Щотижневий огляд відповідей ДФС!

Щотижневий огляд відповідей ДФС!

Підготовлено за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР Запитання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.15 Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту
  Який код причини коригування може бути зазначений в графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, складеної за щоденними підсумками операцій?

У графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, складеного у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи, зокрема, перерахунок, у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, зазначається код причини коригування, який відповідає причині, у зв’язку з якою здійснюється коригування.

При цьому якщо в податковій накладній, складеній за щоденними підсумками:

 • заповнено графи «Кількість (об’єм, обсяг)» та «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ», розрахунок коригування до такої податкової накладної може містити такі коди коригування: 101 — зміна ціни, 102 — зміна кількості, 103 — повернення товару або авансових платежів, 104 — зміна номенклатури;
 • не заповнено графи «Кількість (об’єм, обсяг)» та «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ», то розрахунок коригування до такої податкової накладної може містити лише два коди коригування: 103 — повернення товару або авансових платежів, 104 — зміна номенклатури
101.16 Податкові накладні
  Який порядок складання податкової накладної при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг під час виконання договорів про спільну діяльність?

При виконанні договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи. 

При цьому в такій податковій накладній у графі «Постачальник (продавець)» — зазначається найменування платника ПДВ, створеного за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи згідно з договором про спільну діяльність, а у графах «Індивідуальний податковий номер» та «Податковий номер» зазначається присвоєний 9-значний номер.

Решта реквізитів податкової накладної заповнюються відповідно до Порядку заповнення податкової накладної

101.17 Електронне адміністрування
  Яким чином подається скарга на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації?

Скарга на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі — Скарга), направляється за формою, ідентифікатор якої розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена.

Кожен документ, що додається до Скарги, надсилається окремим додатком у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 мегабайт.

У разі відкликання Скарги до прийняття рішення комісією платник податків має право подати заяву про відмову від поданої Скарги

  Які дії платника, якщо протягом операційного дня не отримано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування?

Враховуючи всі складові реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН, з метою з’ясування обставин, за якими протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, пропонуємо: 

 • через Електронний кабінет шляхом перегляду в режимі реального часу переглянути дані ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування;
 • звернутись до Центру обслуговування платників податків за своїм місцезнаходженням чи до «гарячої лінії» за телефоном 0-800-501-007 (напрям 0) з детальним описом ситуації
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.13 Інші питання щодо визначення фінансового результату
  Чи здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування за підпунктами 140.5.9 та 140.5.10 ст. 140 ПКУ на суму коштів, перерахованих платником податку надавачам послуг на лікування або навчання своїх працівників? ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованих надавачам послуг коштів, призначення яких є лікування або навчання працівників платника податку. Платники податку на прибуток незалежно від рівня доходу мають право включити вартість лікування або навчання своїх працівників до витрат, визначених за правилами бухгалтерського обліку за умови їх документального підтвердження
102.18 Особливості оподаткування нерезидентів
  Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток нерезидента операція з виплати членських внесків нерезиденту?

У разі виплати резидентом членських внесків на користь нерезидента утримується податок у розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних договорів.

Якщо виплата доходу з джерелом його походження з України здійснюється на користь міжнародної організації, яка має імунітет згідно з міжнародними договорами, то такий дохід не підлягає оподаткуванню в Україні

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.24 Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами
  У які терміни, за якою формою фізособа може отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та за який податковий період подається така декларація, у тому  числі для виїзду за кордон на постійне місце проживання?

Згідно з абзацами першим, другим п. 179.3 ст. 179 ПКУ платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. За зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано таку декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. № 568.

Довідка видається безоплатно на підставі: заяви платника податків про видачу довідки та поданої декларації. Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:

 • платникам податків, які звернулися відповідно до п  179.12 ст. 179 ПКУ, — протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;
 • платникам податку — резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п. 179.3 ст. 179 ПКУ, — протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.08 Строки подання звітності та порядок її заповнення
  Чи має право фізична особа — підприємець — платник єдиного податку подати до контролюючого органу запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку в електронній формі? Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку через меню «Листування з ДФС» або «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету має право завантажити лист до органу ДФС, зокрема запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку у довільній формі, підписати кваліфікованим електронним підписом та надіслати
107.12 Інші питання
  Чи можливе подання фізичною особою — підприємцем заяви для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування (внесення змін до реєстру платників єлиного податку, відмови від спрощеної системи оподаткування) в електронній формі?

Фізичні особи — підприємці мають можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі — заява) для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, внесення змін до реєстру платників єдиного податку та відмови від спрощеної системи оподаткування до контролюючого органу особисто або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

При цьому можливість подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, наразі не реалізована

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
109.20 Відповідальність за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій
  Яка передбачена відповідальність за незабезпечення зберігання або втрату КОРО?

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів (у тому числі КОРО), бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.05 Порядок обчислення та подання податкової декларації
  Чи подається до контролюючого органу Звіт про суми податкових пільг у разі сплати земельного податку за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин?

У гірничодобувних підприємств у разі сплати плати за землю відповідно до п. 284.4 ст. 284 ПКУ за земельні ділянки, надані їм для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, відсутні підстави для складання та надання до контролюючого органу Звіту про суми податкових пільг.

При цьому якщо гірничодобувні підприємства відповідно до норм ПКУ мають право на пільгу зі сплати земельного податку або інших податків, то такі підприємства зобов’язані надавати до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
114.02 Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
  Чи є обов’язковим оформлення акта виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та які вимоги до оформлення акта (в якій формі укладається, якою мовою, в якій валюті тощо)?

Акт виконаних робіт (наданих послуг) належить до первинних документів та фіксує факт здійснення господарської операції.

Форма акта виконаних робіт (наданих послуг) є стандартною та має такі обов’язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як правило, акт про надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності оформляють (як і відповідний договір) двома мовами — українською та мовою країни нерезидента (або англійською). При цьому акти виконаних робіт (наданих послуг), які складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою.

Для відображення операції в іноземній валюті у грошовій одиниці України потрібно її вартість перерахувати із застосуванням валютного курсу, встановленого НБУ на дату оформлення акта виконаних робіт

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
119.13 Інші питання
  Де в Електронному кабінеті для заповнення графи 5 повідомлення за формою № 20-ОПП можна переглянути відомості про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний органом ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об’єкт? Платники податків в меню «Облікові дані платника» приватної частини Електронного кабінету мають доступ до своїх облікових даних, з яких для заповнення графи 5 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП можна вибрати, зокрема, відомості про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний органом ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об’єкт, виділивши їх позначкою
РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
121.02 Об’єкт оподаткування
  За які обсяги води не справляється рентна плата за спеціальне використання води первинними водокористувачами та чи декларуються такі обсяги води в додатку 5 до податкової декларації з рентної плати? Обсяги води, за які не справляється рентна плата за спеціальне використання води, визначено п. 255.4 ст. 255 ПКУ. При цьому первинні водокористувачі декларують такі обсяги води в окремому розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води до податкової декларації з рентної плати (далі — додаток 5) із зазначенням у р. 10.2 додатка 5 коефіцієнта у розмірі 0 (нуль)
121.05 Порядок обчислення та сплати
  З яким типом («звітна» або «уточнююча») подається податкова декларація з рентної плати (далі — Декларація) у разі неподання суб’єктом господарювання разом з Декларацією окремих додатків, в яких обчислюється податкове зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування?

У разі неподання суб’єктом господарювання разом з податковою декларацією з рентної плати (далі — Декларація) окремих додатків, в яких обчислюється податкове зобов’язання за відповідним видом об’єкта, такий суб’єкт господарювання має право:

∙ до настання граничного терміну подання Декларації подати Декларацію з позначкою «Звітна нова» разом з усіма додатками, в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування;

∙ після настання граничного терміну подання Декларації подати Декларацію з позначкою «Уточнююча» разом з тими додатками, які не подавалися, та в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта, із зазначенням суми штрафної санкції у розмірі, визначеному п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені відповідно до ст. 129 ПКУ

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
123.03 Порядок сплати збору
  До якого контролюючого органу подається податкова декларація з туристичного збору податковим агентом?

Декларація з туристичного збору подається податковим агентом за його місцезнаходженням до контролюючого органу, де він перебуває на обліку.

При цьому якщо надаються послуги з тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації податкового агента, який має підрозділи без статусу юридичної особи або фізичною особою — підприємцем, то податковий агент зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі як податковий агент туристичного збору

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
135.02 Загальні питання щодо податкової звітності
  В який термін та за який звітний період фізичні особи щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП подають ліквідаційну звітність (крім єдиного внеску) та в якому вигляді (електрон­ному чи на паперових носіях)?

Фізичні особи (які перебували на загальній системі), щодо яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Нормами ПКУ не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Фізичні особи (які перебували на спрощеній системі оподаткування), щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають податкові декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Слід зазначити, що ліквідаційна податкова декларація про майновий стан і доходи та остання податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
140.03 Використання сервісу Електронний кабінет
  Чи є обов’язковим подання звітності через Електронний кабінет та який порядок його роботи?

Робота в Електронному кабінеті здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Подання звітності через Електронний кабінет здійснюється за бажанням платника податків та не є обов’язковим. Нормами ПКУ передбачено внесення платником податків змін до своїх облікових даних в Електронному кабінеті у разі зміни електронної адреси не пізніше наступного робочого дня після таких змін.

Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Проведення технічного обслуговування Електронного кабінету у день, на який припадає граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будь-якого іншого календарного дня забороняється. Технічне обслуговування Електронного кабінету проводиться у порядку, що визначається методологом Електронного кабінету

  Чи мають можливість платники податків сплатити податки та збори через Електронний кабінет?

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована.

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ
220.03 Інші питання
  Яка відповідальність застосовується до громадян (резидентів чи нерезидентів), які ввезли транспортні засоби особистого користування на митну територію України в режимі транзиту чи тимчасового ввезення і передали їх іншім особам та на дату набрання чинності Законом України від 08.11.2018 р. № 2612-VIII не володіють інформацією щодо їх місцезнаход­ження в Україні?

Відповідальність за порушення вимог митного законодавства щодо порушення строків транзитних перевезень та тимчасового ввезення несе та особа, яка фактично ввезла транспортний засіб (далі — ТЗ) і не вивезла його за межі митної території України у встановлені строки.

На цей час, залежно від перевищення встановленого строку транзитного переміщення, ст. 470 МКУ передбачено стягнення: попередження або штраф у розмірі 170 грн (перевищення не більш ніж на 1 добу); штраф у розмірі 3 400 грн (перевищення більше ніж на 1 добу, але не більше ніж на 10 діб); штраф у розмірі 8 500 грн (перевищення більше ніж на 10 діб, а також втрата товарів, ТЗ).

Відповідальність за перевищення строків тимчасового ввезення ТЗ особистого користування встановлено ст. 481 МКУ: не більше ніж на три доби — штраф у розмірі 850 грн; більше ніж на три доби, але не більше ніж на десять діб — штраф у розмірі 5 100 грн; більше ніж на десять діб — штраф у розмірі 17 000 грн.

Окрім відповідальності за цими статтями, при встановленні фактів використання автомобілів, які знаходяться у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення, митниці розглядають питання щодо складання протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 485 МКУ, якою передбачено накладення стягнення у вигляді штрафу у розмірі 300 % несплаченої суми митних платежів.

З 22.08.2019 р. за передачу ТЗ особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий ТЗ на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту, за винятком випадків, коли в ТЗ знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий ТЗ на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого ТЗ для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні передбачено накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частина четверта ст. 469 МКУ).

Втрата ТЗ, ввезених громадянином в режимі тимчасового ввезення, у тому числі їх розкомплектування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких ТЗ (частина шоста ст. 481 МКУ).

Втрата ТЗ, поміщених у митний режим транзиту, у тому числі їх розкомплектування, тягне відповідальність у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскації таких ТЗ (частина шоста ст. 470 МКУ)

Джерела: ЗІР та Вісник. Офіційно про податки

_________________________________________________________________________


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

 • корисні лайфхакиenlightened
 • актуальні новиниyes
 • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також: