Календар бухгалтера на травень 2021 року

Календар бухгалтера на травень 2021 року

Граничні терміни подання звітності та сплати податків у травні 2021 року, а також законодавчі норми до них.

Використані наступні скорочення

СЗ - статистична звітність;
ПЗ - податкова звітність;
ІЗ - інша звітність.
 

Дата 

Податок, збір, платіж, форма звітності

Законодавчі та нормативні акти

05.05.21 р.,
середа

Останній день подання

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма № 24-сг (місячна)) за квітень 2021 року

Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 135 (СЗ)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма № 21-заг (місячна)) за квітень 2021 року

Наказ Держстату від 10.05.19 р. № 151 (СЗ)
Декларація про обсяги зберігання зерна станом на 01.05.21 р. п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.12.02 р. № 1877 (ІЗ)
Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (форма № 1-зерно (місячна)) станом на 01.05.21 р. Наказ Держстату від 28.01.20 р. № 66 (СЗ)
Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 153 (СЗ)
Державне статистичне спостереження «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 154 (СЗ)
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 149 (СЗ)

Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (місячна)) за квітень 2021 року

Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162 (далі – Наказ № 162) (СЗ)
Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ПО (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 24.06.20 р. № 198 (СЗ)
Звіт про виробництво промислової продукції за видами (форма № 1-П (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 31.05.19 р. № 180 (СЗ)
Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 21.06.19 р. № 223 (СЗ)

07.05.21 р.,
п'ятниця

Останній день подання

Звіт із праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 17.06.20 р. № 179 (СЗ)
Звіт про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 21.07.20 р. № 222 (СЗ)
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за квітень 2021 року П. 3 наказу Мінфіну від 11.02.16 р. № 49; лист ДФС від 29.04.16 р. № 15535/7/99-99-12-01-01-17 (ПЗ)
Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за квітень 2021 року
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за квітень 2021 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за квітень 2021 року
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) за квітень 2021 року

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.05.21 р.

(подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))

П. 4 розд. IV Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ)

11.05.21 р.,
вівторок

Останній день подання

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за I квартал 2021 року

(для «квартальних» платників)

Пп. 49.18.2, п. 137.4 Податкового кодексу (далі – ПК) (ПЗ)

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за I квартал 2021 року

Пп. 49.18.2 ПК; п. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138 (далі – Порядок № 138) (ПЗ)

Фінансова звітність за I квартал 2021 року до органів ДПС платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу

П. 46.2 ПК (ПЗ)

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за I квартал 2021 року

Пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 ПК; наказ Мінфіну від 13.01.15 р. № 4 (ПЗ)

Податкова декларація з екологічного податку за I квартал 2021 року

Пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 715 (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за I квартал 2021 року та розрахунки з рентної плати: додатки 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 до декларації

Пп. 49.18.2, ст. 257 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 719 (ПЗ)

Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2021 року Пп. 49.18.2, п. 2681.5 ПК; наказ Мінфіну від 09.07.15 № 636 (далі – Наказ № 636) (ПЗ)
Податкова декларація туристичного збору за I квартал 2021 року Пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК; Наказ № 636 (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2021 року Пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК; наказ Мінфіну від 19.06.15 р. № 578 (ПЗ)
Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи платниками, віднесеними до третьої групи, за I квартал 2021 року Пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК (ПЗ)
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 24.06.20 р. № 199 (СЗ)
Обстеження ділової активності промислового підприємства (форма № 2К-П (місячна)) на травень 2021 року Наказ Держстату від 21.05.19 р. № 163 (СЗ)

12.05.21 р.,
середа

Останній день подання

Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку та довідка про використані розрахункові книжки за квітень 2021 року П. 7 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР; наказ Мінфіну від 21.01.16 р. № 13 (ПЗ)

17.05.21 р.,
понеділок

Останній день подання

Звіт про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна)) за квітень 2021 року Приказ Держстату від 21.06.19 р. № 224 (СЗ)
Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (форма № 1-ПО (зведена) (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 09.07.18 р. № 140 (СЗ)

20.05.21 р.,
четвер

Останній день сплати

Податок на прибуток підприємства за I квартал 2021 року

П. 57.1 ПК

Частина чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2021 року

П. 57.1 ПК; п. 2 Порядку № 138

ЄСВ з доходу за квітень 2021 року

Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464)

Екологічний податок за I квартал 2021 року

П. 57.1 ПК

Рентна плата за I квартал 2021 року

Збір за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2021 року

П. 57.1, пп. 2681.5.1 ПК

Туристичний збір за I квартал 2021 року

П. 57.1, пп. 268.7.1 ПК

Єдиний податок платниками, віднесеними до третьої групи за I квартал 2021 року

П. 295.3 ПК

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу за I квартал 2021 року, платниками, віднесеними до першої та другої груп

П. 295.7 ПК

Авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за травень 2021 року

П. 295.1 ПК

Останній день подання
Податкова декларація з ПДВ за квітень 2021 року П. 201.15, 203.1 ПК; наказ Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (ПЗ)
Декларація акцизного податку за квітень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК; наказ Мінфіну від 23.01.15 р. № 14 (ПЗ)
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2021 року, платниками, які звітують помісячно П. 49.20, 286.2, 286.3 ПК; наказ Мінфіну від 16.06.15 р. № 560 (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за квітень 2021 року, у разі наявності об’єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов’язань:

– за користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 21); – користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41);
–транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 101);
–транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 111)

Пп. 49.18.1, п. 257.5 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 719;

лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17 (далі - Лист № 3276) (ПЗ)

24.05.21 р.,
понеділок

Останній день подання

Звіт про ціни виробників промислової продукції (форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за квітень 2021 року Наказ Держстату від 20.07.17 р. № 182 (СЗ)

25.05.21 р.,
вівторок

Останній день подання

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01.06.21 р.

(подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))

П. 4 розд. IV Порядку № 359 (ПЗ)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за квітень 2021 року

Наказ Держстату від 21.07.20 р. № 221 (СЗ)

28.05.21 р.,
п'ятниця

Останній день сплати

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2021 року Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону № 2464

31.05.21 р.,
понеділок

Останній день сплати

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2021 року П. 57.1, пп. 168.1.5 ПК
Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2021 року П. 57.1, пп. 168.1.5, п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
ПДВ за квітень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
Акцизний податок за квітень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
Плата за землю за квітень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за квітень 2021 року П. 57.1, 257.5 ПК; Лист № 3276
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за квітень 2021 року
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень 2021 року

Також строки подання

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

(подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ)

Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413 (ПЗ)

За наявності попиту на робочу силу (вакансії):

не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)

(подається територіальному органу Держслужби зайнятості)

Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 316 (ІЗ)

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)

Наказ Мінекономрозвитку від 18.03.21 р. № 563 (ІЗ)

Протягом 10 робочих днів після здійснення реєстрації, створення або зміни стану об’єкта оподаткування

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП) (подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків)

П. 8.4 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (ПЗ)

 

Не забувайте, що в безкоштовному сервісі "Мій кабінет" також можна слідкувати за граничними термінами подачі звітів та сплати податків.

Сервіс містить перелік звітності із зазначенням форм та порядку заповнення звітів в ПО "M.E.Doc" та веб-сервісі СОТА

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В "МІЙ КАБІНЕТ"

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО "МІЙ КАБІНЕТ"
 

Джерело: uteka

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп  #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп

Читайте також: