Календар бухгалтера в травні 2020 року!

Календар бухгалтера в травні 2020 року!

Граничні терміни подання звітності та сплати податків в травні 2020 року, а також законодавчі норми до них (Таблиця 1).

Розглянемо календар звітів бухгалтера, використовуючи такі скорочення:

СЗ - статистична звітність;
ПЗ - податкова звітність;
ІЗ - інша звітність.

Дата Податок, збір, платіж, форма звітності Законодавчі та нормативні акти
04.05.20 р., понеділок Останній день подання
Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 153 (СЗ)
Державне статистичне спостереження «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 154 (СЗ)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 149 (СЗ)
Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162 (далі – Наказ 162) (СЗ)
Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 127 (СЗ)
Звіт про виробництво промислової продукції за видами (форма № 1-П (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 180 (СЗ)
05.05.20 р., вівторок Останній день подання
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 21.06.19 р. № 223 (СЗ)
07.05.20 р., четвер Останній день подання
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 10.06.16 р. № 90 (СЗ)
08.05.20 р., п’ятниця Останній день подання
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за квітень 2020 року П. 3 наказу Мінфіну від 11.02.16 р. № 49; лист ДФС від 29.04.16 р. № 15535/7/99-99-12-01-01-17 (ПЗ)
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за квітень 2020 року
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за квітень 2020 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за квітень 2020 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за квітень 2020 року
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.05.20 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції)) П. 4 розд. II Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ)
12.05.20 р., вівторок Останній день подання
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за I квартал 2020 року (для «квартальних» платників) Пп. 49.18.2, п. 137.4 Податкового кодексу (далі – ПК) (ПЗ)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2 ПК (ПЗ)
Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за I квартал 2020 року (для «квартальних» платників) Пп. 49.18.2 ПК (ПЗ)
Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за I квартал 2020 року (для «квартальних» платників) Пп. 49.18.2 ПК (ПЗ)
Фінансова звітність за I квартал 2020 року до органів ДПС платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу П. 46.2 ПК (ПЗ)
Податкова декларація з ПДВ за I квартал 2020 року (для «квартальних» платників) Пп. 49.18.2, п. 202.2 ПК; наказ Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (ПЗ)
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 ПК; наказ Мінфіну від 13.1.15 р. № 4 (ПЗ)
Податкова декларація з екологічного податку за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 715 (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за I квартал 2020 року, а також розрахунок з рентної плати:

 • за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації);
 • за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3);
 • за спеціальне використання води (додаток 5);
 • за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6);
 • за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7);
 • за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8);
 • за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9)
Пп. 49.18.2, ст. 257 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 719 (далі - Наказ № 719) (ПЗ)
Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, п. 2681.5 ПК; наказ Мінфіну від 09.07.15 р. № 636 (далі – Наказ № 636) (ПЗ)
Податкова декларація туристичного збору за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК; Наказ № 636 (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК; наказ Мінфіну від 19.06.15 р. № 578 (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2020 року Пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК; наказ Мінфіну від 19.06.15 р. № 578 (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2020 року
Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма № 5-ЗЕЗ (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 21.07.17 р. № 190 (СЗ)
Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ЕІО (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 09.07.18 р. № 140 (далі – Наказ № 140) (СЗ)
Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (поставки) (місячна)) за квітень 2020 року Наказ № 140 (СЗ)
Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості (форма № 1-ПЕ (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 178 (СЗ)
Обстеження ділової активності промислового підприємства (форма № 2К-П (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 21.05.19 р № 163 (СЗ)
12.05.20 р., вівторок

Навчальний вебінар на тему: 

"Топ 5 способів зробити запит по реєстрації ПН/РК"

14.05.20 р., четвер

Навчальний вебінар на тему:

"Унікальні рішення для медицини: комунальне разом з бюджетним"

15.05.20 р., п’ятниця Останній день подання

Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку, та довідка про використані розрахункові книжки за квітень 2020 року

П. 7 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР; наказ Мінфіну від 21.01.16 р. № 13 (ПЗ)
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 22.07.19 р. № 255 (СЗ)
Звіт про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 21.06.19 р. № 224 (СЗ)
20.05.20 р., середа Навчальний вебінар на тему: "Унікальні рішення для медицини: тарифікація на сьогодні"
20.05.20 р., середа Останній день сплати
Податок на прибуток підприємства за I квартал 2020 року П. 57.1 ПК
Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2020 року П. 57.1 ПК; п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138
ПДВ за I квартал 2020 року П. 57.1 ПК

Екологічний податок за I квартал 2020 року

Читайте також: Особливості подання декларації екологічного податку

Рентна плата за I квартал 2020 року
Збір за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2020 року П. 57.1, пп. 2681.5.1 ПК
Туристичний збір за I квартал 2020 року П. 57.1, пп. 268.7.1 ПК
Єдиний податок платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2020 року П. 295.3 ПК
Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, за I квартал 2020 року, платниками, віднесеними до першої та другої груп П. 295.7 ПК
Авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за травень 2020 року П. 295.1 ПК
ЄСВ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464); пп. 6 п. 3, п. 11 розд. IV Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449 (далі – Інструкція № 449)
Останній день подання
Податкова декларація з ПДВ за квітень 2020 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю П. 201.15, 203.1 ПК (ПЗ)
Декларація акцизного податку за квітень 2020 року Пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за квітень 2020 року, у разі наявності об’єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов’язань:

 • за користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 21);
 • користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41);
 • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 101);
 • транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 111)
Пп. 49.18.1, п. 257.5 ПК; Наказ № 719; лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17 (ПЗ)
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2020 року платниками, які звітують помісячно П. 286.3 ПК (ПЗ)
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за квітень 2020 року П. 1 розд. IV Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (ПЗ)
22.05.20 р., п’ятниця Останній день подання
Звіт про ціни виробників промислової продукції (форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за квітень 2020 року Наказ Держстату від 20.07.17 р. № 182 (СЗ)
25.05.20 р., понеділок Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01.06.20 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції)) П. 4 розд. II Порядку № 359 (ПЗ)
28.05.20 р., четвер Останній день сплати
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2020 року Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону № 2464; пп. 6 п. 3, п. 11 розд. IV Інструкції № 449
28.05.20 р., четвер

Навчальний вебінар на тему:

"Сфера ЖКГ: особливості обліку заробітної плати на прикладі нарядів різних служб прибирання і ремонту"

29.05.20 р., п’ятниця Останній день сплати
ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року Пп. 168.1.5 ПК
Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року Пп. 168.1.5, п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
ПДВ за квітень 2020 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
Акцизний податок за квітень 2020 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
Плата за землю за квітень 2020 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за квітень 2020 року П. 57.1, 257.5 ПК; лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за квітень 2020 року
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень 2020 року
Також строки подання
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договоро Повідомлення про прийняття працівника на роботу Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413 (ПЗ)
За наявності попиту на робочу силу (вакансії): не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)

(подається територіальному органу Держслужби зайнятості)

Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 316 (ІЗ)
Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН) Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 317 (ІЗ)
Протягом 10 робочих днів після здійснення реєстрації, створення або зміни стану об’єкта оподаткування

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)

(подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків)

П. 8.4 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (ПЗ)

Таблиця 1 Календар бухгалтера в травні

Якщо Вам потрібно дізнатися як відображаються всі звіти на конкретну дату із зазначенням форм та порядку заповнення в ПО "M.E.Doc" і веб-сервісі СОТА, заходьте в Ваш Персональний кабінет (ПКП) на нашому сайті.

 

Бажаємо Вам вчасно здати всі звіти!
Слідкуйте за Новинами і оновленнями у Блозі бухгалтера.

Редактор: Ковальова Альона, контент-спеціаліст ГК Інтелектуальний сервіс

Підготовлено за матеріалами джерела - сайт Uteka

 

Читайте також: