС, здійснюється Казначейством шляхом перерахування коштів виключно на банківські рахунки підприємств, відкриті в банках, на підставі реєстрів ДФС належних до повернення коштів авансових платежів (передоплати)
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
301.03 База нарахування
  Чи є базою нарахування ЄСВ заробітна плата учнів та слухачів навчальних закладів, яка виплачується їм під час проходження виробничої практики? Суми заробітної плати, які виплачує підприємство учням та слухачам навчальних закладів під час проходження ними виробничої практики, є базою для нарахування ЄСВ, який, у цьому разі, нараховує підприємство
301.04 Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)
301.04.03 Порядок обчислення і сплати єдиного внеску особами, які займаються незалежною професійною діяльністю
  Який розмір ЄСВ нараховується особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на суму заробітної плати працівників — осіб з інвалідністю? Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ на заробітну плату працівників — осіб з інвалідністю у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування ЄСВ

Джерела: ЗІР та Вісник. Офіційно про податки

_________________________________________________________________________


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також: