Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

Оновлено форму декларації з податку на прибуток

Оновлено форму декларації з податку на прибуток 18-12-2018

Мінфін затвердив зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток наказом № 842 від 19.10.2018 р (далі - Наказ), що діє з 14.12.2018 р.

Розглянемо, які ж саме зміни зазнала форма декларації з податку на прибуток:

 • Перейменування рядка 5 "Код за ЄДРПОУ", як у самій  декларації, так і в додатках до неї на "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта".

! Відтепер у даному рядку будуть зазначати код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється ДФС, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера і мають відповідну відмітку у паспорті).

 • Доповнення рядка 9 новою позицією «платника єдиного податку». Крім того, у рядку 9 заміна слова «інвалід» словами «особа з інвалідністю».

! Змін зазнали і додатки декларації:

 • Доповнили додаток ЗП новим рядком 16.5 такого змісту: «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД. Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)»;

 • Рядок 16 викладено у новій редакції: «Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)»;
 • У рядку 16.3 слово «періоду» замінено словом «року»;
 • У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:

 1. графу 1 рядка за кодом 22 після слів «державними або місцевими гарантіями» доповнено словами «або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами»;
 2. графу 1 рядка за кодом 25 слова «та відповідають умовам підпунктів «б» і «в»» замінено словами «та відповідають умовам підпункту «б».
 • Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації виклали в новій редакції;

 • У додатках АВ до рядка 20 АВ декларації; ЗП до рядка 16 ЗП декларації; ПН до рядка 23 ПН декларації; ТЦ декларації; ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 декларації; ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації; АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації; ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації слова "Код за ЄДРПОУ" замінено словами "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта".

14 грудня Наказ було оприлюднено в «Офіційному віснику України» № 96.

Але відповідно до п. 46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування. Тому за правилами ПКУ вперше за оновленою формою декларації з податку на прибуток слід буде звітувати:

 • платникам з квартальним звітним періодом - за І квартал 2019 року;
 • платникам з річним звітним періодом - за 2019 рік.

Проте роз'яснення ДФСУ щодо цього поки що немає. Тож, цілком можливо, що за новою формою декларації необхідно буде звітувати і за 2018 рік. А значить, вже час ознайомитись із нею та проаналізувати правила її складання. 

Слідкуйте за Новинами і оновленнями у Блозі бухгалтера.

Підготовлено за матеріалами: dtkt.uamedoc.ua, газета "Інтерактивна бухгалтерія", правовий портал ЛІГА:ЗАКОН


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті