Розрахунок амортизації у 2021 році

Розрахунок амортизації у 2021 році

Амортизація – це систематичний розподіл вартості основних засобів відповідно періодам протягом строку його використання. Іншими словами, це поступове списання вартості основних засобів на витрати впродовж строку експлуатації. Організації використовують у своєму обліку нарахування зносу по МНМА та ОЗ.

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% вартості, а решта 50% вартості у місяці списання з балансу.

Знос ОЗ нараховується дещо по іншому, його розрахунок переглянемо далі на прикладі.

Амортизація починає нараховуватись з місяця, що слідує за місяцем введення основного засобу в експлуатацію і закінчується з першим числом місяця, наступного за датою списання ОЗ або у разі досягнення 100% зносу.
 

Визначаємо умови амортизації

За основними засобами, що перебувають в експлуатації, амортизація нараховується раз в період, що зазначається у налаштуванні.

Для кожного виду амортизації задається свій тип періоду, застосовуються різні алгоритми амортизації й беруться різні дані для розрахунку. Сам період розрахунку амортизації визначається індивідуально у кожному підприємстві.

Для коректного розрахунку необхідно занести всі дані до інвентарної картки основного засобу та особливу увагу приділити «Методу амортизації» на закладці «Знос». Вказаний метод буде надалі використовуватися для розрахунку бухгалтерської амортизації та відокремлює ОЗ від МНМА.

Після внесення та перевірки початкових даних можемо приступати до розрахунку амортизації.
 

Розраховуємо амортизацію

Переходимо в модуль «Розрахунок амортизації» - обираємо реєстр відомостей в полі «Тип обліку» та обираємо тип обліку «Бухгалтерський».

Далі потрібно створити відомість на заданий нами період. 

На закладці «Картки» перераховані всі інвентарні картки, на які буде нарахована амортизація за поточний місяць. Для початку розрахунку натисніть кнопку «Документ» - «Розрахунок амортизації» та оберіть «По картотеці». 
 


 

У графі «Амортизація за період» бачимо результат – нарахований знос по кожній картці окремо.

Після того, як ми перевірили коректність розрахунку, натискаємо на «Реєстр» - «Проведення по відомості» та обираємо типову операцію «Нарахування зносу».  Таким чином ми можемо перевірити кореспонденцію рахунків, які будуть передані в головну книгу.

 

Передача проводок в Головну книгу

Останній крок: виходимо з відомості та обираємо «Реєстр» - «Затвердити відомість». Таким чином ми проводимо її в Головну книгу та змінюється статус з «чернетка» на «у бухобліку».

Якщо ми перейдемо до «Картотеки ОЗ» та зайдемо в необхідну картку, що бере участь в амортизації, то у розділі «Бухгалтерська амортизація» відобразиться сума поточного розрахунку.

Для зручності та звірки розрахунку амортизації рекомендуємо вивести друковану форму звіту.

Для цього у відкритій відомості амортизації натискаємо «Реєстр» - «Друк» та обираємо необхідну форму, наприклад «Розрахунок амортизації основних засобів (Наказ № 818)» з кодом форми «R184_012.RPF».

Маєте питання по розрахунку амортизації за допомогою програмного комплексу «ISpro»? Сертифіковані спеціалісти на лінії консультація завжди до ваших послуг:

+38 (095) 036 40 04;                  +38 (098) 036 40 04;                  +38 (073) 036 40 04.

 

Автор: Заболотовський Іван, кваліфікований спеціаліст по системі ISpro групи компаній Інтелектуальний сервіс 

#испро #купитьиспро #ISpro #ISproпридбати #системаіспро #іспрозарплата


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!

Читайте також: