Облік операцій руху запасів в програмі ISpro

Облік операцій руху запасів в програмі ISpro

Цей модуль забезпечує облік запасів в натуральному і вартісному вираженні, придбання товарів та послуг, дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку, розраховувати собівартість методами ідентифікованої собівартості кожної одиниці та за середніми цінами. В цій статті ми розглянемо облік за методом ідентифікованої собівартості кожної одиниці.

Для початку роботи потрібно виконати певні налаштування, а саме, налаштування місць зберігання та вказати матеріально відповідальну особу. Для цього необхідно в головному меню програми відкрити модуль Логістика, далі перейти в розділ Облік запасів та увійти в меню – Налаштування. Відкриється вікно, в якому потрібно перейти на вкладку довідники. 

В довідниках, в розділі Матеріально відповідальна особа, потрібно створити або вибрати співробітника з списку Особові рахунки. Потім перейти до розділу Місця зберігання, де створити місце зберігання (склад). Обов’язкові поля це: код, назва (складу), тип залишається склад, матеріально-відповідальну особу вибрати з довідника. Проставити позначку працювати з контролем залишків, та контроль залишків по періодах собівартості, щоб контролювати залишки на дату формування документа.

Далі потрібно на закладці об’єкти обліку створити об’єкти обліку та налаштувати їх.

Переходимо на вкладку Об’єкти обліку, тиснемо Реєстр - Створити - Товари на складі:

Далі заповнюємо поле Найменування. Метод оцінки можна вибрати за собівартістю кожної одиниці або за середньою собівартістю. Встановлюємо позначку в пункті Облік в розрізі місць зберігання, щоб виконувався облік по місцях зберігання. Ціна номенклатури з одним і тим же об'єктом обліку на різних складах буде різною.

Якщо параметр Облік в розрізі місць зберігання не встановлений, то ціна для методів відмінних від по собівартості буде розраховуватися одна для об'єкта по всіх складах. Додаємо місце зберігання з довідника Місця зберігання, натиснувши клавішу insert на клавіатурі.

Наступним етапом налаштувань буде створення групи номенклатури та заповнення  номенклатурного довідника. Для цього треба перейти в головному меню програми до Загальних довідників – Номенклатура та ціни – Довідник номенклатури. Система підтримує два види номенклатури: матеріальні запаси та роботи, послуги.

Довідник номенклатури має ієрархічну структуру. На верхньому рівні розташовуються групи (підгрупи), а на нижньому – артикули запасів. Пункт меню Вид потрібно встановити позначку Відображення груп. В лівій частині Реєстр – Створити групи та підгрупи, натиснувши Реєстр - Створити - Групу поточного рівня, а потім підлеглого рівня.

В полі Найменування вноситься назва, у вкладці Додатково в Атрибути КСО (картки складського обліку) потрібно налаштувати ціноутворюючі атрибути, а саме вибрати аналітику в рядки, які використовується для рахунку обліку.

В правій частині довідника номенклатури створити номенклатуру, заповнити найменування та одиницю виміру.

В правій нижній частині вікна номенклатури, в Схемі обліку створити прив’язку, вибравши Місце зберігання та Об’єкт обліку з довідника та зберегти налаштування.

Придбання запасів

Придбання запасів відбувається в розділі прибуткові товарні накладні. В головному меню розкриваємо Логістика – Облік закупок – Прибуткові товарні накладні. Тиснемо  Реєстр – Створити. Відкриється вікно придбання ТМЦ.

На закладці Реквізити, потрібно внести номер, дату, постачальника (з довідника контрагентів), операція – покупка та склад на якому будуть обліковуватися матеріали.

Потім потрібно додати номенклатуру до накладної. На вкладці Специфікація - Правка - Виклик довідника ТМЦ. Відкриється довідник номенклатури з якого вибираємо існуючу чи додаємо нову номенклатуру.

Далі потрібно вибрати аналітику для запасів: КПКВ, КЕКВ, джерело фінансування, ввести кількість та суму (ціну за одиницю програма вирахує сама).

Після введення позицій в специфікацію, натиснути Документ – Сформувати – Складський ордер.

Нижче приклад друкованої форми бланку прибуткової товарної накладної:

Переміщення запасів

Переміщення запасів відбувається в розділі Документи обліку руху запасів. В головному меню програми треба відкрити Логістіка – Облік запасів – Запаси на складах – Документи обліку руху запасів.

В цьому розділі натиснути Вид - Вибір складу, обрати потрібний склад. В реєстрі відобразиться перелік матеріалів на складі, далі Реєстр – Створити – Видатковий ордер.

Заповнюємо поля: №; дата; в полі контрагент обрати склад з довідника. Нижню частину документу, заповнити необхідними для переміщення позиціями (при виборі номенклатур потрібно заповнити лише поле кількість, ціну за одиницю і суму програма заповне сама). Зберегти документ.

Нижче приклад друкованої форми бланку внутрішнього переміщення:

Списання запасів

Списання запасів відбувається в розділі Документи обліку руху запасів (Логістика – Облік запасів – Запаси на складах – Документи обліку руху запасів). Обираємо потрібний склад через Вид - Вибір складу.

В реєстрі відобразиться перелік матеріалів на складі. Створюємо акт: Реєстр – Створити – Акт списання, де потрібно заповнити поля: №; дата. Нижню  частину документу треба заповнити необхідними для списання позиціями (при виборі номенклатур потрібно заповнити лише поле кількість, ціну за одиницю і суму програма заповне сама). Зберегти документ.

Нижче приклад друкованої форми бланку акта списання в ISpro:

З питань придбання, індивідуальної демонстрації або роботи модуля "Логістика", будь-ласка, зверніться до нашого контакт-центру за багатоканальними номерами телефону +38 (095) 0364004; +38 (098) 0364004; +38 (073) 0364004 і ми з радістю відповімо на всі Ваші питання.

Дякуємо за увагу! Поширюйте цю статтю через мережу Facebook.

Читайте також: