Індексація заробітної плати Автоматизовуємо розрахунок

Індексація заробітної плати Автоматизовуємо розрахунок

31 березня 2021 року КМУ Постановою №278 вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. №1078. 

Розглянемо зміни, що були внесені та в цілому механізм нарахування індексації за допомогою програмного комплексу ISpro.

Індексація доходу – це механізм його підвищення, що дає можливість частково або повністю відшкодувати підвищення цін на споживчі товари та послуги. Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103%. Індекс споживчих цін обчислюється Державною службою статистики України не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним та публікується в офіційних періодичних виданнях.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
 

Вносимо прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — вартісна величина, достатня для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування. При розрахунку суми індексації необхідно обрати прожитковий мінімум для працездатної особи та індексувати не весь дохід, а лише той, що знаходиться в його межах (Мал.1).


Мал. 1

Для внесення прожиткових мінімумів в програмному комплексі ISpro необхідно в Підсистемі «Облік праці та заробітної плати» перейти в «Налаштування» - «Таблиці» - «Прожитковий мінімум». Далі, «Реєстр» - «Створити» – зазначаємо період, з якого відбулися зміни та вносимо сумові показники (Мал. 2).


Мал. 2

Вносимо індекс споживчих цін

Наступним фактором, що відіграє не менш важливу роль є індекс споживчих цін (ІСЦ). Це показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Він обчислюється наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ за даними Державної служби статистики України. Для того, щоб механізм нарахування індексації «увімкнувся», потрібно щоб його приріст складав більше ніж 3% (Мал. 3).


Мал. 3

Для внесення індексів в програмному комплексі ISpro необхідно в Підсистемі «Облік праці та заробітної плати» перейти в «Налаштування» - «Таблиці» - «Індекс споживчих цін». Далі, «Реєстр» - «Створити» – зазначаємо місяць та індекс (Мал. 4).


Мал. 4

Визначаємо базовий місяць

Третім чинником, що впливає на розрахунок індексації є базовий місяць.

Базовий місяць – це місяць, з початку якого розпочинається розрахунок коефіцієнта індексації. Ним можна вважати місяць підвищення посадових окладів, відповідно до Єдиної тарифної сітки або до штатного розпису на підприємстві. ІСЦ за такий місяць буде дорівнювати одиниці. В наступних місяцях отримуємо кумулятивний ІСЦ, шляхом множення індексів.

У січні 2021 року відбулося підвищення розміру прожиткового мінімуму та підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Єдина тарифна сітка у бюджетній сфері, затверджена з 01.01.2021 року,  змінила розміри посадових окладів.

Як наслідок, січень 2021 року є базовим місяцем для визначення відсотку індексації. Це означає, що у червні 2021 року приріст індексації буде складати 3,4%, що зобов'язує провести нарахування індексації доходу.

Сума індексації визначається шляхом множення прожиткового мінімуму та приросту ІСЦ, тобто 2270 * 3,4 = 77,18 (Мал. 5). 


Мал. 5

Працівник має право на отримання повної суми індексації, якщо він відпрацював повністю робочий місяць. Проте, якщо у працівника в цей період відпрацьований робочий час неповністю, у зв’язку з відпусткою чи лікарняним, то нарахування проводиться пропорційно відпрацьованого часу.

Також, слід звернути увагу, що дане правило поширюється на всі випадки встановлення неповного робочого часу, в тому числі і випадки, коли підвищення посадового окладу відбулося не з першого числа місяця. 
 

Як це виглядатиме на практиці?

Змоделюємо ситуації з нарахування індексації та проілюструємо їх за допомогою програмного комплексу ISpro.

1. Працівник на підприємстві займає 0,5 штатної одиниці. Враховуючи неповну зайнятість, його посадовий оклад становить 4000 грн (8000 * 0,5 = 4000). Усі інші доплати, надбавки та премії відсутні. Остання зміна посадового окладу відбулася 01.01.2021 року. Яким чином розрахувати суму індексації у червні 2021 року?

Індексація буде обчислюватися виходячи з розміру заробітної плати при повній тривалості робочого часу, але враховуючи межі прожиткового мінімуму. Враховуючи неповну зайнятість  розраховуємо суму індексації пропорційно відпрацьованого часу (Мал. 6).


Мал. 6

2. Працівнику встановлено посадовий оклад 7000 грн. Поряд з цим, він отримує постійну доплату за роботу у вечірній час 10% від посадового окладу. Який розмір індексації слід нарахувати, якщо у період з 17.06.2021 по 21.06.2021 співробітник перебував на лікарняному?

Сума поточної індексації у червні – 77,18 грн. Але співробітник відпрацював місяць не повністю, тому індексацію роботодавець зобов’язаний нарахувати пропорційно відпрацьованому часу (Мал. 7).


Мал. 7

Якщо у Вас залишилися питання по нарахуванню індексації доходу за допомогою програмного комплексу ISpro, сертифіковані спеціалісти на лінії консультація завжди до Ваших послуг.

+38 (095) 0364004;

+38 (098) 0364004;

+38 (073) 0364004.

 

Автор: Марюхніч Маргарита, кваліфікований спеціаліст по системі ISpro групи компаній Інтелектуальний сервіс 

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!

Читайте також:

Написати нам

Напишіть
нам в чат

telegramSupportFacebooktelegramSupportFacebook