Основні засоби у ISpro: розрахунок ліквідаційної вартості

Основні засоби у ISpro: розрахунок ліквідаційної вартості

 

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією) (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Згідно з МСБО 16 «Основні засоби», ліквідаційна вартість активу — це попередньо оцінена сума, що її суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим і перебуває в стані, очікуваному після спливу строку його корисної експлуатації.

Така вартість самостійно встановлюється на підприємстві. Її визначає комісія по підприємству (типово — постійно діюча інвентаризаційна комісія, хоча може бути й спеціально створена інша) і зазначає в Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1) чи/та Інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6) або ж в окремому акті.

Прямих приписів, як установлювати ліквідаційну вартість, нормативні документи не містять. А тому підприємство на власний розсуд установлює суму, котру воно очікує, на його думку, отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після спливу строку їх корисного використання (експлуатації). 

Відповідальності за ненарахування ліквідаційну вартість законодавство не встановлює. Однак контролери можуть говорити про помилку в розрахунку амортизації, якщо така нульова ліквідаційна вартість уплинула на суму амортизації та якщо її встановлення на рівні нуля є необґрунтованим.

Отож, перейдемо від теорії до практики. Ліквідаційна вартість нараховується в ISpro в модулі Основні засоби. Ця операція виконується в кінці року після нарахування зносу. Після того як знос нараховано заходимо в картотеку ОЗ та за допомогою фільтру по колонці залишкова вартість = 0 відбираємо картки ОЗ з нульовою залишковою вартістю.

Отриманий список можливо експортувати в Excel за допомогою комбінації клавіш Shift+ctrl+E та роздрукувати.

Комісія підприємства визначає ті повністю зношені основні засоби на які буде нараховуватися ліквідаційна вартість. Відмічаємо їх та по комбінації клавіш Alt+S та Alt+G за допомого програми користувача присвоюємо потрібним відміченим карткам групу переоцінки.

Відмічаємо їх та по комбінації клавіш Alt+S та Alt+G за допомого програми користувача присвоюємо потрібним відміченим карткам групу переоцінки.

Відповідну групу переоцінки визначаємо та зазделегідь вказуємо в налаштуваннях модуля основні засоби.

Також в налаштуваннях прописуємо програму (формулу) для нарахування ліквідаційної вартості.

В даній формулі визначено норму ліквідаційної вартості у 10% від первісної вартості основного засобу.

Отже, ми визначили ті основні засоби  на які буде нарахована ліквідаційна вартість та призначили їм відповідну групу переоцінки (Доречі, це також можливо зробити не програмно, а вручну в картці ОЗ в розділі переоцінка, вибравши зі списку відповідне значення).

В розділі Періоди закриваємо останній місяць року - період грудень та переходимо в січень нового року. Далі переходимо до безпосереднього розрахунку ліквідаційної вартості. Заходимо в розділ Відомості переоцінки та через Реєстр – Створити, створюємо переоцінку в якій вибираємо потрібну групу переоцінки.

В створену відомість попадуть лише ті картки які ми раніше відібрали. Далі, по комбінації клавіш Alt+G визначаємо програмний розрахунок переоцінки.

В результаті отримаємо нарахування ліквідаційної вартості у розмірі 10% від первісної вартості.

Друкована форма звіту виглядає так:

Далі затверджуємо відомість та робимо відповідне проведення.

Ось і все. На перший погляд все здається трошки складно, але якщо у вас виникли якісь питання одразу звертайтесь до нашого контакт-центру і наші кваліфіковані консультанти з радість допоможуть вам. І ця, тільки на перший погляд, складна операція буде вирішена за декілька хвилин.

Дякуємо за увагу!

Читайте також: