Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Аналітичний огляд індивідуальних податкових консультацій

Аналітичний огляд індивідуальних податкових консультацій 13-03-2019

ПДВ

 • Повернення авансу правонаступнику замовника робіт

Податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реє­струватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних (податкових) періодах.

Отже, оскільки повернення авансового платежу здійснюється не тій особі, від якої були отримані грошові кошти, підстави для складання розрахунку коригування з метою зменшення податкових зобов’язань відсутні.

Крім того, оскільки в результаті повернення авансового платежу правонаступнику контрагента не передбачається здійснення операції з постачання ним товарів/послуг, підстави для складання податкової накладної таким правонаступником на дату отримання зазначених грошових коштів також відсутні.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 610/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

 • Компенсація орендарем земельного податку та податку на нерухомість

У випадку якщо орендодавцем (крім бюджетної установи) отримуються кошти від орендаря як відшкодування (компенсація) земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, такі кошти є складовою частиною орендної плати та включаються орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, у тому числі за умови, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендарем компенсації таких витрат.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 615/ІПК/28-10-27-01-11/

 • Відшкодування за товар, втрачений при перевезенні

Кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ.

При цьому на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

/ІПК від 19.01.2019 р. № 611/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

 • Авансові платежі при розрахунку сум бюджетного відшкодування

Суми ПДВ, які сплачені авансом у попередніх та звітному (податковому) періодах постачальникам товарів/послуг, беруть участь у розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Аналогічну позицію викладено у листі Мінфіну від 21.07.2017 р. № 11310-09-10/19633.

/ІПК від 18.02.2019 р.  № 592/6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

 • Використання поліпшень орендованого приміщення за новим договором

З приводу необхідності визначення податкових зобов’язань з ПДВ при поверненні об’єкта оренди після закінчення дії договору оренди за умови, що орендарем було здійснено поліпшення цього об’єкта, ДФС України зазначила, що у разі коли після закінчення дії договору оренди поліпшення, які здійснені орендарем, орендодавцю не передаються, а продовжують використовуватися орендарем у рамках нового договору оренди, то у такому випадку не виникає підстав для нарахування орендарем податкових зобов’язань з ПДВ.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 605/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 

 • Компенсація втрат від курсових різниць

ДФС України стверджує, що до бази оподаткування операцій з постачання товарів/послуг включаються будь-які суми коштів, які сплачуються покупцем постачальнику товару у зв’язку з компенсацією його вартості, включаючи і суми компенсації втрат від курсових різниць, пов’язаних з постачанням такого товару.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 684/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • У податковій накладній в ІПН покупця не зазначено нулів, з яких він починається

Якщо податкова накладна складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, то ІПН такого платника є актуальним. Наявність або відсутність у податковій накладній нулів, з яких починається ІПН платника податку, не заважає ідентифікувати здійснену операцію.

При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту

/ІПК від 22.02.2019 р. № 701/6/99/99-15-03-02-15/ІПК/

 • Порушення граничних строків реєстрації ПН, які не надаються отримувачу

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН або відсутність реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН не застосовуються виключно у випадку з податковими накладними, що не видаються отримувачу (покупцю) та були складені на постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування та оподатковуються за нульовою ставкою.

/ІПК від 21.02.2019 р. № 662/6/99-95-42-03-15/ІПК/

 • Заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у ПН

Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в ме­жах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на усій території України (п. 2 ст. 11 Закону від 02.12.97 р. № 671/97-ВР) і є достатньою підставою для зазначення коду УКТ ЗЕД при складанні податкових накладних. Підприємство не має права самостійно змінювати коди УКТ ЗЕД, встановлені торгово-промисловими палатами, та зобов’язане зазначати при складанні податкових накладних код УКТ ЗЕД, визначений торгово-промисловою палатою.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • Несвоєчасна реєстрація ПН, повторно надісланих через технічні проблеми

ДФС України нагадала, що п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ визначено, що порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН  тягне за собою накладання на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 10 % суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів.

При цьому ст. 1201 ПКУ не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних в ЄРПН, крім випадків зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 ПКУ, та випадків, визначених пп. 42 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 678/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

 • Реєстрація РК до «спецрежимних» ПН

ДФС України вкотре нагадала, що розрахунки коригування, складені як до 01.01.2017 р., так і після цієї дати, до податкових накладних, складених платниками — сільськогосподарськими підприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ відповідно до ст. 209 ПКУ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених п. 209.7 ст. 209 ПКУ, реєструються в ЄРПН не пізніше 15.01.2017 р.

Реєстрація таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням вказаного терміну.

Починаючи з 16.01.2017 р. у контролюючих органів відсутні підстави для реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування за операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, що визначався ст. 209 ПКУ.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 612/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 • Створення забезпечення (резерву) на оплату відпусток

Якщо забезпечення (резерв) створюється для відшкодування майбутніх витрат, пов’язаних з оплатою відпусток, то фінансовий результат до оподаткування, сформований у бухобліку, не коригується на суму витрат на створення такого забезпечення (резерву) та на суму витрат, які відшкодовані за рахунок цього резерву (забезпечення).

/ІПК від 25.02.2019 р. № 717/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 • Від’ємне значення приєднаного платника: чи впливає на фінрезультат правонаступника

ДФС України зазначено, що враховуючи те, що ПКУ не передбачено різниць, що надають право платнику при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток від’ємного значення об’єкта оподаткування приєднаного платника податку, фінрезультат до оподаткування платника податку — правонаступника не зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 596/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 • Виплати нерезиденту за рекламні послуги

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюд­ження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний рахунок. Звільнення (зменшення) суми такого податку чинним законодавством не передбачено.

/ІПК від 20.02.2019 р. № 642/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 • Валютні дивіденди іноземному інвестору

Оскільки податок з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, сплачується до бюджету під час виплати таких доходів на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України), то сума доходів, з якої утримується та сплачується податок, визначається виходячи з офіційного курсу Нацбанку на дату виплати таких доходів нерезиденту.

/ІПК від 15.02.2019 р. № 556/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

 

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

 • Дивіденди: ставки податку

Дивіденди, нараховані фізичній особі — нерезиденту суб’єктом господарювання, платником єдиного податку, оподатковуються ПДФО (9 %) та військовим збором (1,5 %). Водночас дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, для цілей оподаткування, прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (18 %).

Крім того, дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб’єктом господарювання, платником податку на прибуток підприємств оподатковується ПДФО (5 %) та військовим збором (1,5 %).

/ІПК від 18.02.2019 р. № 582/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 
та ІПК від 22.02.2019 р. № 689/Ш/99-99-13-02-03-14/ІПК/

 • Кошти, отримані під звіт

ДФС України дотримується думки, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Також вказаний дохід не є об’єктом оподаткування військовим збором.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 579/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 • Донарахування своєчасно не нарахованого ЄСВ: відповідальність

ДФС України пояснила, що за донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ накладається штраф у розмірі 10 % зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 % суми донарахованого ЄСВ. Тобто вищезазначена відповідальність застосовується виключно контролюючим органом під час проведення перевірки правильності нарахування та сплати ЄСВ.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 583/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 • Звітність — окремо за кожним видом діяльності

ДФС України наголошує, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою — підприємцем, зобов’язана сплачувати та подавати звітність з ЄСВ окремо за кожним видом діяльності.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 590/Г/99-99-13-02-03-14/ІПК/

 • Підприємець — отримувач пенсії з іншої країни: чи сплачувати ЄСВ

ДФС України роз’яснила, що фізичні особи — підприємці звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком та отримують пенсію або соціальну допомогу. Водночас фізичні особи — підприємці, які отримують пенсію згідно із законодавством іншої країни, нараховують і сплачують ЄСВ на загальних підставах.

/ІПК від 20.02.2019 р. № 629/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК/

 • Утримання ПДФО в разі нарахування процентів за депозитом

ДФС України вважає, що податковий агент повинен утримувати ПДФО та військовий збір під час нарахування процентів на суми банківських вкладних (депозитних) рахунків.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 665/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 • Сплата ПДФО за неосновним місцем обліку

Якщо платник податку має власні та/або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах (районах), в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то він зобов’язаний стати на облік як платник окремих видів податків та перераховувати ПДФО із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких структурних підрозділів (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

/ІПК від 22.02.2019 р. № 666/5/99-99-13-02-03-15/ІПК/

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 • Постачання електроенергії споживачам

Платниками акцизного податку можуть бути тільки оптовий постачальник електроенергії та виробники електроенергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії та продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

Операції з купівлі електроенергії на оптовому ринку у оптового постачальника електроенергії для власних потреб не є об’єктом оподаткування акцизним податком. За операціями з постачання електроенергії споживачам товариство не є платником акцизного податку.

/ІПК від 21.02.2019 р. № 648/6/99-99-15-03-03-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Дохід отримано через платіжні системи

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Тому ГУ ДФС у Запорізькій області зроблено висновок, що у разі здійснення розрахунків за товари (роботи, послуги) за допомогою платіжних терміналів, доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи є сума, що фактично надійшла на його рахунок.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 489/ІПК/08-01-12-04-11/

 • Користування коштами з підприємницького рахунку

ДФС нагадала, що фізична особа — підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 493/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

 • Врахування позитивних курсових різниць

ГУ ДФС у м. Києві пояснило, що позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходу юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи.

/ІПК від 14.02.2019 р. № 502/ІПК/26-15-12-04-18/

 • Безготівкові розрахунки

ДФС України вкотре нагадала, що при здійсненні розрахунків за товари (послуги) фізичними особами — підприємцями платниками єдиного податку III групи виключно по безготівковому розрахунку через банківські установи, РРО не застосовується.

/ІПК від 14.02.2019 р. № 537/6/99-99-13-01-03-15/ІПК/

 • «Незалежник» та ФОП одночасно: як сплачувати ЄСВ

ДФС України роз’яснила, що особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою — підприємцем, зобов’язана сплачувати та подавати звітність з єдиного внеску окремо за кожним видом діяльності.

/ІПК від 14.02.2019 р. № 543/6/99-99-13-01-02-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

 • Перехід права власності

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. А що стосується використання земельних ділянок без належного оформлення прав, то ДФС України вкотре нагадала, що це є порушенням норм земельного законодавства.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 490/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

 • Умови звільнення від сплати при наданні в оренду

ГУ ДФС у Харківській області вважає, що якщо надання в оренду нерухомого майна є основним або одним із видів діяльності юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, яка є власником будівель, споруд (їх частин), розташованих на земельній ділянці, то такий платник звільняється від сплати земельного податку за земельну ділянку під таким майном за умови, що надання в оренду нерухомого майна здійснюється на підставі укладеного цивільно-правового договору.

/ІПК від 18.02.2019 р. № 591/ІПК/20-40-12-03-20/

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ

 • Незавершене будівництво

Спеціальний порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва встановлений ст. 271 Закону від 01.07.2004 р. № 1952-ІV. Об’єктами оподаткування податком на нерухомість вважаються об’єкти нерухомості, що перебувають у власності — об’єкти нерухомого майна, що внесені до Державного реєстру прав.

Таким чином, ГУ ДФС у Запорізькій області дійшла висновку, що об’єкти, реєстрація яких у Державному реєстрі прав здійснена в порядку ст. 271 Закону № 1952, не відповідають ознаці об’єкта оподаткування податком на нерухомість.

/ІПК від 12.02.2019 р. № 500/ІПК/08-01-12-03-16/

 • Надання нерухомості в оренду не звільняє від оподаткування

ДФС України пояснила, що передання об’єктів нерухомості у тимчасове користування не є підставою для припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухомість за об’єкти нерухомості їх власниками.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 506/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РЕНТНА ПЛАТА

 • Первинний та вторинний водокористувач одночасно

ДФС України нагадала, що оскільки платниками рентної плати за спеціальне використання води визначено суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів, підприємства — водокористувачі є платниками рентної плати лише за обсяги води, що забрані ними з поверхневого водного об’єкта власними водозабірними спорудами. За обсяги води, отримані на правах вторинного водокористувача виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, рентна плата не справляється.

/ІПК від 13.02.2019 р. № 504/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

 • Як не втратити статус «єдинника» при приєднанні

ГУ ДФС у Київській області пояснило, що якщо сільгосптоваровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами ЦКУ, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 % за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на, зокрема, всіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються.

Якщо приєднується юридична особа, яка станом на дату приєднання не відповідає вище­зазначеній умові та перебуває на загальній системі оподаткування, то підприємство-сільгосптоваровиробник  у разі такого приєднання не збереже статус платника єдиного податку четвертої групи.

/ІПК від 19.02.2019 р. № 593/ІПК/10-36-12-03/

РРО

 • Реалізація товарів, які не є лікарськими засобами

ДФС України зазначено, що у разі якщо на господарському об’єкті фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку одночасно реалізуються як товари, продаж яких має здійснюватись із обов’язковим застосування РРО (наприклад, лікарські засоби), так і будь-які інші товари, то належним чином зареєстрований та переведений у фіскальний режим РРО повинен застосовуватись під час продажу всіх наявних на господарському об’єкті товарів.

/ІПК від 14.02.2019 р. № 547/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Переказ коштів через ПТКС

ДФС України роз’яснено, що підприємство як фінансова установа, що надає послугу з переказу коштів, при цьому отримує готівкові кошти від отримувача послуг, має використовувати фіскалізовані ПТКС і при поповненні картки на проїзд видавати особі (громадянину), яка провела поповнення картки, розрахунковий документ (касовий чек) встановленої форми.

/ІПК від 21.02.2019 р. № 652/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

 

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

 • корисні лайфхакиenlightened
 • актуальні новиниyes
 • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті