Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Календар бухгалтера на лютий 2019 р.

Календар бухгалтера на лютий 2019 р. 12-02-2019

Шановні колеги!
Щоб нагадати Вам граничні терміни подання звітності та сплати податків в цьому місяці, а також законодавчі норми до них, наведемо оновлений календар бухгалтера на лютий 2019 року (Таблиця 1):

Дата Податок, збір, платіж, форма звітності Хто подає Куда подавати Законодавчі та нормативні акти
не пізніше 1 лютого наступного за звітним року

Звіт про використання води (форма № 2ТП-водгосп (річна))

водокористувачі, діяльність яких пов'язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин

- комерційні підприємства;

- сільськогосподарські підприємства;

- бюджетні установи

оригінал - організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування П. 1.9 Порядку, затвердженого наказом Мінекології від 16.03.15 р. № 78
у строки, визначені податковим законодавством для подання податкових декларацій з рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал

платники рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями із зазначеної плати

-комерційні підприємства;

-сільськогосподарські підприємства;

-бюджетні установи

копію з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла оригінал звіту, датою) - до територіального органу ДФС за місцем податкової реєстрації
не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб за переліком, визначеним органами держстату

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 10.06.16 р. № 90
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду

Звіт про суми податкових пільг

суб'єкти господарювання, які не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг;

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до податкового органу за місцем реєстрації П. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233; лист ДПС у м. Києві від 28.01.13 р. № 833/10/06-406
 
щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

суб'єкти підприємницької діяльності

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
НБУ та державні податкові інспекції за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності П. 3 наказу Мінфіну від 25.12.95 р. № 207; лист ДПС від 12.03.12 р. № 6994/7/22-3317
щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності

спільні підприємства з іноземними інвестиціями

 •  комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємств
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу Податкова декларація з податку на додану вартість

особи, які зареєстровані платником податку на додану вартість згідно з вимогами розд. V ПК

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку Пп. 49.18.2 та п. 202.2 ПК
разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість

платники податку, які сплачують єдиний податок

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку Пп. 49.18.1 та п. 202.2 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

юридичні та само зайняті фізособи;

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності фізособи - платники податку (фізособа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізособа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.5 та п. 177.11 ПК
не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду фізичні особи - підприємці

платники податку

 • резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання
 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року Податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи

юрособи, які обрали 3-ю групу єдиного податку

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Податкова декларація платника єдиного податку

 • фізичної особи
 • підприємця

ФОП, які обрали 3-ю групу єдиного податку

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та п. 296.3 ПК
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Податкова декларація платника єдиного податку

 • фізичної особи
 • підприємця

ФОП, віднесені до 1-ї та 2-ї групп 

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.3 та п. 296.2 ПК
до 20 лютого поточного року Податкова декларацяї платника єдиного податку четвертої групи та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва для набуття і підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи

сільськогосподарські товаровиробники – юрособи

 • сільськогосподарські підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 298.8.1 ПК; наказ Мінфіну від 19.06.15 р. № 578
вперше подають протягом 20 календарних днів з дня подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування

ФОП, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи

 • сільськогосподарські підприємства
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу Податкова декларація екологічного податку

суб'єкти господарювання, юрособи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та п. 250.2 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації)

лісокористувачі - юрособи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юрособи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізособи (крім фізосіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також ФОП, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 ПК
Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) Пп. 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

юрособи, їх філії (відділення, представництва), ФОП, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та п. 268 1.5 ПК
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) Податкова декларація туристичного збору

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 та п. 268.7 ПК
до 10 лютого року, що настає за звітним періодом Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5)

ФОП, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів П. 2 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435
до 1 травня року, що настає за звітним періодом

особи, які провадять незалежну професійну діяльність

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
відповідним органами доходів і зборів за місцем реєстрації
не пізніше 20 лютого поточного року Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

юрособи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 266.7.5 ПК
не пізніше 20 лютого поточного року Податкова декларація з транспортного податку

юрособи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 ПК є об'єктами оподаткування.

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 267.6.4 ПК
не пізніше 20 лютого поточного року Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби П. 286.2 ПК
не пізніше 28 лютого наступного за звітним року

Фінансова звітність:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3) або Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);

– Звіт про власний капітал (форма № 4);

– Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5*);

– Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6**)

великі та середні підприємства

 • платники податку на прибуток
 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
до органів статистики П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419
разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня до органу Державної фіскальної служби П. 46.2 ПК

* Цю форму звітності не подають банки, бюджетні організації, представництва іноземних СГ, підприємства, що звітують за МСФЗ (п. 7 наказу Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.

** Ця форма звітності подається (п. 2 П(С)БО 29): – підприємствами, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг); – у разі, коли до початку звітного року відносно продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства прийнято рішення про державне регулювання цін.

не пізніше 28 лютого наступного за звітним року Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток; юрособи-єдинники, суб'єкти малого і мікропідприєм­ництва

 • - комерційні підприємства;
 • - сільськогосподарські підприємства
до органів статистики П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419
разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
до органу Державної фіскальної служби П. 46.2 ПК
не пізніше 28 лютого наступного за звітним року Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток;

 • юрособи-єдинники, суб'єкти малого і мікропідприєм­ництва
 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємств
до органів статистики П. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419
разом з декларацією з податку на прибуток, не пізніше 1 березня

суб'єкти мікропідприємництва – платники податку на прибуток

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
до органу Державної фіскальної служби П. 46.2 ПК
не пізніше 28 лютого Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))
 

юрособи (підприємства)

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату наказом Держстату від 26.07.18 р. № 160
не пізніше 28 лютого Структурне обстеження підприємства (форма № 1-підприємництво (річна))

юрособи (підприємства)

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
не пізніше 28 лютого Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна))

юрособи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

 • комерційні підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 21.11.14 р. № 356
не пізніше 9 лютого Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б) (піврічна, річна)

юрособи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 148
не пізніше 28 лютого Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (форма № 2-Б)

юрособи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

 • комерційні підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 17.07.17 р. № 171
не пізніше 28 лютого Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які використовують та/або мають у запасах паливо

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162
не пізніше 28 лютого Звіт про постачання та використання енергії (форма № 11-мтп (річна)) юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які відпускають та/або використовують тепло- та електроенергію територіальному органу Держстату
не пізніше 28 лютого Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (форма № 7-тнв (річна))

юрособи - комерційні підприємства;

 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 18.08.14 р. № 242
 
не пізніше 28 лютого Звіт про утворення та поводження з відходами (форма № 1-відходи (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 19.08.14 р. № 243
не пізніше 28 лютого Ведення мисливського господарства (форма № 2-тп (мисливство) (річна))

юросіб, яким надано у користування мисливські угіддя 

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 30.08.17 р. № 239
не пізніше 28 лютого Лісогосподарська діяльність (форма № 3-лг (річна))

юрособи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 118
не пізніше 28 лютого Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 02.08.16 р. № 137
не пізніше 28 лютого Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма № 2-інвестиції (річна))

юрособи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 21.07.17 р. № 195
не пізніше 28 лютого після звітного року Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форма № 11-ОЗ (річна))

юрособи - підприємства - зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 24.10.13 р. № 321
не пізніше 28 лютого Звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості.

 • комерційні підприємства
територіальному органу Держстату Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 131
не пізніше 28 лютого Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 50-сг (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату наказ Держстату від 06.06.17 р. № 127
не пізніше 28 лютого Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) (форма № 2-ферм (річна))

юрособи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату наказ Держстату від 21.07.17 р. № 193
не пізніше 28 лютого Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма № 10-мех (річна))

юрособи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату наказ Держстату від 02.07.14 р. № 206
не пізніше 28 лютого Звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна))

юрособи, відокремлені підрозділи юросіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

 • сільськогосподарські підприємства
територіальному органу Держстату наказ Держстату від 02.08.16 р. № 137
не пізніше 1 березня після звітного періоду Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ (річна))

підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізособи, які використовують найману працю

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх реєстрації П. 2.1 Інструкції, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.07 р. № 42
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року 1 березня 2019 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

платники податку на прибуток

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.3, 49.18.6 та п. 57.1 ПК
 
протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності

державні унітарні підприємства та їх об'єднання (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія")

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.2 ПК; п. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.3 ПК
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні

 • комерційні підприємства
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.3 ПК
протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за минулий рік

неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 ПК

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства;
 • бюджетні установи
до органу Державної фіскальної служби Пп. 49.18.3 ПК
не пізніше 28 лютого Звіт про управління

підприємствами, які належать до великих та середніх підприємств за показниками 2017 року

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
в той же орган, до якого подається фінзвітність. Таким органом може бути, наприклад, національний регулятор ринку, вищі органи і т. п. Ч. 7 ст. 11 Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV (далее - Закон № 966), информационное сообщение Минфина от 12.11.18 г.
не пізніше 28 лютого Звіт про платежі на користь держави

підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини і становлять суспільний інтерес - Кабміном

 • комерційні підприємства;
 • сільськогосподарські підприємства
в органи державної влади ч. 2 ст. 2, п. 4 ст. 11 Закона № 996, п. 1 ч. 1 ст. 5,  п. 5 разд. IV Закона от 18.09.18 г. № 2545-VIII
не пізніше 1 вересня року, наступного після звітного періоду

підприємствами, що здійснюють діяльність у видобувних галузях

 • комерційні підприємства

*** Якщо Вам потрібно дізнатися як відображаються всі звіти на конкретну дату із зазначенням форм та порядку заповнення в ПО "M.E.Doc" і веб-сервісі СОТА, заходьте в Ваш Персональний кабінет (ПКП) на нашому сайті.

Бажаємо Вам вчасно здати всі звіти!
Слідкуйте за Новинами і оновленнями у Блозі бухгалтера.

Підготовлено за матеріалами джерела - сайт Uteka.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті