Новини. ГК Інтелектуальний Сервісс


Реєстрація Електронних підписів у ДФС - повний огляд!

29-01-2019 | 3664

Залишились питання щодо реєстрації цифрових підписів у ДФС?

Порядок заповнення Заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів платниками податків (ЮО, ФОП, ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність) J(F)1392001


Згідно п. 1 розд. ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 (далі – Наказ № 557) юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу суб’єкта електронного документообігу з дати укладення Договору про визнання електронних документів (далі - Договір), шляхом приєднання до нього на підставі Заяви про приєднання до Договору, яка направляється протягом операційного дня у визначеному форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до контролюючого органу за основним місцем обліку платника.
Усі реквізити Заяви про приєднання до Договору обов’язкові для заповнення (п. 2 розд. ІІІ Наказ №557).
     
При заповненні реквізитів Заяви про приєднання до Договору, зазначається:

 • дата та номер Заяви про приєднання до Договору;
 • дата та номер Договору – реквізити Договору, який оприлюднено відповідно п.3 Наказу №557;
 • код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб) платника;
 • в особі - прізвище, ім’я та по батькові (далі – ПІБ) керівника (для фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) – його ПІБ);

При заповненні реквізитів Заяви про приєднання до Договору, зокрема зазначається:
що діє на підставі:

 • для юридичних осіб – вид установчого документу (статут підприємства або інший установчий документ), відомості про яких включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) (із зазначенням дати внесення);
 • для фізичних осіб – підприємців – зареєстрований як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості в ЄДР (із зазначенням дати внесення);
 • для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність – закон, на підставі якого особа здійснює незалежну професійну діяльність, про що внесено запис до відповідного реєстру (із зазначенням дати);

 • код за ЄДРПОУ та найменування контролюючого органу - код за ЄДРПОУ та найменування контролюючого органу, Договір якого визначений Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим Наказом № 557, та розміщений на субсайті офіційного веб-порталу ДФС;
 • за адресою – адреса субсайтів офіційного веб-порталу ДФС, за якою оприлюднено Договір про визнання електронних документів;


 

 • е-mail Автора - поштова скринька платника, яка використовується платником для листування з контролюючими органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних автора.


Слід зазначити, що фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються суб’єктами електронного документообігу та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням ЕЦП.

В програмі «M.E.Doc» даний звіт можна знайти за шляхом Головне меню – «Звітність» – «Реєстр звітів» – Файл – «Створити звіт». Далі слід обрати період створення звіту, натиснути вкладку контролюючого органу, а саме Державна Фіскальна Служба. Для юридичних осіб слід обрати підпункт «Інше» і знайти документ. Для фізичних осіб обрати підпункт «Звітність фізичних осіб» і знайти документ. Даний звіт подається в тому разі, якщо слід зареєструвати нові цифрові підписи, цифрові підписи, які були продовжені на новий термін, але при умові, що термін минулих уже вийшов, а також після зміни керівника. 

 

Для фізичних осіб

Порядок заповнення Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису J(F)1391103
Подання електронних документів здійснюється платниками податків відповідно до норм Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (далі – Порядок), на підставі договору про визнання електронних документів (далі – Договір), що визначає взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу та укладається з контролюючим органом.

Згідно з п. 11 розд. ІІІ Порядку для надання права підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів (далі – Заява про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розд. ІІІ Порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім Заяви про приєднання до Договору) (п. 12 розд. ІІІ Порядку). 
Повідомлення може бути направлено через: ПЗ програмне забезпечення «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» або інше програмне забезпечення, яке використовує платник.

Для створення документу у програмі «М.Е.Doc» слід зайти в головне меню – «Звітніть» – «Реєстр звітів» – файл – «Створити звіт».  Обрати потрібний період створення звіту. Натиснути на контролюючий орган, а саме Державна Фіскальна Служба, для юридичних осіб перейти в вкладку «Інше» та знайти відповідний бланк, для фізичних осіб перейти на вкладку «Звітність фізичних осіб» та знайти відповідний бланк
Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису подається у разі якщо треба додати ще одного підписанта на підприємство, окрім директора, а також при продовженні цифрового підпису при умові активних діючих цифрових підписів.

При заповненні реквізитів Повідомлення, зокрема зазначається:

 • поточна дата та порядковий номер;
 • найменування (або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб) автора;
 • код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

     До табличної частини Повідомлення вноситься інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи, якій надається право підпису електронних документів;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
 • службове становище фізичної особи, пов’язане з виконанням певних обов’язків у якій-небудь установі, на підприємстві;
 • тип підпису: Директор/Бухгалтер/Підпис податкових накладних/Печатка/Технологічний сертифікат/Уповноважена особа;
 • ініціали та прізвище керівника;
 • посада, ініціали та прізвище виконавця та контактний телефон.

З метою недопущення помилок при заповненні повідомлення рекомендується перед відправкою звіту натиснути кнопку «Наступні дії»-«Перевірити звіт». При відсутності помилок активується кнопка «Передати звіт на підпис». Підписувати документ потрібно спочатку новими цифровими підписами (в залежності від кількості зазначених підписантів у табличній частині), а потім завіряти діючими, при відправці звіту до контролюючого органу також підписувати діючими підписами.

На сформоване Повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – ЕЦП підписувача Заяви про приєднання до Договору (керівника) і останньою – електронна печатка (за наявності) (п. 12 розд. ІІІ Порядку).

По матеріалам: ЗІР, ДФС


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

 • корисні лайфхакиenlightened
 • актуальні новиниyes
 • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

 


Поділитися статтею з друзями!


Популярні статті