Календар бухгалтера на березень 2021 року

Календар бухгалтера на березень 2021 року

Граничні терміни подання звітності та сплати податків у березні 2021 року, а також законодавчі норми до них.

Використані наступні скорочення

СЗ - статистична звітність;
ПЗ - податкова звітність;
ІЗ - інша звітність.
 

Дата

Податок, збір, платіж, форма звітності

Законодавчі та нормативні акти

01.03.21 р.,
понеділок

Останній день сплати

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2021 року

Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464);

п. 6 розд. IV Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449 (далі – Інструкція № 449)

   Останній день подання

Фінансова звітність за 2020 рік до органів статистики усіма платниками та до органів ДПС платниками податку на прибуток, що звітують щороку П. 46.2 Податкового кодексу (далі – ПК); накази Мінфіну від 07.02.13 р. № 73 та від 25.02.2000 р. № 39 (ІЗ, ПЗ)
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2020 рік Пп. 49.18.3, 49.18.6, п. 57.1 ПК (ПЗ)
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2020 рік Пп. 49.18.2 ПК (ПЗ)
Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Пп. 49.18.3 ПК (ПЗ)
Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2020 рік Пп. 49.18.3 ПК (ПЗ)
Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік П. 46.2 ПК (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2020 рік платниками, що належать до першої та другої груп Пп. 49.18.3, п. 296.2 ПК (ПЗ)
Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (форма № 10-ПОІ (річна)) за 2020 рік Наказ Мінсоцполітики від 27.08.20 р. № 591 (ІЗ)
Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 14.06.19 р. № 215 (СЗ)
Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 22.07.20 р. № 223 (СЗ)
Структурне обстеження підприємства (форма № 2-підприємництво (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 26.07.18 р. № 160 (СЗ)
Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162 (далі – Наказ № 162) (СЗ)
Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 26.08.20 р. № 256 (СЗ)
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (форма № 1П-НПП (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 182 (СЗ)
Звіт про відтворення та захист лісів (форма № 3-лг (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 19.06.20 р. № 192 (СЗ)
Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (форма № 2-ТП (мисливство) (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 30.08.17 р. № 239 (СЗ)
Звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 19.06.20 р. № 191 (СЗ)
Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (форма № 1-КЗР (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 17.06.20 р. № 180 (СЗ)
Звіт про туристичну діяльність (форма № 1-туризм (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 17.06.20 р. № 181 (СЗ)
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (форма № 1-екологічні витрати (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 23.12.19 р. № 435 (СЗ)
Звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1-відходи (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 19.06.20 р. № 190 (СЗ)
Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (форма № 1-газ (піврічна)) за друге півріччя 2020 року Наказ Держстату від 02.07.19 р. № 230 (далі – Наказ № 230) (СЗ)
Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (форма № 1-електроенергія (піврічна)) за друге півріччя 2020 року Наказ № 230 (СЗ)
Житловий фонд станом на 1 січня 2021 року (форма № 1-житлофонд (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 12.12.14 р. № 389 (СЗ)
Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 50-сг (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 10.06.20 р. № 171 (СЗ)
Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства (форма № 2-ферм (річна)) за 2020 рік Наказ Держстату від 07.08.19 р. № 268 (СЗ)

02.03.21 р.,
вівторок

Останній день подання

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2021 року Пп. 168.1.5 ПК
Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2021 року Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
Плата за землю за січень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
ПДВ за січень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
Акцизний податок за січень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за січень 2021 року П. 57.1, 257.5 ПК
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за січень 2021 року
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень 2021 року

Останній день подання

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма № 24-сг (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 135 (СЗ)

04.03.21 р.,
четвер

Останній день подання

Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 153 (СЗ)

 Державне статистичне спостереження «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) за лютий 2021 року

Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 154 (СЗ)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 149 (СЗ)
Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (місячна)) за лютий 2021 року Наказ № 162 (СЗ)
Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ПО (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 24.06.20 р. № 198 (СЗ)
Звіт про виробництво промислової продукції за видами (форма № 1-П (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 180 (СЗ)
Декларація про обсяги зберігання зерна станом на 01.03.21 р. П. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.12.02 р. № 1877 (ІЗ)

05.03.21 р.,
п'ятниця

Останній день подання

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (форма № 1-зерно (місячна)) станом на 01.03.21 р. Наказ Держстату від 28.01.20 р. № 66 (СЗ)
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 21.06.19 р. № 223 (СЗ)
Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма № 21-заг (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 10.05.19 р. № 151 (СЗ)

09.03.21 р.,
вівторок

Останній день подання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за лютий 2021 року П. 3 наказу Мінфіну від 11.02.16 р. № 49; лист ДФС від 29.04.16 р. № 15535/7/99-99-12-01-01-17 (ПЗ)
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за лютий 2021 року
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за лютий 2021 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за лютий 2021 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) за лютий 2021 року
Звіт із праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 17.06.20 р. № 179 (СЗ)
Звіт про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 21.07.20 р. № 222 (СЗ)

10.03.21 р.,
середа

Останній день подання

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 24.06.20 р. № 199 (СЗ)
Обстеження ділової активності промислового підприємства (форма № 2К-П (місячна)) на квітень 2021 року Наказ Держстату від 21.05.19 р. № 163 (СЗ)
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.03.21 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції)) П. 4 розд. IV Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ)

11.03.21 р.,
четвер

Останній день сплати

Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік П. 57.1 ПК; п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138
Податок на прибуток підприємства за 2020 рік П. 57.1 ПК

12.03.21 р.,
п'ятниця

Останній день подання

Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості (форма № 1-ПЕ (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 178 (СЗ)

15.03.21 р.,
понеділок

Останній день подання

Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку, та довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2021 року

П. 7 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР;

наказ Мінфіну від 21.01.16 р. № 13 (ПЗ)

Звіт про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна)) за лютий 2021 року Приказ Госстата от 21.06.19 г. № 224 (СЗ)

16.03.21 р.,
вівторок

Останній день подання

Заява щодо переходу на спрощену систему оподаткування з II кварталу 2021 року та розрахунок доходу за попередній календарний рік Пп. 298.1.4 ПК (ПЗ)

19.03.21 р.,
п'ятниця

Останній день сплати

Авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за березень 2021 року П. 295.1 ПК

Останній день подання

Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2021 року Пп. 298.2.1 ПК (ПЗ)

22.03.21 р.,
понеділок

Останній день сплати

ЄСВ з доходу за лютий 2021 року

Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону № 2464;

п. 6 розд. IV Інструкції № 449

Останній день подання

Податкова декларація з ПДВ за лютий 2021 року

П. 201.15, 203.1 ПК ;

наказ Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (ПЗ)

Декларація акцизного податку за лютий 2021 року

П. 49.18.1, п. 223.2 ПК;

наказ Мінфіну від 23.01.15 р. № 14 (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за лютий 2021 року, у разі наявності об’єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов’язань:

-за користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 21);

-користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41);

-транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 101);

-транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 111)

Пп. 49.18.1, п. 257.5 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 719;

лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17 (ПЗ)

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2021 року, платниками, які звітують помісячно П. 49.20, 286.2, 286.3 НК; приказ Минфина от 16.06.15 г. № 560 (ПЗ)
Звіт про ціни виробників промислової продукції (форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 20.07.17 р. № 182 (СЗ)

25.03.21 р.,
четвер

Останній день подання

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01.04.21 р.
(подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))
П. 4 розд. IV Порядку № 359 (ПЗ)
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за лютий 2021 року Наказ Держстату від 21.07.20 р. № 221 (СЗ)

29.03.21 р.,
понеділок

Останній день сплати

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2021 року

Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону № 2464;

п. 6 розд. IV Інструкції № 449

30.03.21 р.,
вівторок

Останній день сплати

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2021 року Пп. 168.1.5 ПК
Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2021 року Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
Плата за землю за лютий 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
ПДВ за лютий 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
Акцизний податок за лютий 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за лютий 2021 року

П. 57.1, 257.5 ПК
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2021 року
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий 2021 року
31.03.21 р.,
середа
Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки)) у 2020 році Наказ Держстату від 17.06.20 р. № 183 (СЗ)

Також строки подання

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

(подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ)

Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413 (ПЗ)

За наявності попиту на робочу силу (вакансії):

не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)

(подається територіальному органу Держслужби зайнятості)
Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 316 (ІЗ)

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН) Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 317 (ІЗ)

Протягом 10 робочих днів після здійснення реєстрації, створення або зміни стану об’єкта оподаткування

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП) (подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків) П. 8.4 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (ПЗ)

 

Не забувайте, що в безкоштовному сервісі "Мій кабінет" також можна слідкувати за граничними термінами подачі звітів та сплати податків.

Сервіс містить перелік звітності із зазначенням форм та порядку заповнення звітів в ПО "M.E.Doc" та веб-сервісі СОТА

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В "МІЙ КАБІНЕТ"

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО "МІЙ КАБІНЕТ"
 

Джерело: uteka

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп  #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп

Читайте також: