Огляд відповідей ДПС за жовтень (продовження..)

Огляд відповідей ДПС за жовтень (продовження..)

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР Запитання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.23 Звітність
102.23.02 Заповнення звітності
  Чи враховується ПДВ при визначенні суми доходу (виручки), отриманої від продажу необоротних активів, для цілей застосування п. 138.2 ст. 138 ПКУ? Для цілей застосування п. 138.2 ст. 138 ПКУ сума доходу (виручки), отриманого(ої) від продажу необоротних активів, визначається без урахування ПДВ
102.25 Окремі норми щодо відповідальності платників податку
  Чи застосовуються штрафні (фінансові) санкції до неприбуткової організації, яка після внесення змін до установчих документів не подала до контролюючого органу протягом 30 календарних днів реєстраційну заяву з позначкою «зміни»?

Якщо неприбуткова організація (установа) після внесення змін до установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву з позначкою «зміни» протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін або з моменту виникнення обставин, пов’язаних зі змінами в її установчих документах, у разі коли державна реєстрація змін не здійснюється, то до такої неприбуткової організації (установи) застосовується штраф у розмірі 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року неприбутковою організацією, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, до такої організації застосовується штраф у розмірі 1 020 грн

  Чи застосовується до платника податку відповідальність за подання фінансової звітності не за встановленою формою та чи потрібно у такому випадку повторно подавати фінансову звітність за відповідною формою?

За подання фінансової звітності не за встановленою формою органами державної статистики до посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності застосовуються адміністративні стягнення.

З метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники податкової декларації з податку на прибуток та звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації підприємств, таке уточнення здійснюється із поданням до уточнюючої декларації (звіту) уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.02 Об’єкт оподаткування
  Чи оподатковується ПДФО та військовим збором сума коштів у вигляді грошової компенсації вартості неякісного товару, відшкодування у вигляді індексу інфляції та 3 % процентів річних від простроченої суми, що виплачуються ФО або ФОП за рішенням суду?

Згідно з п. 162.1 ст. 162 ПКУ платниками ПДФО є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, та податковий агент. Згідно з пп. 163.1.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, визначено ст. 165 ПКУ. Разом з тим перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, встановлено п. 164.2 ст. 164 ПКУ. Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 ст. 165 ПКУ.

Ставка ПДФО становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 ПКУ). Також вказані доходи є об’єктом оподаткування військовим збором (1,5 %). Водночас оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 розділу ІV та главою І розділу ХІV ПКУ

103.24 Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами
  До якого контролюючого органу необхідно звернутися фізичній особі  з метою подання річної декларації про майновий стан і доходи, якщо вона зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», однак там не проживає? Фізична особа, зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», але там не проживає, подає річну декларацію про майновий стан і доходи до Генічеської ДПІ Генічеського управління Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
104.04 Порядок визначення доходів
  Чи включається до складу доходів фізичної особи — підприємця сума позитивної курсової різниці, яка перерахована на її розрахунковий рахунок у національній валюті та виникла при продажу валютної виручки, отриманої від здійснення ЗЕД, на міжбанківському валютному ринку?

Якщо валютні кошти, що надходять на валютний рахунок фізичної особи — підприємця від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з підприємницькою діяльністю, то вони перераховуються у гривні за офіційним курсом Нацбанку на дату надходження, включаються до валового доходу та відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.

При подальшому продажу частини валютної виручки на міжбанківському валютному ринку, де курс іноземної валюти значно вище за офіційний курс Нацбанку, в результаті чого виникає позитивна різниця, яка перераховується на розрахунковий рахунок у національній валюті фізичної особи — підприємця, сума позитивної різниці включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податків та відображається у річній податковій декларації про доходи

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ,
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО

115.01 Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального
  Який розмір та порядок сплати річної плати за ліцензію на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів?

Річну плату за ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів встановлено в розмірі 780 грн. 

Ліцензії видаються терміном на п’ять років, плата за них справляється щорічно.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії

115.03 Ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним
  Чи має право суб’єкт господарювання здійснювати торгівлю алкогольними напоями, використовуючи реєстратор розрахункових операцій, зазначений у додатку до ліцензії, якщо такий касовий апарат переноситься в межах однієї господарської одиниці (за однією адресою) на інший поверх, літній майданчик тощо? Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» не передбачено здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у тому числі на розлив за межами торгових приміщень (будівель), у тому числі на літніх торговельних майданчиках, та передавання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та реєстратора розрахункових операцій, зазначених у додатку до ліцензії, в інше місце торгівлі, у тому числі на інші поверхи будівель
115.05 Інші питання
  Які ліцензії повинен отримувати виробник або імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі поставки такої продукції підприємствам оптової, роздрібної торгівлі іншим українським споживачам та у разі її реалізації у роздріб через власний магазин?

Виробники або імпортери алкогольних напоїв (крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва) та/або тютюнових виробів можуть здійснювати поставку такої продукції суб’єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам лише за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних, медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю. 

Для здійснення торгівлі алкогольними напоями (крім столових вин) та/або тютюновими виробами у роздріб через власний магазин виробнику чи імпортеру такої продукції необхідно також отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
116.07 Складання та подання звітності
  Чи подають декларацію акцизного податку суб’єкти господарювання, які були включені до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, але станом на 01.07.2019 р. не відповідають визначенню платників акцизного податку? Суб’єкти господарювання, які станом на 01.07.2019 р. не відповідають визначенню платників акцизного податку та не включені до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, не подають декларацію акцизного податку починаючи зі звітного періоду з липня 2019 року
116.13 Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні
116.13.03 Акцизні накладні  
  Чи складаються платниками акцизного податку акцизні накладні при ввезенні на митну територію України пального в споживчій тарі ємністю до 5 л (включно) та при подальшій його реалізації? При здійсненні суб’єктами господарювання — платниками акцизного податку операції з ввезення на митну територію України пального виключно у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно) та при подальшій його реалізації у такій тарі на митній території України такі суб’єкти господарювання не здійснюють операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ і відповідно у них відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій
  У якій кількості та на яку дату складаються акцизні накладні при вивезенні пального/спирту етилового за межі митної території України?

При здійсненні операції з вивезення пального/спирту етилового за межі митної території України платник акцизного податку повинен складати акцизні накладні двічі.

Перша акцизна накладна складається таким платником у двох примірниках у день реалізації пального/спирту етилового з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного з метою його вивезення (експорту) за межі митної території України. Друга акцизна накладна складається таким платником у одному примірнику на обсяги експортованого (вивезеного) пального/спирту етилового в день його вивезення (експорту) за межі митної території України, що відповідає даним належно оформленої митної декларації

  ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
119.08 Вимоги до відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
  Як закриваються рахунки платників податків у разі проведення процедури ліквідації банку?

Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, 
в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка (п. 69.2 ст. 69 ПКУ).

Пунктом 3 розділу ІІ Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфіну від 18.08.2015 р. № 721 (далі — Порядок № 721), передбачено, що у разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків (далі — Повідомлення) подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі — ліквідатор банку).

Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних повідом­лень з використанням телекомунікаційних мереж, то Повідомлення подається ліквідатором банку в паперовому вигляді (додатки 2, 3 та 4 до Порядку № 721) в день закриття рахунку особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. Повідом­лення засвідчується підписом ліквідатора банку. Використання банком чи ліквідатором банку печатки не є обов’язковим

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
121.06 Інші питання
  Чи застосовується відповідальність за неподання контролюючим органам інформації про водокористувачів, яким видано дозволи на спеціальне водокористування, та переліку водокористувачів-абонентів? Застосування штрафних санкцій за неподання контролюючим органам інформації про водокористувачів, яким видано дозволи на спеціальне водокористування, та переліку водокористувачів-абонентів нормами ПКУ не передбачено
РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
125.04 Порядок обчислення та сплати
  За якою формою суб’єкти 
лісових відносин, які видають 
спеціальні дозволи, повинні 
направляти контролюючим 
органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки 
та лісові квитки?
Форми переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, затверд­жені наказом Мінфіну України від 07.07.2015 р. № 627
РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
130.01 Платники
  Хто є платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (в тому числі вуглеводної) під час виконання угоди про розподіл продукції та як обчислюється така рентна плата?

Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона — Україна доручає іншій стороні — інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов’язаних з угодою робіт, а інвестор зобов’язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції (частина перша ст. 4 Закону України від 14.09.99 р. № 1039-XIV «Про угоди про розподіл продукції») (далі — Закон № 1039).

Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор (оператор) сплачує, зокрема, рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин.

Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання угоди про розподіл продукції передбачено ст. 338 розділу XVIII ПКУ.

Термін «інвестор» для цілей оподаткування відповідно до розділу XVIII ПКУ вживається у значенні, наведеному в Законі № 1039.

Порядок обчислення ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом IX ПКУ на момент укладення угоди про розподіл продукції, з урахуванням ст. 340 ПКУ

130.04 Порядок обчислення, подання розрахунків та сплати
  Які терміни подання податкової декларації з рентної плати та строк сплати податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану?

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану (далі — рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводної сировини) дорівнює календарному місяцю.

Платник рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводної сировини протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подає до контролюючого органу декларацію з рентної плати та додаток з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин: за місце­знаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України; за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводної сировини, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) місяць, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Слід зазначити, що у разі якщо місце обліку платника рентної плати не збігається з місце­знаходженням ділянки надр, платник рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводної сировини подає за місцем податкової реєстрації платника або уповноваженої особи копію податкової декларації та копію платіжного документа про сплату податкових зобов’язань з рентної плати

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
135.02 Загальні питання щодо податкової звітності
  Як платник податків надсилає поштою податкову декларацію, розрахунок, звіт?

У разі надсилання податкової декларації, розрахунку, звіту поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ.

Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
301.06 Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)
  Чи може страхувальник, щодо якого внесено запис до ЄДР про державну реєстрацію припинення без правонаступника, виправити помилки в раніше поданій звітності з ЄСВ? Cтрахувальник, щодо якого внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення без правонаступника, може виправити помилки в раніше поданій звітності з єдиного внеску лише до дати зняття з обліку

Джерело: ЗІРvisnuk.com.ua


 

Цікавить ще більше новин та інформації, або ж бажаєте дізнатись про нас детальніше? Тоді пропонуємо Вам ознайомитись з питаннями, які вас цікавлять, на сайті - https://intelserv.net.ua

Тут Ви зможете лише декількома кліками ознайомитись з продуктами та послугами, отримати інформацію стосовно заходів та безпосередньо на сайті отримати рахунок на необхідну вам послугу та продукт.
"Інтелектуальний сервіс" - це сервіс рішень, які визначають майбутнє.

 Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також: