Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Вийшло нове оновлення "M.E.Doc", версія 11.00.023!

Вийшло нове оновлення 02-01-2019

Шановні колеги!
Завантажити оновлення 11.00.023 можна за посиланням:

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 11.00.023

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.023

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ: 

Оновлено Довідник сільськогосподарських сортів.

ФОРМИ:

 • Державна фіскальна служба

Нові форми: подання - за потреби:

J1300105 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних; 

J1400105 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних; 

F1300105 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних;

F1400105 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Реалізовано можливість експорту форм у форматі Еxcel.

Зміни: Оновлено контролі-попередження для форм:

J1201010 Податкова накладна; 

J1201210 Додаток №2 до податкової накладної; 

F1201010 Податкова накладна; 

F1201210 Додаток №2 до податкової накладної.

 • Облікові документи

Зміни: S1499302 Квитанція-повідомлення

 • Державна казначейська служба

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. № 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FRD23020 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FRM24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24Z34 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25S20 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26020 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями FRD27020 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD28020 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FRD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD24Z34 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

F2KD39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV39 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM39 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD39 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM39 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD39 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM39 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD39 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM39 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD39 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD139 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM139 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) F7KD1S39 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z39 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS39 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S39 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z39 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB39 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS39 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ39 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09020 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11020 Дода реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15020 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17020 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18020 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19020 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD21020 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRM20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FV4_3D39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV4_3M39 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MS39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D039 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR2M039 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR41M39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR42M39 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR43M39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MS39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_339 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S39 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z39 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4339 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S39 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z39 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D039 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV2M039 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_339 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S39 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z39 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVM4139 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4239 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4139 Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4239 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4339 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S39 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z39 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. № 940, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FINR0005 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005 Форма №1-дс Баланс

FING0005 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності Зміни

Зміни:

1. Внесено зміни у форми:

FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FREM4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FDOV2007 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4107 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4207 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4307 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4317 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) FDOV4407 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S7 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z7 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S7 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z7 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDOV207 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV417 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV427 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4312 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4313 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S13 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z13 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S12 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z12 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2018 №886 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57» виконано зміни у формах:

FK0SHT15 Кошторис

FK0SHT16 Зведений кошторис

FK0SHM13 Кошторис (Місцевий бюджет)

N0101014 Зведення показників спеціального фонду кошторису.

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

 • Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки, загальні та до полів форм: J1201010 Податкова накладна F1201010 Податкова накладна.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ:

 • Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств. 

Зміни

1. Реалізовано автоматичне заповнення граф: Код за ЄДРПОУ, Найменування підприємства, Вид діяльності даними з Картки підприємства у формі:

S3000109 Фінансовий план

2. Реалізовано автоматичне заповнення форми з типом Прогнозний, створеної в періоді Рік:

MFD00001 Додаток 1 до Методики перенесення даних виконується з графи 5 основної таблиці форми S3000109 Фінансовий план.

 • Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Скасовано автоматичне заповнення рядка 3020. Додано контроль на заповнення рядків 3020 та 3030:

UOP00109 Фінансовий план.

 • КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації Зміни

Додано контролі у формах пакетів:

KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок.

 • НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми: 

1. Початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

U41VAL39 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD39 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL39 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U44UKD39 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDZ39 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U2UKD39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U7UKDS39 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U43UKD39 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U41UKD39 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

2. Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - щомісячно, І - ІІІ квартал:

N2000214 Додаток Б форма 4 - наука.

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. № 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, додано нові форми:

 • Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

P2KD39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD39 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD39 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD39 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD39 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD139 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) P7KDS39 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S39 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z39 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PRD09020 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12020 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

PRD13020 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

PRD14020 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

PRD15020 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

PRD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD17020 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD18020 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PRD19020 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD21020 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23020 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PRD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25S20 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD26020 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD27020 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0005 Форма №1-дс Баланс

PINR0005 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати PING0005 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0005 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PINP0005 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

 • Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

F2KDMN39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP39 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL39 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL39 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM39 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD24MZ1 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.

 • Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо) Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

K2KD39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD39 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD39 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD39 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD39 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD139 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S39 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z39 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS39 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ39 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09020 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11020 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12020 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

KRD13020 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на …

KRD14020 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KRD15020 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KRD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD17020 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD18020 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KRD19020 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD21020 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD23020 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KRD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD25S20 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD26020 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD27020 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Зміни: 

MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники.

 • ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці) Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FSDKRR02 Довідка про курсову різницю

FSRD1020 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1120 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1220 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

FSRD1320 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

FSRD1420 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FSRD1520 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FSRD1620 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1720 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1820 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSRD1920 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD2020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2120 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSRD2320 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD25S20 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSRD2620 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2720 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2820 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FSUFR005 Управлінська форма 3

FS2KD39 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD39


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті