Огляд відповідей ДФС (за вересень)

Огляд відповідей ДФС (за вересень) 02-10-2019

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР Запитання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.17 Електронне адміністрування
 

Як платникам ПДВ отримати інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ?

Інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ платники можуть отримати через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електрон­ний кабінет»/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/опція «Реєстр транзакцій», а також шляхом подання за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» та отримати у відповідь витяг J1402301/F1402301  «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку»
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.18 Особливості оподаткування нерезидентів
 

Чи має фізична особа — резидент при виплаті доходів нерезиденту — юридичній особі утримувати податок з доходів нерезидента та яка звітність при цьому подається?

ПКУ не визначено порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, виплачених нерезиденту — юридичній особі резидентом — фізичною особою, який не є самозайнятою особою відповідно до визначення пп. 14.1.226 ст. 14 ПКУ.

Відповідні роз’яснення надано в УПК, затвердженій наказом Мінфіну від 26.04.2019 р. № 181

102.23 Звітність
102.23.02 Заповнення звітності
  Чи необхідно в електронній формі подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) з ознакою «Звітна нова», якщо до граничного терміну подання подається фінансова звітність із виправленими показниками, які не вплинули на показники Декларації, та чи подається повторно фінансова звітність, показники якої не підлягають виправленню, якщо Декларацію з ознакою «Звітна нова» подано до граничного терміну подання?

Якщо до граничного терміну подання Декларації у фінансовій звітності виявлено помилки, які впливають на показники Декларації, такі уточнення здійснюються у «Звітній новій» Декларації з поданням до такої Декларації фінансової звітності з виправленими показниками.

У разі якщо до граничного терміну подання подається Декларація з ознакою «Звітна нова», то фінансову звітність, показники якої не підлягають виправленню, повторно можна не подавати.

При цьому платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 ПКУ щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання

ПОДАТОК НА ДОХОДИ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
105.04 Порядок визначення доходів
  Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, наймані працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку? Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, може використовувати працю не більш як чотирьох фізичних осіб, при цьому працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку, не враховуються в кількість найманих, праця яких використовується
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.12 Інші питання
  Чи виникає у фізичної особи — підприємця (у тому числі на спрощеній системі оподаткування) обов’язок щодо утримання податку на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України та подання податкової звітності у разі виплати доходів нерезиденту — юридичній особі (або уповноваженій ним особі)? У разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу (прибутку) з джерелом походження з України фізичні особи — самозайняті особи мають утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням податкову декларацію з податку на прибуток підприємств і Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
108.02 Четверта група
108.02.04 Порядок нарахування та строки сплати
  Чи включаються до загальної суми доходу сільськогосподарського товаровиробника суми отриманих відсотків за депозитом, безповоротної та поворотної фінансової допомоги для визначення частки cільськогосподарського товаровиробництва? Відсотки за депозитом та сума безповоротної фінансової допомоги включаються до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва, оскільки відповідають умовам визначення доходу. Сума поворотної фінансової допомоги не включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва, оскільки така допомога є обов’язковою до повернення у визначений у договорі термін. Сума поворотної фінансової допомоги, яка не повертається у визначений у договорі термін, включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва
108.05 Інші питання
  Чи сплачують резиденти — юридичні особи — платники єдиного податку при виплаті нерезиденту — юридичній особі доходи із джерелом їх походження з України податок з таких доходів та яку звітність подають такі особи у разі виплати таких доходів? У разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу (прибутку) з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку мають утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток підприємств та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї
ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
109.06 Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій
  Як ЦСО може виправити помилки в поданій Довідці про опломбування РРО за формою № 1-ЦСО?

У всіх випадках, коли здійснюється опломбування, переопломбування або розпломбування РРО, до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО ЦСО має направити засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів примірник кожної складеної ЦСО довідки про опломбування.

Чинним Порядком опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547, не передбачено можливість складання та подання уточнюючої довідки про опломбування.

У разі якщо ЦСО виявив помилку в довідці про опломбування, він має подати нову довідку про опломбування з правильною інформацією до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Дані останньої довідки, яка надійшла від ЦСО про опломбування РРО з відповідними фіскальним та заводським номером, найменуванням моделі та версії програмного забезпечення, що належить відповідному суб’єкту господарювання, вважатимуться актуальними даними про опломбування такого РРО

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
114.02 Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
  За яких умов сума надходжень в іноземній валюті може бути зменшена? Зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару або вартості товарів, що імпортуються, допускається за умови, якщо протягом виконання зобов’язань за договором дотримувалися вимоги, визначені п. 12 розділу ІІІ постанови Нацбанку від 02.01.2019 р. № 7
114.03 Порядок валютного регулювання та валютного контролю
  Які типи митних декларацій є підставою для зняття з контролю валютної операції банком? Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у разі імпорту продукції, яка ввозиться в Україну, — після отримання інформації з реєстру митних декларацій (далі — МД) про здійснення поставки за імпортною операцією з оформленням МД типу ІМ-40 «Імпорт»,ІМ-41 «Реімпорт», ІМ-51 «Переробка на митній території», ІМ-72 «Безмитна торгівля», ІМ-75 «Відмова на користь держави», ІМ-76 «Знищення або руйнування» (якщо продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або після пред’явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції (якщо на продукцію, що імпортується, згідно із законодавством України не оформляється МД) (пп. 3 п. 9 розділу ІІІ постанови Нацбанку від 02.01.2019 р. № 7)
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
116.04 Підакцизні товари та ставки податку
  За якими цінами здійснюється продаж тютюнових виробів у роздрібній мережі? Продаж сигарет (з фільтром та без фільтру) та цигарок у роздрібній мережі здійснюється за цінами, не вищими за максимальні роздрібні ціни (далі — МРЦ), збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Тобто до вартості пачки сигарет чи цигарок, не вищої за МРЦ (100 %), додається акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами — 5 % вказаної вартості. Вартість пачки сигарет (цигарок), вище якої не дозволено її реалізацію, можна отримати, помноживши МРЦ (вказану на пачці) на 1,05. Продаж інших тютюнових виробів у роздрібній мережі здійснюється за цінами, рівень яких визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням ПДВ, акцизного податку (крім акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що становить 5 % вказаної вартості
116.07 Складання та подання звітності
  Який порядок заповнення рядків 1 — 8 в колонці 3 («Розділ А» — «Розділ Е») додатка 8 до декларації акцизного податку? У рядках 1— 8 колонки 3 («Розділ А» — «Розділ Е») додатка 8 до декларації акцизного податку зазначається назва розділу Декларації (наприклад: «Розділ А»), показники якого уточнюються
ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
119.11 Облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням (ф. № 20-ОПП)
  Чи подається повідомлення за формою № 20-ОПП у разі, якщо платник податків здійснив поділ власного приміщення на два і більше об’єктів різного призначення (магазин, перукарня тощо)?

Якщо платник податків здійснив поділ власного приміщення на два і більше об’єктів різного призначення (магазин, перукарня тощо), подається Повідомлення за формою № 20-ОПП, в якому інформація щодо такого об’єкта оподаткування зазначається кількома рядками, а саме: 

у першому рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 — закриття об’єкта оподаткування»),

у наступних — оновлена інформація про об’єкти оподаткування, які створено чи відкрито на основі закритого об’єкта, при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється (у графу 2 вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»).

При цьому кожному новоствореному об’єкту оподаткування присвоюється відповідний ідентифікатор об’єкта оподаткування

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
137.02 Принцип «витягнутої руки»
  Чи мають біржові котирування для цілей трансфертного ціноутворення бути зіставними з показниками форвардних  і ф’ючерсних контрактів? Для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, ПКУ передбачено спеціальні правила щодо застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни з побудовою діапазону цін на основі біржових котирувань товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Враховуючи вимоги ПКУ, необхідно за можливості використовувати біржові котирування, що містять найбільш повну та зіставну інформацію для певної групи товару та які за економічно значущими фізичними характеристиками товарів можуть бути зіставними з показниками форвардних і ф’ючерсних контрактів
137.03 Контрольовані операції
  Чи визнається операція контрольованою, якщо резидент придбаває товар через комісіонера — резидента України у нерезидента, який є непов’язаною/пов’язаною особою та зареєстрований у державі (території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого КМУ?

Під визначення контрольованих операцій підпадають операції з придбання комітентом товарів через комісіонера-резидента у нерезидентів, визначених пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, у разі досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ.

У такому разі покупець-резидент зобов’язаний у встановлений термін подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду

137.07 Складання та подання звіту про контрольовані операції та документацію з трансфертного ціноутворення для податкового контролю
  Як заповнюються розділи «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» і «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, якщо протягом звітного року одночасно здійснюються господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) як з пов’язаною особою — нерезидентом із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ, так і безпосередньо з тією самою пов’язаною особою — нерезидентом?

Якщо протягом звітного року одночасно здійснюються господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) як з пов’язаною особою — нерезидентом із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ, так і безпосередньо з тією самою пов’язаною особою — нерезидентом, то при заповненні розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка зазначається інформація про нерезидента — пов’язану особу.

Водночас при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка зазначаються відомості про всі здійснені протягом року контрольовані операції як з пов’язаною особою —
нерезидентом, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатка, так і з пов’язаною особою — нерезидентом із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ. При цьому зазначені операції у розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка відображаються окремими рядками

  Чи потрібно подавати разом з додатком до Звіту про контрольовані операції інформацію про пов’язаність осіб у разі здійснення контрольованих операцій з пов’язаними особами — нерезидентами з ознакою пов’язаності за кодами 512 — 515 та 517 — 518? У разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту (далі — Додаток) разом з Додатком надається інформація про пов’язаність осіб, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 — 515 та 517 — 518)

 

Джерела: ЗІР та Вісник. Офіційно про податки

_________________________________________________________________________


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

 

 


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті