Щотижневий огляд відповідей ДФС

Щотижневий огляд відповідей ДФС

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.04

Оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій (заповнення звітності)

 

Чи надсилається неприбутковій установі (організації) у разі включення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій рішення про включення (повторне включення) такої установи (організації) до Реєстру?

У разі включення неприбуткової установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) контролюючий орган вносить до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої установи (організації) до Реєстру. При цьому рішення про включення (повторне включення) до Реєстру такій неприбутковій установі (організації) не надсилається.

З переліком неприбуткових установ (організацій), включених до Реєстру, можна ознайомитись у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.02

Об’єкт оподаткування

 

Як визначатиметься база для нарахування ПДФО, якщо заробітна плата нараховується та виплачується в іноземній валюті найманому працівнику — нерезиденту, а саме за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування заробітної плати чи її виплати?

Офіційні представництва мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці (уключаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам, які не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) (за умови документального підтвердження розрахунку витрат).

При нарахуванні та виплаті заробітної плати в іноземній валюті найманому працівнику — нерезиденту такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування таких доходів

103.05

Право на застосування податкової знижки та обмеження

 

Чи має право фізична особа за підсумками звітного податкового року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував ПДФО до бюджету?

Для розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.

Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

107.04

Порядок визначення доходу та його склад

 

Чи включаються до складу доходу ФОП — платника єдиного податку суми гарантійних внесків, повернених учасникам аукціону?

Суми гарантійних внесків, сплачені для участі в аукціоні та повернуті після його проведення учасникам аукціону, які не були визнані переможцями, не включаються до складу доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, оскільки такі внески не є оплатою за товари (роботи, послуги)

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.15

Порядок оформлення касових операцій та ведення касової книги при здійсненні розрахунків у національній валюті

 

Чи можуть суб’єкти господарювання складати первинні документи бухгалтерського обліку, касові документи, зокрема прибуткові (видаткові) касові ордери в електронному вигляді із використанням електронного підпису?

Суб’єкти господарювання можуть складати первинні документи бухгалтерського обліку, касові документи в електронній формі, які повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного документообігу

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

З якого періоду розпочинається відлік граничного строку розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортних операцій та з якої дати розпочинається/припиняється нарахування пені за порушення термінів таких розрахунків?

Відлік граничного строку розрахунків за операціями з експорту товарів банк розпочинає з дати оформлення митної деклараії типу ЕК-10 «Експорт», ЕК-11 «Реекспорт» на продукцію, що експортується (якщо продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню), або підписання акта або іншого документа, що засвідчує поставку нерезиденту товару відповідно до умов експортного договору (якщо товар згідно із законодавством України не підлягає митному оформленню).

У разі порушення граничного строку розрахунків за операціями з експорту товарів нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення такого строку та здійснюється за кожний день прострочення, включаючи день завершення валютного нагляду відповідно до п. 9 розділу ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.04

Ліцензування експорту, імпорту

 

Чи потрібно придбавати ліцензії на право імпорту або експорту алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального?

Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності без ліцензії. Оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії.

Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб’єкта господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.01

Платники податку

 

Чи повинен суб’єкт господарювання, який здійснює реалізацію талонів, смарт-карток тощо на отримання пального, реєструватись платником акцизного податку як особа, що реалізує пальне?

У разі якщо за даними первинних документів суб’єкт господарювання здійснює постачання карток (талонів) як торговельної послуги на отримання пального, то за такими операціями суб’єкт господарювання не повинен реєструватись платником акцизного податку як особа, що реалізує пальне.

Однак якщо за даними первинних документів суб’єкт господарювання здійснює операції з отримання від постачальників та реалізацію покупцям пального за допомогою талонів та/або смарт-карток на пальне, які отримуються та/або надаються як доповнення до видаткових накладних на пальне, то у цьому випадку суб’єкт господарювання є платником акцизного податку як особа, що реалізує пальне

116.05

Дата виникнення податкових зобов’язань та порядок обчислення акцизного податку

 

Що є базою оподаткування та які встановлено ставки акцизного податку для операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів?

У разі обчислення податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані за пп. 213.1.9 ст. 213 ПКУ. 

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках

116.07

Складання та подання звітності

 

За яких умов у платника акцизного податку припиняється обов’язок з подання декларації?

Якщо платник не є особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі (в тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією та у звітному періоді у такого платника не виникли об’єкти оподаткування або не з’явились показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов’язаний подавати декларацію з акцизного податку

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

За якими формами складаються та в які терміни подаються облікові дані (обсяг обігу та залишку пального) з витратомірів-лічильників
і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі для наповнення
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників
та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі?

Наказом Мінфіну від 27.11.2018 р. № 944 затверджено формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, а також форми електронних документів для наповнення Реєстру:

Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі — Довідка 1);

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі — Довідка 2).

Надсилання довідок до Реєстру здійснюється так:

основна Довідка 1 надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово;

основна Довідка 2 формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 год 59 хв цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та надсилається не пізніше 23 год 59 хв доби, що настає за звітною добою;

коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом 3 календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації;

коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу

ДЕРЖАВНЕ МИТО

117.03

Розміри ставок

 

Який розмір ставки державного мита встановлено за придбання вексельних бланків?

Абзацом п’ятим пп. «п» п. 6 ст. 3 Декрету Кабміну від 21.01.93 р. № 7-93 «Про державне мито» передбачено, що за придбання вексельних бланків встановлено ставку державного мита у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.11

Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням (форма № 20-ОПП)

 

Хто подає повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів (філій, представництв) та в який термін вноситься така інформація до Єдиного банку даних юридичних осіб?

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який згідно з п. 15.1 ст. 15 ПКУ є платником податків, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП.

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування, крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

У разі закриття відокремленого підрозділу відокремлений підрозділ подає до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про закриття об’єктів оподаткування, а юридична особа — повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про відкриття об’єктів оподаткування, що не припиняються із закриттям відокремленого підрозділу. Так само подаються повідомлення і у разі передачі об’єкта відокремленого підрозділу на баланс іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи або якщо внаслідок організаційних чи інших змін об’єкт перестав бути об’єктом оподаткування відокремленого підрозділу

 

Чи повинен субєкт господарювання, який використовує у власній господарській діяльності однотипні приміщення або території, на яких розташовані ємності (власні або орендовані) для зберігання пального, які перевищують 200 м3, дотримуватись принципу «укрупнення інформації» про об’єкти оподаткування при наданні повідомлення за формою № 20-ОПП?

При наданні повідомлення за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення надання інформації про однотипні об’єкти оподаткування, що розміщені за однією адресою. Зокрема, якщо подається інформація про ємності, які розташовані на одній території чи в одному приміщенні (акцизному складі), то у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначається інформація про територію або приміщення, де ці ємності розташовані, як про один об’єкт оподаткування.

Принцип укрупнення не застосовується при наданні інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, в одному повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці)

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

Чи подається окремий додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку за звітні періоди поточного року в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т?

Окремий додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку (далі — Податкова декларація) за звітні періоди поточного року в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т, не подається за умови подання до контролюючих органів за місцезнаходженням стаціонарних джерел забруднення заяви про відсутність у звітному році об’єкта оподаткування викидів двоокису вуглецю із додатком розрахунку оцінки обсягів таких викидів (далі — Заяви) протягом граничного терміну подання Податкової декларації за І квартал поточного року.

Платники екологічного податку, які не подали такі Заяви, мають право їх подати після граничного терміну подання Податкової декларації за І квартал поточного року (в тому числі у наступних звітних періодах поточного року). При цьому окремий додаток 1 до Податкової декларації за звітні періоди поточного року в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т, не подається

 

Чи подається Податкова декларація екологічного податку з додатками, якщо у звітних періодах поточного року платник екологічного податку не мав об’єктів оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів)?

Платник екологічного податку, який подав до контролюючого органу заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та у звітних періодах поточного року не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, не подає за ці звітні періоди Податкову декларацію екологічного податку. В іншому випадку подається Податкова декларація із відповідними додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, за якими у минулому році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань).

Платник, який у звітному році здійснював обчислення податкових зобов’язань з екологічного податку, зобов’язаний за звітний період (квартал) цього року, в якому відсутній об’єкт обчислення екологічного податку, подати Податкову декларацію з відповідними додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, за якими раніше у звітному році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

138.03

Адміністративна

 

Яку адміністративну відповідальність передбачено за порушення порядку провадження господарської діяльності, у тому числі здійснення діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання відповідної ліцензії?

Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності, у тому числі здійснення діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання відповідної ліцензії, передбачена ст. 164 КпАП

Джерело: visnuk.com.ua

Читайте також: