Електронні трудові книжки. Що змінилось з 10 червня для працівників та роботодавців?

Електронні трудові книжки. Що змінилось з 10 червня для працівників та роботодавців?

В березні (10.03) було опубліковано Закон від 05.02.2021 р. № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Повністю набути чинності він має через три місяці після його публікації. 

Далі розглянемо зміни що відбуватимуться у хронологічному порядку.
 

Зміни, що почали діяти з 10 березня

Кабінет Міністрів України мав протягом трьох місяців, зробити наступне:

  • розробити та затвердження необхідних правових актів;
  • забезпечити відповідність нормативно-правових актів зазначеному Закону;
  • сприяти приведенню нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність зі згаданим Законом.
     

Зміни, що почали діяти з 10 червня
 

Прийняття нового працівника

Особа, яку приймають на роботу має роботодавцю надати трудову книжку. Така вимога вказана в ст. 24 КЗпП. Цікаво те, що можливість того, що у майбутнього робітника немає «трудової» взагалі не передбачається нормами законодавства. Також врегульовано питання щодо працевлаштування за сумісництвом, хоча, як вам відомо, у таких випадках «трудову» потрібно зберігати за основним місцем роботи.

Тепер же, згідно з оновленою ст. 24 КЗпП, трудову книжку потрібно надавати роботодавцю за умови її наявності в особи, що працевлаштовується. У такої особи також буде право вибору, надати паперову трудову книжку, або ж відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Тобто те, що ми і називаємо «електронна трудова книжка». 

У випадках коли новий працівник не буде подавати трудову книжку роботодавцю через її відсутність (і паперової, і електронної), тобто – це перше місце роботи, така особа може подати вимогу про оформлення трудової книжки.

А зараз роботодавець зобов'язаний заводити «трудову», в таких випадках, протягом 5-ти днів з моменту прийняття особи на роботу. При цьому новий працівник не повинен нічого додатково подавати, згідно п .1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Що ми бачимо в новій редакції ст. 48 КЗпП? Роботодавець має оформити трудову книжку протягом п’яти днів з дня прийому на роботу працівника, на його вимогу.

Тобто, тепер стає зрозуміло, що під трудовою книжкою в новій редакції КЗпП розуміється «паперова» трудова книжка!
 

Звільнення працівника

Раніше, у день, коли працівник звільняється, роботодавець мав йому надати належним чином оформлену трудову книжку, відповідно до ст. 47 КЗпП. Знову ж дана нома мая ряд прогалин, зокрема, не врегульовано звільнення сумісників.

Нова редакція тепер не передбачатиме видачу особі, що звільняється «паперову» трудову книжку. Але на вимогу такої особи, роботодавець має внести відповідні записи до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Тепер роботодавець не буде зберігати трудові книжки. Прийнята особа повинен буде надати роботодавцю трудову книжку, але виключно отримання інформації, після чого вона буде повертатись особі. 
 

Облік трудової діяльності 

Тепер усі необхідні записи будуть вестись в електронному вигляді, в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,  відповідно до Закону про ЄСВ (ст. 48 КЗпП). Заводити «паперові» трудові книжки та вносити в них записи будуть виключно на вимогу працівників.

За допомогою таблиці 5 старої звітності з ЄСВ, додатку 5 зведеної звітності всі подані кадрові дані про прийняття, звільнення працівників, переведення на інші посади, про декретні відпустки протягом декількох років потрапляють до Реєстру застрахованих осіб. Дані з зазначеного Реєстру стануть заміною «паперовій» трудовій книжці, яка в свою чергу перетвориться на дублікат інформації.

Але важливо розуміти, що наразі інформація в Реєстрі міститься тільки з початку 2000-х років. Тобто особи, що мали трудовий стаж до переходу на обов’язкове соціальне страхування, повинні підтвердити його документально, зокрема, записами з «паперової» трудової книжки. А це означає, що чимала кількість працівників будуть продовжувати зберігати «паперові» трудові та вимагати вносити до них дані про трудову діяльність для призначення пенсії за віком.

Нова редакція ст. 48 КЗпП передбачає обов'язок роботодавця вносити в трудову книжку записи щодо прийняття на роботу, переведення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Тому нікуди не зникне Інструкція про порядок ведення трудових книжок. 
 

Як бути з трудовими, що зараз зберігаються у роботодавців?

Тут потрібно звернутись до розділу ІІ Закону №1217.

Протягом перехідного періоду (5-ти років з 10.06.2021 р.) ПФУ буде поступово додавати відсутні відомості про трудову діяльність до Реєстру застрахованих осіб. Це буде відбуватись за допомогою даних, що подає страхувальник чи застрахована особа у порядку та термін, що встановив ПФУ.

Пенсійний Фонд, Міністерство економіки та Міністерство соціальної політики повинні визначити порядок внесення до Реєстру застрахованих осіб даних щодо трудової діяльності працівників, що відсутні у реєстрі. 

Скоріш за все такі відомості будуть переноситись з трудових книжок і надавати такі дані будуть ПФУ, роботодавці, або фізособи, за умови що вона на цей момент не працює та має в себе трудову книжку. І після перенесення таких даних, роботодавці мають повертати книжки працівникам особисто під підпис.

Видана трудова книжка працівнику, що був прийнятий до 10.06.2021 р. та звільняється до включення даних з неї до Реєстру застрахованих осіб, має бути оформлена належним чином.
 

Як передати відомості з трудових книжок до ПФУ?

Подати їх може працівник або ж роботодавець, якщо паперова трудова книжка зберігається у нього.

У випадку, коли дані подає працівник, він може подати трудову книжку в оригіналі в орган Пенсійного фонду, або ж може надіслати електронну копію трудової книжки, підтверджену електронним підписом на порталі Пенсійного фонду.

Якщо інформацію подає роботодавець, надати дані він може лише через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду. Надіслати потрібно відскановані або оцифровані копії трудових книжок працівників.
 

Важливо!

У випадку, коли роботодавець подає відомості про трудову діяльність, мається на увазі, що працівник делегує роботодавцю повноваження з приводу оцифрування документів про трудову діяльність. 

Тобто така особа-працівник має надати згоду на обробку персональних даних, укладену у довільній формі. А відскановану копію згоди потрібно подати разом з відомостями, що буде подавати роботодавець до Пенсійного фонду.

 

Джерело: Дебет-Кредит

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!

Читайте також: