Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Календар бухгалтера на березень 2019 р.

Календар бухгалтера на березень 2019 р. 04-03-2019

Шановні колеги!
Щоб нагадати Вам граничні терміни подання звітності та сплати податків в цьому місяці, а також законодавчі норми до них, наведемо оновлений календар бухгалтера на березень 2019 року (Таблиця 1).

Розглянемо календар звітів бухгалтера, використовуючи такі скорочення:

СЗ - статистична звітність;
ПЗ - податкова звітність;
ІЗ - інша звітність.

Дата Податок, збір, платіж, форма звітності Законодавчі та нормативні акти
01.03.19 р., п’ятниця Останній день подання
 • Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2018 рік
   
Пп. 49.18.3, п. 57.1 Податкового кодексу (далі – ПК) (ПЗ)
 • Фінансова звітність за 2018 рік до органів ДФС платниками податку на прибуток разом із Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2018 рік
П. 46.2 ПК (ПЗ)
 
 • Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за 2018 рік
Пп. 49.18.3 ПК (ПЗ)
 • Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2018 рік
 • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, державними унітарними підприємствами за 2018 рік
П. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.02.11 р. № 138 (далі – Порядок № 138) (ПЗ)
 • Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця платниками, віднесеними до першої та другої груп, за 2018 рік
Пп. 49.18.3, п. 296.2 ПК (ПЗ)
 • Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік
П. 46.2 ПК; наказ Мінфіну від 17.06.16 р. № 553 (ПЗ)
Останній день сплати
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року
Пп. 168.1.5 ПК
 • Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року
Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
 • ПДВ за січень 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
 • Акцизний податок за січень 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
 • Плата за землю за січень 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
 • Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за січень 2019 року
П. 57.1, 257.5 ПК; лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17
 • Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за січень 2019 року
 • Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень 2019 року
04.03.19 р., понеділок Останній день подання
 • Декларація про обсяги зберігання зерна станом на 01.03.19 р.
П. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.12.02 р. № 1877 (ІЗ)
 • Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 153 (СЗ)
 • Звіт про використання та запаси палива (форма № 4-мтп (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 31.08.16 р. № 162 (СЗ)
 • Державне статистичне спостереження «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 154 (СЗ)
 • Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 149 (СЗ)
 • Звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за видами (форма № 1-П (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 126 (СЗ)
 • Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 127 (СЗ)
05.03.19 р., вівторок
 
Останній день подання
 • Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 24.05.17 р. № 119 (СЗ)
 • Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення і зберігання (форма № 1-зерно (місячна)) станом на 01.03.19 р.
Наказ Держстату від 06.07.18 р. № 125 (СЗ)
07.03.19 р., четвер Останній день подання
 • Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 10.06.16 р. № 90 (СЗ)
 • Звіт про виконання будівельних робіт (форма № 1-кб (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 26.07.16 р. № 129 (СЗ)
 • Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)) за лютий 2019 року
П. 3 наказу Мінфіну від 11.02.16 р. № 49; лист ДФС від 29.04.16 р. № 15535/7/99-99-12-01-01-17 (ПЗ)
 • Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)) за лютий 2019 року
 • Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за лютий 2019 року
 • Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за лютий 2019 року
 • Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)) за лютий 2019 року
 • Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)) за лютий 2019 року
 • Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)) за лютий 2019 року
 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.03.19 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))
П. 4 розд. II Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ)
Останній день сплати
 • Податок на прибуток підприємства за 2018 рік
П. 57.1 ПК
 • Частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік
П. 2 Порядку № 138
11.03.19 р., понеділок Останній день подання
 • Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (форма № 5-ЗЕЗ (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 21.07.17 р. № 190 (СЗ)
 • Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (поставки) (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 16.07.15 р. № 168 (СЗ)
 • Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ЕІО (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 09.07.18 р. № 140 (далі – Наказ № 140) (СЗ)
12.03.19 р., вівторок Останній день подання
 • Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості (форма № 1-ПЕ (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 15.07.16 р. № 113 (СЗ)
15.03.19 р., п’ятниця Останній день подання
 • Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку та Довідка про використані розрахункові книжки за лютий 2019 року
П. 7 ст. 3 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР; наказ Мінфіну від 21.01.16 р. № 13 (ПЗ)
 • Державне статистичне спостереження «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії» (форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 20.07.17 р. № 181 (СЗ)
 • Заява про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності з ІІ кварталу 2019 року та розрахунок доходу за попередній календарний рік
Пп. 298.1.4 ПК; наказ Мінфіну від 20.12.11 р. № 1675, (далі - Наказ № 1675) (ПЗ)
20.03.19 р., середа Останній день сплати
 • Авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за березень 2019 року
П. 295.1 П
 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2019 року
Абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464); пп. 6 п. 3, п. 11 розд. IV Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449 (далі – Інструкція № 449)
Останній день подання
 • Податкова декларація з ПДВ за лютий 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 49.20, 203.1 ПК; наказ Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 (ПЗ)
 • Декларація з акцизного податку за лютий 2019 року
П. 49.20, 223.2 ПК (ПЗ)
 • Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) платниками, які звітують помісячно, за лютий 2019 року
П. 49.20, 286.3 ПК; наказ Мінфіну від 16.06.15 р. № 560 (ПЗ)
 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2019 року
П. 14 розд. II, п. 1 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (ПЗ)
 
 • Податкова декларація з рентної плати за лютий 2019 року, у разі наявності об’єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов’язань за: користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 2); користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4); транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10); транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11)
П. 49.18.1, п. 49.20, ст. 257 ПК; наказ Мінфіну від 17.08.15 р. № 719 (ПЗ)
21.03.19 р., четвер Останній день подання
 • Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2019 року
Пп. 298.2.1 ПК; Наказ № 1675 (ПЗ)
22.03.19 р., п’ятниця Останній день подання
 • Звіт про ціни виробників промислової продукції (форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за лютий 2019 року
Наказ Держстату від 20.07.17 р. № 182 (СЗ)
25.03.19 р., понеділок Останній день подання
 • Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01.04.19 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції))
П. 4 розд. II Порядку № 359 (ПЗ)
28.03.19 р., четвер Останній день сплати
 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2019 року
Абзац перший п. 8 ст. 9 Закону № 2464; пп. 6 п. 3, п. 11 розд. IV Інструкції № 449
29.03.19 р., п’ятниця Останній день сплати
 • ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року
Пп. 168.1.5 ПК
 • Військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року
Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПК
 • Плата за землю за лютий 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 ПК
 • ПДВ за лютий 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 ПК
 • Акцизний податок за лютий 2019 року
Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
 • Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т. ч. газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за лютий 2019 року
П. 57.1, 257.5 ПК; лист ДФС від 02.02.16 р. № 3276/7/99-99-15-04-02-17
 • Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2019 року
 • Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий 2019 року
Також строки подання
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу

(подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ)

Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 413 (ПЗ)
За наявності попиту на робочу силу (вакансії): не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати відкриття вакансії
 • Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН) (подається територіальному органу Держслужби зайнятості)
Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 316 (ІЗ)
Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників
 • Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН) (подається територіальному органу Держслужби зайнятості)
Наказ Мінсоцполітики від 31.05.13 р. № 317 (ІЗ)
Протягом 10 робочих днів після здійснення реєстрації, створення або зміни стану об’єкта оподаткування
 • Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП) (подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків)
П. 8.4 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588 (ПЗ)
*** Якщо Вам потрібно дізнатися як відображаються всі звіти на конкретну дату із зазначенням форм та порядку заповнення в ПО "M.E.Doc" і веб-сервісі СОТА, заходьте в Ваш Персональний кабінет (ПКП) на нашому сайті.

Таблиця 1 Календар бухгалтера на березень

Бажаємо Вам вчасно здати всі звіти!
Слідкуйте за Новинами і оновленнями у Блозі бухгалтера.

Підготовлено за матеріалами джерела - сайт Uteka.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті