Блог бухгалтера. ГК Інтелектуальний Сервіс
ГК Інтелектуальний Сервіс

Блог бухгалтераЗалишились питання по новим ПН та РК? Ми розглянули деталі заповнення та виправлення помилок!

20-12-2018 | 1495
Залишились питання по новим ПН та РК? Ми розглянули деталі заповнення та виправлення помилок!

Шановні Колеги!
Сьгодні розглянемо особливості заповнення нових полів ПН/РК та виправлення допущених помилок.

 Оновлені правила заповнення умовного ІПН:

У разі постачання товарів чи послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.
У разі постачання товарів чи послуг для власних потреб дипломатичних місій в Україні; особам, не зареєстрованим як платники ПДВ по операціям фінансування яких здійснюється з коштів міжнародної технічної допомоги; особам, не зареєстрованим як платники ПДВ по операціям фінансування яких здійснюється за рахунок грантів по програмам Глобального фонду боротьби з хворобами та ін. У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини 12. При цьому у графі "Отримувач (покупець)" зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.) фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "200000000000".
У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "300000000000", рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У разі складання податкової накладної за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "400000000000", а в рядку "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)" такої накладної проставляється умовний ІПН "500000000000", а у рядку "Постачальник (продавець)" зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент), рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється. У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

У разі складання зведених податкових накладних для нарахування ПЗ з ПДВ у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини.

Якщо податкова накладна складена з помилками в реквізитах, як складається РК?

Згідно з новим п. 22 Порядку, якщо допущено помилки у реквізитах заголовної частини ПН, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає РК до податкової накладної. У РК всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.
При цьому таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування  не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають (п. 21 Порядку).
Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).
Так виправляються помилки в реквізитах заголовної частини, крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця).


Які особливості складання розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)?

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) отримувача (покупця), здійснюється наступним чином:
Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:
- у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;
- у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної  з помилковим ІПН;
- у розділі Б зазначаються зі знаком «» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково був зазначений у полі «ІПН покупця» податкової накладної.
Одночасно постачальник(продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

 1. реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);
 2. у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з «помилковим» ІПН;
 3. такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з «помилковим» ІПН отримувача (покупця);
 4. у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з «помилковим» ІПН.

Як скласти РК до двох і більше ПН, складених та зареєстрованих в ЄРПН на одну операцію?

Відповідно до нового п. 24 Порядку якщо в ЄРПН зареєстровані дві або більше податкових накладних на одну й ту саму операцію, постачальник (продавець) складає розрахунок(ки) коригування до податкової(их) накладної(их), зайво складеної(их) на таку операцію, у такому порядку:

 • у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини 20, при цьому позначка «Х» не проставляється;

І одразу пояснимо фактичну ситуацію:  незважаючи на пункт 24 Порядку, на шлюзі ДФС встановлено контроль реєстрації, згідно якого РК без позначки «Х»  не приймаються. Якщо ж платник податку бажає все ж прибрати цю позначку, у програмному комплексі «M.E.Doс»  необхідно вимкнути автоматичний розрахунок.

 •  Далі, у заголовній частині РК у полі «до податкової накладної» зазначаються дата і номер ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
 • в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» розрахунку коригування зазначаються дані щодо податкової накладної, правильно складеної та зареєстрованої в ЄРПН;
 • в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого розрахунку коригування...»  зазначаються дані щодо розрахунку коригування, складеного до зайво складеної ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не складався.

У разі складання РК з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше не складався розрахунок коригування, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених цим Порядком.
У разі складання РК з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна,  і до якої раніше вже було складено розрахунок коригування, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:

 • в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування ….» такого РК зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
 • графи з 1 по 15 розділу Б такого РК та рядки розділу А не заповнюються.

Такі наступні РК складаються у випадку, коли у зайво складеній ПН було допущено ще й помилку у індивідуальних даних. 

Зверніть увагу! РК, особливості складання якого визначені у п. 24 Порядку, складається окремо до кожної ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, у т. ч. і до податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю).

Джерела: Законодавство Україниdtkt.ua

Долучайтесь до нас в Instagram та facebook, на Вас чекають:

 • корисні лайфхакиenlightened
 • актуальні новиниyes
 • та розважальна рубрикаlaugh

Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в Telegram!


Поділитися статтею з друзями!


Популярні статті