Внесення змін щодо використаття РРО та ПРРО

Внесення змін щодо використаття РРО та ПРРО

Ключові слова: пояснювальна записка, реєстр, доповнення
 

Податківці оприлюднили проєкт наказу Міністерства Фінансів «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій».
 

Причини внесення змін

У пояснювальній записці зазначено, що даний закон приведе нормативно-правові акти у відповідність до законодавства. Він стосується:

  • Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» від 01.12.2020 р. № 1017-IX;
  • Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» від 17.12.2020 р. № 1117-IX;
  • внесення правок щодо застосування РРО (ПРРО).

Закон № 1017 передбачає зміни Закона України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (Закон № 265), а саме, щодо обов’язків суб'єктів господарювання, що здійснюють розрахункові операції (готівкова чи безготівкова форма) з використанням РРО (ПРРО).

До того ж,  було внесено ряд правок до положень щодо застосування програмних РРО (ПРРО). 

Закон № 1117 забезпечив можливість вести облік операцій з видачі готівкових коштів через ПРРО.

Тому порядки, що затверджував наказом МФУ «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 р. № 547, потрібно було змінити.
 

Що хочуть змінити?

Опломбування РРО

Пропонують змінити строк введення в експлуатацію ЦСО реєстраторів. Пропонується встановити термін, що не перевищує трьох робочих днів від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера. Зараз стоїть обмеження у три доби

Застосування ПРРО, реєстрація та ведення реєстру

В Реєстр вносяться дані по програмним реєстраторам відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, що використовують ПРРО.

Щоб зарежструвати ПРРО, потрібно подати заяву за формою №1-ПРРО. До речі, форму № 1-ПРРО пропонується викласти у новій редакції.

Зміни, які вносятся пунктом 7 розд.II Порядку, передбачають, що інформація щодо сертифікатів електронних підписів (КЕП), які використовують для ПРРО, будуть вноситись до Реєстру з поданих суб’єктами господарювання повідомлень за формою № 5-ПРРО (додаток 5)

 

А п. 2 розд. IV доповнять наступним змістом:

«ПРРО може бути встановлений та застосовуватися лише на пристрої, що належить суб’єкту господарювання, на якого зареєстровано ПРРО. Розрахункові операції на такому ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

У ПРРО може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фізичної особи – підприємця, створювачем якої є така особа.

Використання у ПРРО кваліфікованої або удосконаленої електронної печатки можливе за умови доступу до особистого ключа печатки лише створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки та захисту такого ключа від несанкціонованого доступу інших осіб, та з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Використовувати ПРРО під час оптової та/або роздрібної торгівлі пальним забороняється.»


Також п.3 розд.IV зазначеного Порядку пропонується дещо змінити:

«3. Для переведення у фіскальний режим роботи ПРРО, зареєстрованого у Реєстрі, забезпечення реєстрації розрахункових документів на фіскальному сервері особа, яка здійснює розрахункову операцію (за умови закриття попередньої зміни на такому ПРРО), відкриває робочу зміну, ініціюючи відповідною командою ПРРО автоматичне створення службового документа, якому ПРРО автоматично присвоює локальний номер та тип «Відкриття зміни» (повідомлення про відкриття зміни).

Локальний номер цього та інших електронних документів, що створюються ПРРО, є порядковим числовим номером, автоматично сформованим ПРРО, який присвоюється електронним документам, створеним ПРРО.

Таке повідомлення направляється до фіскального сервера і реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни.

Номер зміни повідомляється особі, яка відкриває зміну на ПРРО, у відповіді фіскального сервера.


Розділ IV Порядку пропонують доповнити новим п.9:

«9. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через ПРРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:

  • операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;
  • операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб’єктами господарювання із використанням ПРРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні».
 

Законотворці пропонують змінити ще й порядок застосування режиму офлайн. Тепер, у разі коли під час роботи ПРРО в режимі офлайн настав термін формування фіскального звітного чека, то його треба сформовати після видачі останнього чеку за цю зміну, але до формування повідомлення про відкриття зміни, що створюється для наступної зміни.

При чому фіскальні номери останнього чеку за цей день, у фіскальному звітному чеку присвоюються з Діапазону послідовно (п. 7 роз. V Порядку).

А діюче «Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни» пропонується скасувати. 

І коли зв’язок між ПРРО та фіскальним сервером відновиться одночасно має бути сформоване електронне Повідомлення за формою № 4-ПРРО з позначкою «завершення режиму офлайн». 

 

Джерело: medoc.ua

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок #купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!

Читайте також: