Кадрова справа: назви посад і класифікатор професій та їх використання в ISpro

Кадрова справа: назви посад і класифікатор професій та їх використання в ISpro

 

Порівняно з ДК003:2005, до нового Класифікатора внесено зміни та доповнення, які стосуються приведенню класифікатора професій у відповідність до міжнародної стандартної професійної класифікації. Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Статтею 48 КЗпП України визначено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. 

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника. Порядок ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок регулюється інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників (Інструкції № 58). Пунктом 2.14 цієї Інструкції передбачено, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у класифікаторі професій.

Роботодавець не має права «вигадувати» назву професії працівника, якого приймає на роботу. Будь-яка назва професії чи посади (від законодавців до виконавців найпростіших робіт), має чітко відповідати наведеній у класифікаторі . Інакше дуже просто порушити трудове законодавство. Щоб цього не сталося, під час створення штатного розпису на підприємстві звертаються до класифікатора професій. Згодом для кожної професії (посади) зі штатного розпису затверджують посадову (робочу) інструкцію відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, яка фактично окреслює коло функціональних обов’язків працівників, перелічених у класифікатору професій. 

Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, який визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності.

Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій в програмі ISpro, для цього заходимо в Довідник посад (Головне меню - Загальні довідники - Довідник посад).

В довіднику посад тиснемо Реєстр - Створити (або, обравши існуючу посаду, Реєстр - Змінити). На те, до якого розділу Класифікатора професій віднесено ту чи іншу посаду (професію), вказує перша цифра її коду. Обираємо потрібну нам зі списку.

Ааналогічним чином, обираємо зі списку Підклас посади та Проф.назву роботи. Код за класифікатором, Код ЗКППТР(якщо він є), Найменування, Родовий відмінок, Давальний відмінок, Орудний відмінок, Знахідний відмінок та Повне найменування заповниться автоматично.

Приводом для заповнення довідника посад, стала поява оновленої версії звіту з ЄСВ. Річ у тому, що в таблиці 5 цього Звіту необхідно відображати, в тому числі, й інформацію про професію з Класифікатора професій. Про це свідчить зміни Мінфіну до «Порядку № 435»  наказом від 15.05.2018 р. № 511. В таблиці 5 ЄСВ звіту, додані 4 нові графи (12-професійна назва; 13- код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР); 14- код класифікатора професій; 15- назву посади). 

Форма для друку

Програмна форма

Зверніть увагу!!! код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки в тих, які «заснували» ще при Радянському Союзі. Зовсім інша річ — код класифікатора професій. Він зазначений за кожною професією, наведеною в Класифікаторі й постійно доповнюється.

Сподіваємося, що дана стаття буде корисною для вас.

Читайте також: