ДФС про податки: продовження огляду за лютий

ДФС про податки: продовження огляду за лютий
Категорія ЗІР Питання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.15 Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту
  В яких випадках в графі 7 податкової накладної може міститися більше двох знаків після коми?

Ціна товарів чи послуг, зазначена в податковій накладній, повинна відповідати ціні, зазначеній у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг.

Водночас зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій зазначено ціну постачання одиниці товару/послуги, яка містить після коми більше ніж два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, що визначені в ПКУ

  Чи може платник податку скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якій не зазначено окрему товарну позицію, у зв’язку з чим загальна сума обсягів постачання за відповідною операцією, зазначена в такій податковій накладній, не відповідає первинним документам, оформленим за такою операцією?

Якщо платником податку на дату виникнення податкових зобов’язань за операцією з постачання товарів/послуг складено податкову накладну, яка не відповідає первинним документам, зокрема не зазначено окрему товарну позицію, у зв’язку з чим загальний обсяг постачання за операцією, зазначений в такій податковій накладній, не відповідає первинним документам, оформленим за такою операцією, то платник податку додатково складає нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей: у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобо­в’язань продавця; у розділі Б відображається інформація щодо окремої товарної позиції, яка не була зазначена в попередній ПН (номенклатура, ціна, кількість, обсяг, сума ПДВ та інші показники за такою товарною позицією).

Якщо така податкова накладна буде зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, визначеного п. 201.10 ст. 201 ПКУ, до платника податку застосовуються штрафні санкції згідно з п. 1201.1 ст. 1201 ПКУ

101.16 Податкові накладні
  Чи потрібно заповнювати реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» при заповненні рядка, відведеного для зазначення даних покупця зведеної ПН, складеної на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною?

Реквізит податкової накладної «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» для отримувача (покупця) заповнюється у випадках, визначених Порядком заповнення податкової накладної. 

При складанні зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення ціни придбання товарів (послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною, у рядку «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта», відведеному для зазначення даних покупця, платник податку зазначає власні дані

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.08 Податкова соціальна пільга
103.08.02 Податкові соціальні пільги у підвищеному розмірі, на які мають право окремі категорії платників податків
  На яку ПСП має право мати, яка утримує дитину (дітей) віком до 18 років та перебуває у шлюбі з чоловіком, який не всиновив її дитину (дітей)? Мати, яка виховує дитину (дітей) віком до 18 років та перебуває у шлюбі з чоловіком, який не всиновив її дитину (дітей), має право на застосування ПСП, передбаченої пп. 169.1.2 ст. 169 ПКУ, в розмірі 100 % суми пільги (у 2019 р. — 960,50 грн) у розрахунку на кожну таку дитину, за умови, що розмір її заробітної плати на місяць не перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП (у 2019 р. — 2 690 грн × кількість дітей)
103.10 Оподаткування інвестиційного прибутку
  Як оподатковується інвестиційний прибуток, якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу укладено в звітному році, а перерахування коштів відбудеться у наступному році? Якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу, укладений у звітному році, а кошти від продажу інвестиційного активу фактично надійдуть у наступному році, то платник податку повинен задекларувати дохід у вигляді інвестиційного прибутку за підсумками року, в якому фактично отриманий такий дохід та у відповідних випадках, сплатити ПДФО за ставкою 18 %
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
106.07 Порядок обчислення суми податку
  Який код пільги зазначається в колонках 17 додатка 1 та 16 додатка 2 до форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки? Відповідно до Довідника податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та на підставі рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого згідно з пп. 266.4.2 ст. 266 ПКУ, в колонках 17 додатка 1 та 16 додатка 2 до форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зазначається код «18010402»
  Як у податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженій наказом Мінфіну від 10.04.2015 р. № 408, в редакції, що діяла до внесення змін наказом Мінфіну від 15.11.2018 р. № 897, юридична особа відображає суму податку, збільшену на 25 000 грн на рік?

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом № 408 в редакції, що діяла до внесення змін наказом № 897 (далі — декларація), передбачає заповнення в табличній частині декларації колонки 7 «Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника», де зазначається річна сума податку (в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), яка розраховується виходячи із загальної площі об’єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

За наявності у власності юридичної особи — платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), зазначений показник визначається за формулою (для кожного об’єкта (його частки)) : (колонка 3 «Загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості» × колонка 4 «Ставка податку» — колонка 6 «Сума пільги зі сплати податку» (заповнюється відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, прийнятого згідно з пп. 266.4.2 ст. 266 ПКУ)) + 25 000 грн.

Значення колонки 7 декларації розбивається на чотири квартали та зазначається в колонках 8 — 11. При цьому, розбиваючи річну суму рівними частинами поквартально, округлення відбувається так:

за І, ІІ і ІІІ квартали звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення; 

за останній IV квартал звітного року сума податку визначається як різниця річної суми податку та суми податку за перші три квартали

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ — ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.04 Порядок визначення доходу та його склад
  Як визначається дохід фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку при здійсненні операцій з експорту товарів (робіт, послуг), якщо валютні кошти надходять на розподільчий рахунок та частина валютної виручки підлягає обов’язковому продажу? Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то до складу доходу платника єдиного податку від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок в гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України. Валютні кошти перераховуються у гривні за офіційним курсом Нацбанку на дату надходження їх на валютний рахунок фізичної особи — підприємця
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
108.02 Четверта група
108.02.05 Строки подання декларації та порядок її заповнення
  Які податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи потрібно подавати до контролюючого органу для набуття або підтвердження статусу платника ЄП четвертої групи, якщо ЮО — сільськогосподарський товаровиробник має земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), що знаходяться на території одного району, який відноситься до контро­люючого органу, в якому на обліку перебуває сільськогосподарський товаровиробник?

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (далі — декларація).

Якщо юридична особа — сільгосптоваровиробник має декілька земельних ділянок на території різних сільських (селищних) рад, що знаходяться на території одного району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то такий сільськогосподарський товаровиробник має подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи окремі звітні декларації на поточний рік за земельні ділянки кожної окремої сільської (селищної) ради та загальну декларацію на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється єдиний податок. При цьому у полі 9 заголовної частини загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації визначається код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку такого платника.

Слід зазначити, що загальна декларація є підставою для реєстрації юридичної особи платником єдиного податку четвертої групи

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.04 Пільги
  Чи подається податкова декларація з плати за землю (земельний податок 
та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) та сплачується плата за землю за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або на території населених пунктів на лінії зіткнення та чи підлягають поверненню суми плати за землю, нараховані та сплачені за такі земельні ділянки у період проведення АТО та/або здійснення заходів із забезпечення проведення ООС?

Платник за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, та за земельні ділянки (крім земель сільськогосподарського призначення), розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які знаходяться в населених пунктах, що містяться у переліках, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 1085-р, плату за землю не нараховує та не сплачує, але надає податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), в якій розрахована сума земельного податку визначається як сума пільги.

При цьому нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції (далі — АТО) та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об’єднаних сил (далі — ООС) суми плати за землю за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО та/або ООС, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку та не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку

112.05 Порядок обчислення та подання податкової декларації
  Як розраховується орендна плата за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, якщо у договорі оренди окремим пунктом зазначено, що орендна плата визначається з урахуванням індексів інфляції? Для розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності застосовується нормативна грошова оцінка (далі — НГО) земельних ділянок з урахуванням щорічного коефіцієнта індексації. Водночас у разі встановлення окремим пунктом договору, що орендна плата визначається з урахуванням індексів інфляції, орендарю необхідно звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, міської ради) або органу виконавчої влади, з яким укладено договір оренди землі (орендодавця), щодо прийняття ним рішення про індексацію НГО землі, визначеної на дату укладення договору, або у розмірі споживчих цін за відповідний рік, або у розмірі, визначеному особливим порядком перехідних положень ПКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
114.01 Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
  Чи потрібно cуб’єкту господарювання додатково реєструватися суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, якщо він має намір здійснювати таку діяльність? Чинним законодавством не передбачено додаткову реєстрацію в контролюючих органах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
114.04 Порядок декларування суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України
  Чи подається декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами у зв’язку з набранням чинності Законом України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції»? Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами за звітні періоди, починаючи з І кварталу 2019 р., не подається. Останнім періодом, за який суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності необхідно було подавати декларацію, є 2018 р. (станом на 01.01.2019 р.)
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
120.02 Об’єкт та база оподаткування
  Що є об’єктом та базою оподаткування екологічним податком?

Відповідно до п. 242.1 ст. 242 ПКУ об’єктом та базою оподаткування екологічним податком є: обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

База оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 т за рік (п. 242.4 ст. 242 ПКУ)

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
123.03 Порядок сплати збору
  За якими кодами бюджетної класифікації податкові агенти сплачують туристичний збір?

Податкові агенти сплачують туристичний збір згідно з Класифікацію доходів бюджету за такими кодами:

18030100 — туристичний збір, сплачений юридичними особами;

18030200 — туристичний збір, сплачений фізичними особами

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
133.01 Порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов’язань та інших рішень органів ДФС України
  До якого контролюючого органу подаються скарги на рішення Офісу великих платників податків ДФС (у тому числі на рішення управлінь Офісу великих платників податків ДФС в областях)? Скарги на рішення Офісу великих платників податків ДФС (у тому числі на рішення управлінь Офісу великих платників податків в областях) подаються до Державної фіскальної служби України
ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
134.06 Адміністративний арешт майна
  В яких випадках та протягом якого терміну приймається рішення про припинення адміністративного арешту майна платника податків?

Рішення щодо звільнення з-під арешту майна платника податків приймається контролюючим органом у випадках, визначених п. 94.19 ст. 94 ПКУ. Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, обґрунтованість якого протягом 96 год має бути перевірена судом. Зазначений строк не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не встановлено (не виявлено).

У випадках, визначених підпунктами 94.19.2 — 94.19.4, 94.19.8, 94.19.9 п. 94.19 ст. 94 ПКУ, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймається контролюючим органом протягом двох робочих днів, що наступають за днем, коли контролюючому органу стало відомо про виникнення підстав припинення адміністративного арешту. У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, контролюючий орган повідомляє про своє рішення відповідний суд не пізніше наступного робочого дня

134.10 Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків
  Чи нараховується пеня та штрафні санкції за затримку сплати узгоджених сум податкових зобов’язань у разі укладання договору про розстрочення податкового боргу та який порядок їх застосування?

За затримку сплати узгоджених сум податкових зобов’язань у разі укладання договору про розстрочення податкового боргу платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу за порушення строку сплати узгоджених сум грошових зобов’язань, передбаченого ст. 126 ПКУ, залежно від кількості днів затримки сплати узгодженої суми грошових зобов’язань з дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов’язань, і до дня укладання договору про розстрочення податкового боргу.

Крім того, за несвоєчасну сплату податкового боргу, розстроченого за договором, нараховується пеня відповідно до вимог п. 129.4 ст. 129 ПКУ.

Нарахування штрафів та пені здійснюється у день сплати розстроченої суми податкового боргу на суму фактичної сплати боргу.

При цьому п. 62 підрозділу 2 розділу XX ПКУ передбачено, що тимчасово, до 01.07.2018 р., не застосовуються штрафи, передбачені статтями 1201, 126 ПКУ (в частині ПДВ), та не нараховується пеня, встановлена пп. 129.1.3 ст. 129 ПКУ (в частині ПДВ), до виробників електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії державному підприємству «Енергоринок» та станом на 01.01.2016 р. мали податковий борг з ПДВ, в тому числі розстрочений та/або відстрочений.

Перелік виробників електричної енергії, на яких поширюється дія п. 62 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та Перелік податкових накладних, складених такими виробниками електричної енергії з 01.07.2015 р. та не зареєстрованих в ЄРПН, затверджуються Кабміном

ПЕРЕВІРКИ
136.07 Інші питання
  Який порядок проведення електронної перевірки?

Електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ст. 77 ПКУ.

За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом п’яти робочих днів)

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
137.03 Контрольовані операції
  Який період необхідно враховувати для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій, якщо нерезидент протягом податкового (звітного) року набув/втратив або повторно набув статус пов’язаної особи? Для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій мають враховуватись періоди податкового (звітного) року, в яких нерезидент перебував у статусі пов’язаної особи, за умови відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «б — ґ» пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПКУ
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
301.06 Звітність: термін подання та порядок заповнення (загальні питання)
301.06.02 Звітність: терміни подання та порядок заповнення фізичними особами — підприємцями
  В який термін ФОП сплачують єдиний внесок та подають звіт з позначкою «призначення пенсії»?

Платники єдиного внеску — ФОП, в тому числі ФОП — платники єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Протягом року в разі призначення пенсії подається звіт з позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип форми «початкова» не зазначається. Водночас подання звіту з позначкою «призначення пенсії» не звільняє ФОП від обов’язку подання до органів доходів і зборів звіту із зазначенням типу форми «початкова» або ліквідаційна

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
401.02 Порядок отримання електронних довірчих послуг
  Чи необхідно отримувати нові кваліфіковані сертифікати відкритих ключів у разі зміни основного місця обліку СГ чи ФО? У разі зміни місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять недостовірну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Джерело: ЗІРВісник

__________________________________________________________________________

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також: