Секретні можливості модулю "Облік заробітної плати", або що таке "спецфункція"

Секретні можливості модулю "Облік заробітної плати",  або що таке "спецфункція"

 

Увага!!! Перед використанням спец функції, необхідно створити резервну копію.
Увага!!! Інформація в статті є інформативною, рекомендуємо перед використанням зазначених спеціальних функцій проконсультуватися з нашими спеціалістами по супроводженню програми.

1. Спеціальні функції в модулі "Налаштування"

«Спецфункція» призначена для коригування методів розрахунку і параметрів налаштувань. Виклик функції в модулі налаштування, відбувається за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Shift+S; за допомогою Ctrl+Shift+G активується підтвердження процесу (натискання клавіші ОК). При цьому, курсор повинен знаходитися на правій стороні вікна, на одному з полів.

Заміна ключових реквізитів видів оплат і фондів: дозволяє в налаштуванні, коригувати методи розрахунку і параметри налаштування

Конвертація таблиці входження: змінює налаштування таблиці входження (бажано не використовувати цей пункт змін)
Заповнити посилання на структурні одиниці в картотеках і документах та заповнити структурні одиниці для яких є доступ до ВО – ці налаштування призначенні для централізованого обліку з певними налаштуваннями у програмі.

2. Спеціальні функції в реєстрі особових рахунків.

Викликаються в реєстрі особових рахунків за допомогою прихованих комбінацій клавіш Ctrl+Shift+F і Ctrl+Shift+G (для підтвердження процесу).

Нормалізація призначень/переміщень: виконується, якщо данні по працівнику не застосувались.

Заповнення номерів особових карток по табельному номеру: якщо потрібно щоб особовий номер співпадав із табельним.

Нормалізація записів ШПЗ: функція приводить у відповідність суму масиву ШПЗ з сумою записи виду оплати.

Нормалізація записів донарахування/зняття податків: проводиться з метою проставлення в записах податку ознаки Донарахування/Зняття в імпортованому архіві, якщо імпортувалися такі записи. Другий випадок застосування цієї функції, якщо утримання призначалися спочатку в Налаштуванні по підприємству, а потім змінювалися призначення працівникові в Особових рахунках на закладці Утримання (або навпаки, спочатку утримання призначалося в Особових рахунках, а потім в Налаштуванні).

Нормалізація записів податків, утриманих за неповний місяць: корегує податки утримані за неповний місяць.

Нормалізація стажів: перераховує і оновлює дату початку стажу.

Формування записів внутрішніх сумісників: функція використовується, якщо в поточному місяці на картці основного працівника був створений внутрішній сумісник і є необхідність пов'язати ці картки по архіву.

Відновлення сум Нараховано/Утримано/Сальдо: функція проходить по записах розрахункового листа (поточного і архівного періоду) і відновлює суми Нараховано / Утримано / Сальдо. В поле Вихідний період встановлюється місяць початку для відновлення сум.

Відновлення архіву фондів: ця функція виконується після зміни настройки фонду, коли виникає необхідність переписати фонди архівного періоду з поточними коригуваннями настройки фонду.

Відновлення архіву проводок: ця функція виконується після зміни налаштувань проводок, коли виникає необхідність переписати проводки архівного періоду з поточними коригуваннями налаштування проводок.

В поле Кількість місяців відновлення архіву фондів і проводок проставляється число (кількість місяців). Вказувати кількість місяців можна тільки при одночасно включених параметрах Відновлення архіву фондів і Відновлення архіву проводок

Відновлення архіву розрахункових листів на дату: в поле Аналіз виплат з періоду встановлюється місяць початку відновлення. З зазначеного періоду в архіві розрахункових листів проставляється фіктивна дата створення запису в розрахунковому листі. Використовується підприємствами, які формують звіти на дату, щоб записи архіву не підтягувалися до звітів.

Вирівнювання суми виплати заробітної плати для погашення заборгованості до зазначеного періоду:  ця функція порівнює суму виплати з вихідним сальдо даного місяця. Якщо сума виплати за цей місяць не дорівнює сумі сальдо, програма дораховує/віднімає суму виплати за даний період, приводячи її до суми сальдо, і, віднімає/додає ту ж суму в іншому періоді, в якому була переплата/недоплата. Тобто вирівнює суми виплат після некоректного погашення заборгованості. В поле зі значком вибору вибирається період (можливо поточний період).

Видалення перерахувань, проводок, без документа-підстави: функція видаляє «завислі» (помилкові) перерахування і проводки на дату.

Установка ознаки індексації для наказів: функція проходить за наказами і встановлює в наказах на зміну окладу/тарифу параметр «Індексувати заробіток відповідно до зміни окладу/тарифу».

Перерахунок архівних планових сум утримань: в архівних місцях в записах утримання прописується базова сума, з якої розрахована сума утримання. Використовується для імпортованих архівів або заведених вручну, а також, якщо був використаний доступ до архіву і проведене ручне коректування сум утримання в архіві.

Перерахунок архівних планових сум утримання по безробіттю 2009: на 2018 рік функція не актуальна.

Фізичне видалення особових рахунків і особистих карток: повністю видаляє особові рахунки з програми (відновленню не підлягає!).

Вилучення надбавки: видаляє вибрану надбавку зі списку постійних нарахувань.
Видалення архіву розрахункових листів до періоду: функція фізично видаляє архів розрахункових листів(відновленню не підлягає!).

Заповнення планової тривалості відпустки: корегування даних відпустки в особовому рахунку.

Коригування місця точки сум в архіві розрахункових листів із зазначенням періоду та коефіцієнта: після імпорту даних при невірному налаштуванні точності валюти може виникнути невірна точність остаточних сум. Наприклад, точність остаточних сум збільшена в 100 разів. В такому випадку, при запуску цієї функції коефіцієнт має бути 0.01.

Заповнення даних для виплати за замовчуванням: використовується для автоматичного заповнення в архіві неявних виплат – обчислюється, як різниця між сумою Нараховано і Утримано в розрахунковому листі. Отримана сума вводиться як виплата заробітної плати.

Заповнення базового окладу з надбавки: вибирається вид оплати – надбавки.

Створення запису пільги ПДФО: вибирається вид пільги. Можливе масове створення запису пільги по виділеним співробітникам в Реєстрі особових рахунків.

Лікарняні: включити признак продовження: якщо другий лікарняний не продовжує перший.

Заповнити маску днів для архівних записів розрахункового листа; Проставити аналітику в постійних нарахуваннях; Розібрати строку адреси за частинами; Відмінити розборку строки адреси по частинам: ці функції використовуються при певних(додаткових) налаштуваннях. Без цих налаштувань, спецфункція не працює.

Провідмінювати ПІБ робітників: результат виконання – заповнення полів ПІБ у відповідних відмінках на 3-й сторінці загальних відомостей по працівнику. Можна виконати по всім працівникам або за позначеними записами.

Будьте уважні при користуванні "спецфункціями"!

Якщо виникнуть якісь запитання, відповіді можна отримати у кваліфікованих спеціалістів за номерами телефону (095) 036-40-04, (098) 036-40-04, (073) 036-40-04.
 

Читайте також: