Оцініть переваги онлайн-звітності та електронного документообміну від 26 грн на місяць!

ДФС про податки: огляд відповідей

ДФС про податки: огляд відповідей 01-02-2019

Категорія

ЗІР

Питання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.06 Визначення дати виникнення податкових зобовязань
  За яких умов платник ПДВ може застосовувати касовий метод податкового обліку?

На застосування касового методу мають право платники податку:

  • які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, перелік яких визначений законом, послуги (роботи), вартість яких включається до складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, незареєстрованим як платники податку, а також ЖЕКам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, ОСББ, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості;
  • за операціями з виконання підрядних будівельних робіт.

Крім того, тимчасово, до 01.01.2022 р., платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом. При цьому касовий метод поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у п. 187.1 ст. 187 та п. 198.2 ст. 198 ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоди до 01.01.2022 р.

101.11 Операції, що не є об'єктом оподаткування
  Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні орендної плати за договором суборенди земельних ділянок державної або комунальної власності?

Здійснювати перерахування орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у державній або комунальній власності, до місцевого бюджету повинен виключно орендар, який уклав з відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування договір оренди земельної ділянки.

Орендна плата за договором суборенди земельної ділянки державної або комунальної власності не надходить безпосередньо до відповідного бюджету, а зараховується на банківський рахунок платника податку (особи, що уклала договір суборенди землі), тому вартість наданих послуг у межах договору суборенди (орендна плата) є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою

101.15 Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту
  На яку дату складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отри­мання попередньої оплати, у разі зміни номенклатури товарів/послуг? Якщо після отримання попередньої оплати та складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) на дату постачання товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати 
101.16 Податкові накладні
  Який порядок виправлення помилки, допущеної в податковій накладній в графі «Код ставки», якщо графа не заповнена, або заповнена з помилкою?

Виправлення помилки у графі «Код ставки» податкової накладної здійснюється методом «сторно». Тобто якщо у податковій накладній не заповнено графу «Код ставки» або зазначено помилковий код ставки, то у розрахунку коригування до такої податкової накладної її кількісні (вартісні) показники зазначаються зі знаком «-» та додається новий рядок, який містить правильні значення, та зазначається відповідний код ставки. У полі «Дата складання» вказується дата, на яку було виявлено помилку. В обох рядках такого розрахунку коригування зазначається код причини коригування 104 та однакова група коригування.

Водночас відповідно до п. 201.5 ст. 205 ПКУ для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Тому якщо платник податку при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у податковій накладній зазначив код ставки на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, то з метою виправлення помилки складається розрахунок коригування, в якому у табличній частині зі знаком «-» вказується обсяг операцій з постачання товарів/послуг, за якими зазначений код ставки за операціями, які звільнені від оподаткування, та складається нова податкова накладна з кодом ставки на операції, які оподатковуються за ставкою 20 (7, 0) %. В такому розрахунку коригування зазначається код причини коригування 102

  Чи можливо в податковій накладній зазначати іноземною мовою торгову марку товару та у вигля­ді абревіатури найменування товару? У разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару  державною мовою та з метою збереження ідентифікації такого товару в податковій накладній в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця)» допускається зазначення назви торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатури товару без перекладу його  державною мовою
  Чи мають право платники ПДВ, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань, складати зведену податкову накладну при здійсненні операцій, які мають безперервний або ритмічний характер постачання?

Протягом звітного (податкового) періоду платники ПДВ, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, мають право складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні:

  • на кожного платника податку, з яким постачання має безперервний або ритмічний характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
  • на постачання особам, не зареєстрованим платниками податку, з урахуванням усієї суми отриманих коштів, отриманих від таких осіб протягом місяця.

Для платників податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ, можливість складання зведених податкових накладних ПКУ не передбачена

  Який умовний ІПН зазначається при складанні розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату його складання Порядком заповнення податкової накладної такий умовний номер було змінено? Якщо після складання податкової накладної внесено зміни до діючого порядку заповнення податкової накладної, зокрема змінено умовні індивідуальні податкові номери (далі — ІПН), то на дату реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній (тобто без урахування внесених змін)
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.02 Об’єкт оподаткування
  Чи оподатковується ПДФО та військовим збором сума допомоги по вагітності та пологах, яка виплачується ФОП з Фонду соціального страхування? Дохід, отриманий ФОП, у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування не оподатковується ПДФО та військовим збором
103.07 Порядок сплати (перерахування, повернення) податку
  До якого бюджету повинен сплачувати ПДФО суб’єкт господарювання, який не має відокремлених структурних підроз­ділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України або/та районах міста, де працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання? ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів
  До якого бюджету сплачується (перераховується) ПДФО податковим агентом (юрособою, її відокремленим підрозділом), що нараховується на дохід фізичної особи від надання нею в оренду рухомого, нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки? Податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ), що нараховує (виплачує) дохід фізичній особі за надання нею в оренду рухомого, нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, сплачує (перераховує) ПДФО до відповідного бюджету за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку)
  Який термін сплати ПДФО до бюджету фізичною особою — резидентом, яка протягом звітного календарного року отримувала іноземні доходи, якщо на підставі поданої заяви граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи продовжено до 31 грудня року, наступного за звітним? Фізична особа — резидент, яка протягом звітного календарного року отримувала іноземні доходи та якій на підставі поданої заяви був перенесений граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня року, наступного за звітним, зобов’язана самостійно сплатити суму податкових зобов’язань, які зазначені нею у поданій податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку
103.13 Оподаткування дивідендів
  За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди, які нараховані емітентом-платником податку на прибуток на користь фізичної особи — нерезидента? Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) на користь фізичних осіб – нерезидентів оподатковуються за ставкою 5 %
  Як оподатковуються ПДФО доходи, нараховані юрособою — резидентом на користь фізичної особи у вигляді дивідендів? Ставка ПДФО становить 5 % — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування). Дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку оподатковуються за ставкою 18 %
103.23 Оподаткування доходу, отриманого платником податку у спадщину чи у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  В який момент виникає об’єкт оподаткування ПДФО при нотаріальному посвідченні спадкового договору? Спадковий договір є правочином, що покладає на його сторін (набувача та відчужувача) взаємні зобов’язання, тому дохід у розумінні ПКУ виникає як у відчужувача  залежно від умов цього договору, так і у набувача після смерті відчужувача
  Чи є об’єктом оподаткування ПДФО вартість подарунків, що роздаються відвідувачам під час проведення рекламної акції? Якщо під час проведення рекламної акції здійснюється розповсюдження рекламного товару, а споживачами реклами є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб — споживачів таких рекламних заходів та, відповідно, не є об’єктом оподаткування ПДФО. Разом з тим якщо в період проведення рекламної акції надаються подарунки, отримувачами яких є конкретні особи, то вартість таких подарунків є об’єктом оподаткування ПДФО з урахуванням обмежень, встановлених пп. 165.1.39 ст. 165 ПКУ
103.26 Окремі норми щодо відповідальності податкових агентів
  Яка застосовується відповідальність до податкового агента у разі самостійного виправлення помилки при нарахуванні та перерахуванні ПДФО до бюджету? Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 ПКУ. Так, п. 127.1 цієї статті встановлено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ. Крім того, ст. 129 ПКУ визначено порядок нарахування і сплати пені
ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
104.05 Порядок визначення витрат
  Чи може ФОП на загальній системі оподаткування використовувати банківську виписку з особового рахунку клієнта банку як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування? ФОП на загальній системі оподаткування може використовувати виписку з особового рахунку клієнта банку як документ, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування, за умови зазначення в ній інформації про надання банком таких послуг, сум операцій та заповнення обов’язкових реквізитів
  Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до витрат амортизаційні відрахування з вартості основних засобів (нематеріальних активів), придбаних після 01.01.2017 р. під час перебування такою особою на спрощеній системі оподаткування? ФОП, яка придбала основні засоби після 01.01.2017 р. під час перебування на спрощеній системі оподаткування, має право після переходу на загальну систему оподаткування нараховувати амортизацію виходячи із залишкової вартості об’єкта, що визначається на момент переходу на загальну систему оподаткування, та включити суму таких відрахувань до складу витрат. При цьому амортизаційні відрахування відображаються в графі 8 Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.04 Порядок визначення доходу та його склад
  Як визначається обсяг доходу ФОП платника єдиного податку  другої — четвертої груп для визначення необхідності застосовування РРО? Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої — четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з метою визначення необхідності застосування РРО повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 1 000 000 грн. При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 1 000 000 грн) визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця. У разі здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, платники єдиного податку незалежно від обсягу доходу зобов’язані застосовувати РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів
107.12 Інші питання
  Як поновлюється реєстрація платника єдиного податку після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника єдиного податку — ФОП, у разі прийняття рішення на користь такого платника? Анулювання контролюючим органом реєстрації платника єдиного податку ФОП передбачає собою перехід такого платника на загальну систему оподаткування, а тому на час адміністративного і судового оскарження рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку підстави для застосування спрощеної системи оподаткування у ФОП відсутні. Проте у разі прийняття рішення контролюючого органу або суду на користь ФОП, за яким скасовано анулювання реєстрації платника єдиного податку, контролюючим органом самостійно вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку, зокрема анулюється дата виключення ФОП з реєстру платників єдиного податку. Тобто така особа продовжує перебувати на спрощеній системі оподаткування, у тому числі за період адміністративного або судового оскарження
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
108.01 Третя група
108.01.04 Порядок нарахування та строки сплати
  До якого контролюючого органу повинна подавати податкову декларацію платника єдиного податку (юридична особа) та сплачувати єдиний податок юридична особа — платник єдиного податку третьої групи у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району?

У разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи подає податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) та сплачує єдиний податок за попереднім місцем податкової адреси за податковий (звітний) період (квартал), в якому подано заяву про зміну податкової адреси. 

За наступні податкові (звітні) періоди (квартали) платник єдиного податку третьої групи подає податкову декларацію та сплачує єдиний податок за новим місцем реєстрації (основним місцем обліку)

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.03 Ставки податку
  За якими ставками справляється земельний податок? Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 % від їхнормативно грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 % від їхнормативно грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % від їхнормативно грошової оцінки, а для лісових земель — не більше 0,1 % від їх нормативно грошової оцінки. Ставка земельного податку встановлюється у розмірі не більше 12 % від їх нормативно грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 % від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для лісових земель — не більше 0,1 % від нормативно грошової оцінки площі ріллі по області. При цьому плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 % податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 ПКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
114.01 Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
  Експорт та імпорт яких товарів підлягає ліцензуванню? Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2019 р., визначено постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1136
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
120.01 Платники податку
  Хто є платниками екологічного податку за викиди двоокису вуглецю? У разі якщо річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 т за рік, суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітність, нарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення, у порядку, передбаченому ПКУ
120.02 Об’єкт та база оподаткування
  Що є об’єктом та базою оподаткування екологічним податком за викиди двоокису вуглецю? Відповідно до п. 242.1 ст. 242 ПКУ об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема, є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. При цьому п. 242.4 ст. 242 ПКУ встановлено, що база оподаткування податком за викиди двоокису вугле­цю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 т за рік
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
132.06 Відповідальність податкових агентів
  Яка відповідальність застосовується до податкового агента у разі самостійного виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) до бюджету суми військового збору? Якщо самостійне виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) суми військового збору призвело до збільшення податкового зобов’язанння, до податкового агента застосовується відповідальність у вигляді штрафу та адміністративної відповідальності. Крім того, після закінчення 90 календарних днів  нараховується пеня
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
137.03 Контрольовані операції
  Чи визнаються контрольованими операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента? Операції з безоплатного отримання товарів (робіт, послуг) резидентом від нерезидента визнаються контрольованими за умови, якщо вони здійснюються з нерезидентами, визначеними у пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, а також за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ
  Чи підпадають під визначення контрольованих операції з прощення кредиторської/дебіторської заборгованості? У резидента операція з прощення кредиторської /дебіторської заборгованості за операцією з нерезидентом, визначеним у пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ, підпадає під визначення контрольованої за умови досягнення критеріїв, встановлених пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ
  Чи враховуються при визначенні критеріїв контрольованої операції для цілей застосування ст. 39 ПКУ суми наданого (отриманого) кредиту, депозиту, позики, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, вартість інвестицій?

Сума наданих (отриманих) кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих процентів за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Крім того, у розрахунку вартісного критерію враховуються суми наданих інвестицій, внесених у відмінній від грошової форми, а також наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
140.06 Довідки
  Які документи необхідно надати законному представнику (уповноваженій особі) ФОП, яка має нотаріальне доручення на представництво її інтересів, для отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України? Законному представнику (уповноваженій особі) фізичної особи — підприємця необхідно подати до контролюючого органу за місцем проживання фізичних осіб письмове звернення у довільній формі щодо отримання довідки — підтвердження статусу податкового резидента України (далі — Довідка). Для отримання такої Довідки законному представнику (уповноваженій особі) фізичної особи – підприємця необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на представництво інтересів, документ, що посвідчує особу такого представника та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
301.04 Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)
  Які способи подання заяви про повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску? Повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення, яка подається за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску одним із таких способів: особисто платником єдиного внеску чи уповноваженою на це особою; надсилається поштою; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису
301.05 Добровільна сплата єдиного внеску
  Чи має право особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди? Згідно зі ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» особа, що перебуває у трудових відносинах з роботодавцем, не має права на заключення договору про добровільну сплату єдиного внеску

Джерело: Вісник

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.


Поділитися статтею з друзями!


Популярні cтатті