Заповнюємо Додаток 4ДФ об’єднаної звітності на прикладі M.E.Doc

Заповнюємо Додаток 4ДФ об’єднаної звітності на прикладі M.E.Doc 12-04-2021

Ключові слова: реквізити, персоніфіковані дані, графа, розділ
 

В цьому матеріалі розглянемо заповнення додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток 4ДФ).

Наказ Міністерства Фінансів України №773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» встановив форму Податкового розрахунку, який вперше потрібно подати за I кварталу 2021 року.
 

Заповнюємо форму 4ДФ

Спершу переконайтесь, що M.E.Doc оновлений до 11.02.034 версії, щоб нові форми були наявні в програмі.

Податковий розрахунок можна знайти у розділі «Звітність» - «Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ» (Мал. 1).

Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Додаток 4ДФ
Мал. 1

Після того, як перейшли до підрозділу об'єднаної звітності, обираємо звітний період (I квартал 2021 р.). Далі створюємо Додаток 4ДФ (J/F0510406), натискаємо на нього, обираємо номер розрахунку, до якого подаємо 4ДФ, та вказуємо тип розрахунку: звітний, звітний новий чи уточнюючий.   

Крім того, створити 4ДФ можна на основі розрахунку, або ж довідника (Мал. 2, Мал. 3).

https://lh6.googleusercontent.com/xcHKrSgLzVwLVOAkBW8iHcfikWj94veIjcNTXkjdoq1k3nxG9qZswcWNxUstdhRlT8p49_RarDVvA-qWu7tmXPnfOdY57I2w7oMvbWzg_w4dQRctRXlgqmuW1ANurY2vlW9_dx7V

Мал. 2

https://lh6.googleusercontent.com/1iN8p-D7ECxv4hhA7IIFtmmUVFnX-xj2KAuPKjeVIZaXUBNHv7mpKOzS1E-dSvxsCIdtThzuXrcKxVW0PUsk74skaHLmVvmpO4Fliy5MoNVoY3HOHhPebVVTFNl3YXVU-XlTwL8y

Мал. 3

Заповнюємо реквізити 4ДФ

Заповнення додатка 4ДФ визначає п. 4 розд. IV Порядку №773. Потрібно заповнити наступні реквізити (Мал. 4):

1. Тип розрахунку («Звітний», «Звітний новий», «Уточнюючий») (Рядок 1).

2. Рік і порядковий номер кварталу (від 1-4) (Рядок 1).

3. Номер місяця у кварталі (від 1 до 3).

4. Номер Розрахунку, до якого створюється 4ДФ.

5. Номер додатка в Розрахунку

6. Найменування юрособи або П.І.Б. самозайнятої фізособи, яка подаватиме Розрахунок (Рядок 3).

7. Податковий номер юрособи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізособи, яка подаватиме Розрахунок (рядок 031).

Серія та номер паспорта вказуються фізособами, що через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (про що є відмітка у паспорті);

8. Відомості про відокремлений підрозділ юрособи (повне найменування та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу) (рядок 032).

9. Кількість працівників, які працюють за трудовими договорами у звітному періоді (нарахування доходу — ознака 101) (Рядок 4).

10. Кількість працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді (нарахування доходу — ознака 102) (Рядок 5).
 

Персоніфіковані дані

У відповідному розділі (розділ I) вказуємо (Мал. 4):

1. Порядковий номер кожного заповненого рядка (графа 1).

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ж серію та номер паспорта (графа 2).

3. Дохід, що нараховано відповідно до ознаки доходу, наведеній вище (графа 3а).

https://lh5.googleusercontent.com/QMyQAH0bVu6CY9VUGiboJz6px5vQqxXVe34eLn1qaFmpKbaMJ4XKDTAVUGpYB6c0kjFVTHMgGXwuxL2hQP9K8U61dSSumcLOcib0RmHVOTdikrDedtRuYfYR8_nNHyhJ1VwK2h4T

Мал. 4

Якщо дохід було нараховано, то в у графі 3а він має бути обов’язково відображений. Він відображається повністю, без вирахування ПДФО, страхових внесків, суми податкової соціальної пільги та військового збору.

4. Сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (графа 3).

Заробітну плату, яка буде виплачена у відповідний строк в наступному місяці, потрібно відобразити в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. 

Наприклад, у 4ДФ за січень відображаємо заробітну плату, що нарахована у січні, а виплачена у лютому (Мал. 5), за лютий показуємо нараховану у лютому та виплачену в березні (Мал. 6), а за березень — нараховану в березні та виплачена у квітні.

https://lh5.googleusercontent.com/GHTn6aT4FcGrYQSZ5tTRDr01UVsUbHY6v0-2S13Hh4gLIba592djH4QiMUGNOpO1U47Ya6o3txluJhNMhR8JtGGWoM_KfDA6YcQww7wEgOQVa2mFj-f3kv3u1Q8aMKXuBy8tx1Vd

Мал. 5

Об'єднана звітність ПЛФО та ЄСВ. Додаток 4ДФ

Мал. 6

5. Сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку відповідно законодавства за звітний період (графа 4а).

6. Фактична сума сплаченого податку у звітному періоді (графа 4).

7. Сума збору, нарахованого та утриманого з доходу (графа 5а).

8. Фактична сума сплаченого збору (графа 5). Суми вказані в графах 3а, 3, 4а, 4, 5а, 5 вказуються у гривнях з копійками.

9. Ознака доходу, що наведена у Розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» Додатку 2 до Порядку.

Заповнюється стільки рядків, скільки ознак доходів має особа. Про кожну ознаку доходу заповнюється один рядок з обов’язковим заповненням реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта), крім граф 7, 8 та 9 4ДФ.

10. Дата прийняття особи на роботу (графа 7). Заповнюється лише прийнятих на роботу у звітному періоді осіб.

11. Дата звільнення особи з роботи (графа 8). Заповнюється лише на звільнених у звітному періоді та отримували доходи у звітному періоді.

Для інших, незвільнених,  у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюємо. Якщо ж особа приймалась та звільнялась декілька разів у звітному місяці, то потрібно заповнити стільки рядків, скільки разів змінювалась інформація про зміну місця роботи у звітному місяці.

12. Ознака податкової соціальної пільги, що наведена у Розділі 2 «Довідник ознак податкових соціальних пільг» додатку 2 до Порядку (графа 9).

Заповнюється лише для осіб, що мали податкові пільги у звітному періоді. Якщо таких немає — у графі 8 ставимо прочерк. Якщо особа мала звітного періоду декілька ознак, вписуємо проставляється ознака, що була застосована у відповідному місяці.

13. Ставимо ознаку «0», якщо рядок потрібно ввести, або ж ознаку «1», якщо рядок виключаємо (графа 10). Заповнюємо лише для «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків.

Останній рядок Розділу I заповнюємо загальними сумами нарахованого доходу за графами: 3а, 3, 4а, 4,5а та 5.
 

Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею

У рядку 07 у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею» потрібно відображати  наступні відомості:

  • «Оподаткування процентів» – сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету податку ПДФО у гривнях з копійками;
  • «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» – сума нарахованого доходу у вигляді виграшів у лотерею, ПДФО нарахованого та перерахованого у грошовій валюті України. (у гривнях з копійками). 
     

Завершуємо заповнення

У кінці 4ДФ потрібно вказати:

  • кількість рядків Розділу I (підсумковий рядок не враховується);
  • кількість фізичних осіб, за яких подається інформація;
  • кількість сторінок додатка (Мал. 7);
  • дату подання Розрахунку.

https://lh4.googleusercontent.com/EOtSd8I91rcHdboLNXxGr1hoFSfFWrZ-3XXx55SzWWid3lN863gwJN_ymVyajiXJTtLG8JP7jtzyli5fpldBJdG6YJf6HAUg9t9ooSamkSujueomAbYdsNfCdQqGmh2kOTNK88np

Мал. 7

Все, залишається тільки підписати документ на останній сторінці підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності).

 

Отже, 4ДФ заповнюється аналогічно квартальної форми № 1ДФ. Нагадаємо, що об'єднану звітність потрібно подавати щокварталу, протягом 40 днів з моменту закінчення звітного періоду. За рік таку звітність подавати не потрібно.

 

Джерело: medoc.ua

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!


Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах!

Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті